Demersurile OAR privind protecția breslei pe timpul stării de urgență

Ordinul Arhitecților din România a continuat demersurile inițiate prin Adresa nr. 490 / 23.03.2020, trimisă Guvernului României, ce conținea amendamente referitoare la unele măsuri economice, fiscal-bugetare și de protecție socială dispuse prin OUG nr. 29 și 30/2020, în contextul stării de urgență determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, în baza răspunsurilor colectate de la membrii Ordinului în urma sondajului online și în acord cu opiniile exprimate de expertul contabil Valentina Saygo, OAR a transmis ieri, 30.03.2020, atât Comisiilor Parlamentare Permanente, cât și Senatorilor implicați în analiza acestor proiecte de lege, un punct de vedere al profesiei.

Iată cele mai importante amendamente propuse de OAR: 

  1. adaptarea actelor normative incidente în vederea includerii birourilor individuale de arhitectură și a birourilor asociate de arhitectură în sfera beneficiarilor măsurilor economice și fiscal-bugetare instituite prin OUG nr. 29/2020;
  2. nuanțarea criteriilor de acordare a certificatului pentru situație de urgență astfel încât acestea să permită accesul tuturor formelor de exercitare a profesiei de arhitect să acceadă la beneficiile de amânare la plată prevăzute în OUG nr. 29/2020;
  3. includerea profesiei de arhitect alături de profesiile liberale de interes public, enunțate la Alineatele (5), (9) și (10) ale art. X din OUG nr. 29/2020;
  4. referitor la perioada la care se raportează angajatorul pentru a constata diminuarea încasărilor, OAR atrage atenția asupra specificul cash-flow-ului îregistrat de către societățile de proiectare și propune legiuitorului ca reperul stabilit, în această situație, să fie media lunară a anului fiscal anterior și nu media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, astfel cum este prevăzut momentan în proiectul de lege;
  5. eliminarea discriminării în ceea ce privește plafonul de referință a ajutorului social de șomaj tehnic, precum și includerea explicită a tuturor formelor de exercitare a profesiei de arhitect, inginer și a altor profesioniști în domeniul proiectării pentru construcții în categoria persoanelor care pot beneficia de măsurile dispuse.

Pentru informații detaliate, vă recomandăm să consultați punctul de vedere al Ordinului aic