Arh. Benedek István: Vila din Luminiș

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Vă prezentăm proiectele câștigătoare la Anualele și Bienalele de Arhitectură ale filialelor OAR din țară și București, competiții menite să promoveze excelența în domeniu, să o recunoască și să o recompenseze.

Bienala de Arhitectură Transilvania (BATRA) își propune să evidențieze valențe definitorii pentru arhitectura de calitate, să dezbată și să anime dialogul în jurul obiectului de arhitectură și al impactului acestuia în oraș și asupra comunității și, nu în ultimul rând, să formeze publicul în spiritul valorilor arhitecturii.

Vă prezentăm proiectul premiat la secțiunea „Rural” (BATRA 2019), lucrarea Vila din Luminiș, Munții Harghita, Transilvania.

Anul proiectării / finalizării: 2015 / 2018.
Autor principal: arh. BENEDEK István.

Această proprietate luxoasă se află într-un sat de munte transilvănean, pe un teren generos, unde gospodăriile sunt răsfirate de-a lungul văilor, a drumurilor și pe culmi domoale.

Volumul principal orizontal, un relief topografic, este parțial mascat de acoperișul verde ondulant și de fațadele realizate din gabioane, peste care se așază două corpuri de tip șură tradițională.

Zona de interior este destul de impresionantă, mai ales în comparație cu gospodăriile locale modeste și tradiționale din apropiere.

Formele și materialele au fost alese pentru a se integra în peisajul deosebit. Calculele energetice și orientarea clădirii s-au subordonat acestui tablou natural, oferit de perspectiva spre nord.

Clădirea, utilizată ocazional de familia numeroasă și de prietenii lor, este construită în principal cu materiale de construcție naturale, urmând principii durabile care se apropie de standardele caselor pasive autonome.

Casa este aproape autonomă, având doar o conexiune de rețea electrică de rezervă pentru zilele foarte reci și înnorate. Încălzirea prin pardoseală și apa caldă menajeră este condusă de o pompă de căldură sol / apă. Apa de ploaie pentru irigarea automată este colectată într-un rezervor mare ascuns în pământ.

Acoperișul plat se așază pe grinzi din lemn laminat și este acoperit cu o varietate de iarbă locală, în timp ce acoperișurile înclinate au șindrilă.

Provocarea proiectului a constat în îmbinarea mai multor tehnici și materiale alternative pentru a integra perfect elemente tradiționale și noile tehnologii cerute de clienți, împreună cu soluții durabile, ecologice.

Galerie foto interior

Photos credit: Bence MAKKAI și Dawns S. BLACK.