1
Conferința Națională OAR 2022
2
Conferințe teritoriale 2022
3
Condiții de eligibilitate
4
Candidaturi Conferința națională 2022
5
Materiale conferință națională
6
Rezultatele votului
7
Galerie fotografii
1
Conferința Națională OAR 2022

Conferința Națională OAR 2022

Ordinul Arhitecților din România organizează în zilele de 2 și 3 iulie Conferința Națională OAR 2022, în cadrul căreia vor avea loc alegerile pentru forurile de conducere ale Ordinului pentru mandatul 2022 – 2026.

Locul desfășurării și participanții

Conferința va avea loc în Aula Magna – Palatul Patriarhiei, Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, București.

Participanții în cadrul conferinței sunt membrii OAR delegați în urma alegerilor din cadrul conferințelor teritoriale, organizate de filialele teritoriale ale Ordinului, conferințe desfășurate în perioada 1 martie – 30 mai 2022, precum și candidații la funcțiile de conducere.

Programul Conferinței naționale OAR 2022

Din programul conferinței fac parte și evenimente conexe de informare și educare. Astfel, ne face plăcere să anunțăm:

 • Expoziția Climate Change – Consiliul Arhitecților din Europa (ACE);
 • Prezentarea proiectului Definiri și principii pentru indicele de calitate a locuirii;
 • Expoziția Concursuri OAR 2018 – 2022.

Programul Conferinței naționale OAR, detaliat pe zile, este disponibil în documentul de mai jos.

Citește pagina următoare pentru a vedea programul conferințelor teritoriale.

Implică-te!

Politica și politici. Una o influențează pe cealaltă și ambele ne influențează viața și profesia! O organizație profesională, așa cum este Ordinul Arhitecților, ne oferă posibilitatea de a acționa structurat și cu impact atât în interior, asupra modului în care ne dezvoltăm și practicăm profesia, cât și în exterior, prin influențarea factorilor politici și a politicilor care guvernează mediul construit.

Puterea unei organizații depinde însă de puterea și voința fiecărui membru de a se implica în găsirea și rezolvarea problemelor, de crearea de conexiuni și de formarea unor echipe puternice.

Conferințele teritoriale și Conferința Națională sunt unele dintre cele mai bune ocazii pentru formarea unor astfel de echipe, pentru a ne afirma dorința și disponibilitatea de a îmbunătăți condițiile de practicare a profesiei, sau de a contribui împreună cu alți colegi la dezvoltarea unei legislații pentru un mediu construit sustenabil.

Alegerile OAR nu sunt, și nu au fost niciodată, doar despre organizația noastră sau doar despre un grup restrâns de arhitecți. Funcționarea Ordinului influențează direct munca a mii de colegi și, indirect, viața a sute de mii de oameni care beneficiază de un produs de arhitectură de calitate.

Este o responsabilitate mare, însă profesia noastră ne-a obișnuit cu asta. Este o muncă suplimentară, însă nu ne-am ales această profesie pentru că este ușoară. 

Este momentul să facem o alegere, să decidem să ne implicăm. Poți opta pentru a-ți sprijini filiala candidând la o poziție locală, poți să îți asumi o responsabilitate mai mare în forurile naționale sau poți decide cine va ocupa aceste funcții din postura de delegat al filialei.

Cum va fi Ordinul patru ani de acum încolo? Decizia e a ta! Candidează!

Candidează în forurile de conducere și în comisiile OAR!

În cadrul conferinței vor fi alese noile foruri de conducere ale Ordinului:

 • Președintele;
 • Consiliul național;
 • Comisia de cenzori;
 • Comisia Națională de Disciplină.

Despre Comisia de cenzori

Comisia de cenzori a Ordinului este cea care asigură controlul financiar intern al Ordinului și este compusă din patru membri, doi titulari și doi supleanți.

Atribuțiile Comisiei de cenzori:

 1. Verifică modul în care s-au colectat veniturile și s-au efectuat cheltuielile, modalitatea în care este administrat patrimoniul Ordinului, precum și bilanțul contabil, sub aspectul corectitudinii datelor și a evidențelor în documentele contabile.
 2. Verifică dacă operațiunile financiare ale Ordinului se regăsesc în hotărârile Colegiului director sau ale Consiliului național și dacă acestea sunt conforme cu bugetul aprobat.
 3. Întocmește rapoartele trimestriale de verificare, precum și raportul anual de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Ordinului și îl prezintă Consiliului național.
 4. Întocmește un raport general de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Ordinului pe perioada mandatului și îl prezintă Conferinței naționale spre aprobare.

Despre Comisia Națională de Disciplină

Comisia Națională de Disciplină a Ordinului este instanța disciplinară organizată la nivelul Ordinului cu rolul de a judeca abaterile disciplinare ale membrilor.

Comisia este compusă din cinci arhitecţi titulari şi zece supleanți și își desfăşoară activitatea independent de forurile de conducere ale Ordinului, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 184/2001, republicată, și ale regulamentelor Ordinului.

Atribuții ale Comisiei Naționale de Disciplină, pe scurt:

 1. judecă abaterile disciplinare pentru care comisiile teritoriale de disciplină au propus aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 39 alin. (2) lit. c) şi d) din Lege.
 2. judecă abaterile disciplinare săvârşite de membrii forurilor de conducere ale filialelor și ale Ordinului, precum și abaterile disciplinare săvârșite de membrii comisiilor alese ale filialelor și ale Ordinului.
 3. soluționează contestațiile împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de disciplină prin care s-a dispus una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. a) și b) – în complet de 3.
 4. soluționează contestațiile împotriva hotărârilor pronunțate în fond de CND – în complet de 5.

Documente care reglementează organizarea Conferinței naționale 2022

Urmează
2 Conferințe teritoriale 2022