Ordinul Arhitecților din România caută un Referent Arhitect Concursuri și Manifestări Culturale

06.04.2017

___________________________________

Ordinul Arhitecților din România (OAR) este în căutarea unui Referent Arhitect Concursuri și Manifestări Culturale cu ajutor căruia să identifice, organizeze și/sau  gestioneze concursurile de idei sau de soluții și manifestările culturale derulate pe raza județelor Timiș, Caraș Severin, Arad și Hunedoara.

Candidata ideală / candidatul ideal are:

 • Studii universitare arhitectură și urbanism;
 • Minim 3 ani experiență în industrii culturale și creative;
 • Experiență în mediul ONG sau instituțional (poate constitui un avantaj);
 • Cunoștințe legislative privind achizițiile publice, profesia de arhitect, urbanism și construcții;
 • Capacitatea de a analiza obiectiv și profesional aspectele legate de pregătirea și/sau organizarea concursurilor de arhitectură și a manifestărilor culturale;
 • Capacitate de a concepe și formula propuneri și observații la documentele aferente concursurilor și manifestărilor culturale;
 • Capacitatea de a emite opinii profesionale și tehnice privind concursurile de arhitectură și manifestările culturale;
 • Abilități de management și organizare, de orientare către rezultate și de gestionare a bugetelor, a echipelor interne și a părților terțe pentru obținerea de rezultate;
 • Capacitatea de gestionare și prioritizare a mai multor activități simultane și de respectare a termenelor dificile;
 • Capacitate de adaptare și lucru într-un mediu în continuă schimbare;
 • Excelente abilități de sinteză, prezentare și de comunicare în limba română și o altă limbă de circulație internațională;
 • Cunoștințele, deprinderile și atitudinea necesară pentru identificarea și fructificarea diverselor oportunități economice și sociale din sfera activităților culturale;
 • Capacitatea de a prezenta clar și eficient idei și concepte;
 • Capacitatea de a asculta activ si de a empatiza cu interlocutorul;
 • Inițiativa, creativitatea, responsabilitatea și autonomia necesară pentru a atinge cele mai înalte standarde calitative;
 • Cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, programe CAD, grafică și design).

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor – 26 aprilie 2017.

Candidaturile sunt gestionate exclusiv prin intermediul rețelei Best Jobs.

Aplicați pentru post AICI

Vom aprecia acele aplicații ce vor fi însoțite și de o scrisoare de intenție.