Apelați la profesioniști!

9 ianurie 2018 

Un articol apărut pe Wallstreet.ro pune în discuție calitatea construcțiilor din România, invocând rolul arhitectului în acest proces. Înțelegând necesitatea clarificării unor afirmații din acest articol, ne revine datoria să aducem lămuri și să deschidem un dialog în ceea ce privește calitatea actului profesional și profesionist în România. 

RESPONSABILITATE COMUNĂ

Oricât de centrală este figura arhitectului în spațiul public privind calitatea construcțiilor, într-o piață liberă responsabilitatea este partajată. Iar în pofida unei legislații neclare sau a mediului economic sau politic instabil, arhitectura de calitate există și este rezultatul unui efort concentrat al colegilor noștri și al tuturor părților implicate în procesul de construire: administrația publică, investitori, arhitecți, ingineri, colaboratori, beneficiari. În această cheie, rolul arhitectului este unul clar și poate fi consultat în broșura Misiunile arhitectului, elaborată de organizația noastră tocmai pentru a defini mai bine serviciile profesionale și rolul arhitectului în cadrul general al domeniului construcțiilor.

PIAȚA DE ARHITECTURĂ 

Clientul de arhitectură poate opta pentru serviciile oricărui arhitect cu drept de semnătură, diferențierea fiind dată de costurilor serviciilor și experiența fiecăruia, asemenea în orice profesie liberală. Site-ul organizației noastre oferă public lista arhitecților cu drept de semnătură, atestând oficial apartenența acestora la sistemul legal de exercitare a profesiei pentru proiecte care necesită obținerea autorizației de construire.

Prin acest statut, arhitectul este obligat să respecte codul deontologic al profesiei, să ofere informații corecte și să ghideze clientul în găsirea celor mai bune soluții pentru proiect. Orice profesionist care face rabat de la acest principii, indiferent de motivele invocate, vulnerabilizează atât actul profesional individual, cât și cel al profesiei în ansamblul său.

Pe de altă parte, este în interesul clientului să se informeze minimal cu privire la calitatea serviciilor pe care dorește să le plătească, echilibrate din punct de vedere al raportului calitate-preț. Serviciul minim pe care un arhitect îl poate oferi este cel de consultanță, inclusiv în privința calității ansamblului rezidențial și încurajăm apelul la profesioniști înainte de luarea unei decizii privind tranzacții imobiliare (așa cum este exemplul din articolul wallstreet.ro).  

COMISIILE DE DISCIPLINĂ ALE OAR

Cei nemulțumiți de prestația unui arhitect sunt invitați să sesizeze Comisiile de Disciplină ale OAR, organisme independente care soluționează disputele legate de calitatea profesională a arhitectului. Acestea lucrează la nivelul tuturor filialelor teritoriale ale Ordinului pentru combaterea practicilor neloiale sau încălcarea codului deontologic.

Practicile viciate, ale căror rezultate se văd amplificat în contextul construit din România, au determinat o serie de efecte în cascadă, care sunt bine-cunoscute organizației noastre. OAR nu se poate substitui însă tuturor instituțiilor care supervizează calitatea mediului construit și prin urmare, lucrăm la stabilirea de parteneriate eficiente și la clarificarea rolului arhitectului, pentru ca așteptările privind activitatea acestuia să fie corecte. De exemplu, în privința calității urbanismului, există Registrul Urbaniștilor din România care oferă drept de practică pe domeniul urbanismului, prin legislația specifică. Autorizațiile sunt emise de administrația publică. Proiectul de structuri este realizat și asumat de un inginer atestat. Toate aceste funcții sunt esențiale pentru buna desfășurare a execuției și obținerea unui nivel maxim de calitate. 

Piața imobiliară din România a creat și creează încă condiții favorabile pentru dezvoltări imobiliare de calitate slabă. Motivele pentru care această situație este posibilă se află în centrul atenției organizației noastre, care se folosește de toate instrumentele cu care a fost investită prin lege pentru a crește calitatea produsului de arhitectură și urbanism. Printre măsuri de află accesul bazat pe filtrul calitativ în profesie, combaterea concurenței neloiale, accesului tuturor arhitecților la comanda publică sau promovarea bunelor practici.

INVITAȚIE

Prin acest articol încercăm să lămurim o parte din aspectele prezentare, cu scopul de a porni o discuție deschisă, atât cu autorul, cât și cu cei interesați de acest subiect. Invităm astfel wallstreet.ro la o discuție deschisă privind rolurile părților implicate în procesul de construire, ajutând deopotrivă la clarificarea publică privind rolul arhitectului, alături de identificarea de soluții pentru promovarea și creșterea arhitecturii de calitate în cadrul mediului construit.