PLANWERK ARHITECTURĂ ȘI URBANISM: Amenajare coridoare pietonale, Cluj

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În secțiunea “Bună practică” vă prezentăm proiectele câștigătoare la Anualele și Bienalele de Arhitectură ale filialelor OAR din țară și București, competiții menite să promoveze excelența în domeniu, să o recunoască și să o recompenseze.

Premiul

Proiectul a primit Premiul secțiunii „Spațiu public” din BIENALA TIMIȘOREANĂ DE ARHITECTURĂ 2020 (BETA) a OAR Filiala Timiș. Expoziția-concurs este unul dintre principalele evenimente cu deschidere euroregională (RO, HU, SRB) din cadrul BETA 2020.

BETA își propune să genereze un dialog responsabil privind educația de arhitectură, formarea și practica profesională, precum și să stimuleze implicarea și profesionalizarea metodelor de dialog și colaborare dintre reprezentanții trinomului administrație – corp profesional – societate civilă.

Autori

Arhitectură: Planwerk Arhitectură și Urbanism

Colaboratori DALI: NV Construct SRL, EuROBB Energy SA

Colaboratori DTAC & PT: Diferit SRL, DP Cons SRL, Energobit SRL, Progir proiectare constructii SRL

Descrierea proiectului

Comentariul autorului:
“Strada Molnar Piuariu se află în cel de-al doilea cartier ca densitate a locuirii din Cluj-Napoca și cu cea mai redusă suprafață destinată recreerii raportată la numărul locuitorilor. Strada deservește strict accesul către riverani: un campus universitar, locuințe colective sau individuale și spații comerciale.

Cu cei aproximativ 1700 de studenți, campusul produce o nevoie acută de spații publice cu serviciile și dotările aferente. Din cauza numărului mare de autoturisme parcate, a lipsei de organizare sau delimitare între suprafața carosabilă și trotuare, a deficitului de arbori și spații verzi, accesibilitatea și atractivitatea deplasării ca pieton erau un inconvenient major.

Proiectul urmărește să ofere prioritate pietonilor și mijloacelor de transport nemotorizat. Calmarea traficului auto prin configurarea profilului stradal, restricționarea accesului, reorganizarea intersecțiilor și ridicarea lor la nivelul trotuarelor sunt principalele măsuri prevăzute care sporesc semnificativ beneficiile sociale ale unei vecinătăți dinamice și complexe.

Cele două tronsoane ale străzii au caractere diferite. Tronsonul nordic se învecinează și deservește campusul universitar, adaptându-se nevoilor generate de acesta. Astfel, organizarea spațiului, amplasarea dotărilor și elementelor de vegetație, vin ca răspuns firesc la nevoile unui public tânăr și activ. Zona de acces în campus este voit lăsată liberă, pentru a crea oportunitatea organizării de evenimente.

Tronsonul sudic, datorită caracterului său rezidențial, necesită o abordare mai discretă. Deși intervențiile sunt minimale, prin reorganizarea trotuarelor, completarea aliniamentului de arbori, separarea suprafeței carosabile de cea pietonală prin elemente vegetale, amplasarea buzunarelor pentru odihnă și socializare, strada se transformă subit dintr-un coridor de deplasare pentru mașini, într-un loc de întâlnire, joacă și relaxare, esențial cartierelor de locuințe.

Creșterea suprafeței pietonale:+124%
Diminuarea suprafeței carosabile: -55%
Creșterea suprafeței plantate: +151%
Număr de arbori plantați: 48.

Suprafață: 4000 m2
Beneficiar: Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Galerie foto