CARPAȚI PROIECT: Creșă și grădiniță în Școala Americană, Ilfov

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În secțiunea “Bună practică” vă prezentăm proiectele câștigătoare la Anualele și Bienalele de Arhitectură ale filialelor OAR din țară și București, competiții menite să promoveze excelența în domeniu, să o recunoască și să o recompenseze.

Premiul

Proiectul a primit Premiul secțiunii „Arhitectura civică și corporate din ANUALA DE ARHITECTURĂ BUCUREȘTI 2018 a OAR Filiala București, ediția a XVI-a, cu tema „de utilitate publică”.

Evenimentul s-a concentrat pe dezbaterea diverselor situații întâlnite în practica profesională a arhitectului bucureștean, pe relațiile cu administrația și cu mediul de construcții.

Autori

Arhitectură: Carpați Proiect: arh. Adrian Spirescu, arh. Marina Raicopol, arh. Lucica Mîț, arh. Ruxandra Iordan, arh. Cosmin Popa, arh. Cristian Prisecaru, arh. Daniela Cehan

Structură: ing. Alexandru Boangher

Instalații: ing. Victor Voroneanu, ing. Ligia Ciurel (termice-ventilații), ing. Nicolae Grigoraș (electrice), ing. Camelia Vulpas, ing. Adrian Bacila (sanitare)

Sistematizare verticală: ing. Daniela Drăghici

Mobilier și corpuri de iluminat: ZPZ Partners-Italia

Constructor: Synergy Construct

Fotografii: Andrei Mărgulescu

Descrierea proiectului

Comentariul autorului:
“În contextul creării unui pol educațional al capitalei, ne-am raportat la acest sit în suprafață totală de 99991m2 ca la o moștenire (spații și clădiri cu deja tradiția unei școli) : ȘCOALA AMERICANĂ.

Funcțiunile importante existente, apar ca spații bine conturate, funcțiune și identitate spațială: activitățile de școală elementară, sala spectacole, bibliotecă, liceu, sala de sport etc și sunt înconjurate de un important spațiu verde. El se desfășoară atât în centrul campusului cât și în jurul volumelor existente.

Având în vedere situl extrem de generos cu case și spații bine conturate, grădinița se așează în teren cu volume clare, riguros definite geometric, fiecare delimitând și spații exterioare cu diferite categorii de importanță și continuitate între care se remarcă spații de joacă în aer liber ale sălilor de clasă și sala de sport.

Volumele care alcătuiesc ansamblul caută să se adapteze subtil la tipologia clădirilor existente: volume parter, subsol parter și un nivel, acoperiș în pantă, alternanța plin-gol, vegetația care înconjoară clădirile, etc.

Alegerea acestui tip de abordare, alături de numeroasele funcțiuni conexe care au fost incluse în tema primită, s-a datorat dorinței de a crea spații în care educația prin creație și sport și cultură să aibă un potential ridicat.”

Suprafață: 3873 m2
Beneficiar: American International School of Bucharest