Luare de poziție a OAR privind inițiativa Primăriei Brăila „Proiecte gratuite pentru case”

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

21 septembrie 2020

Am aflat cu surprindere despre inițiativa Primăriei Brăila de a pune la dispoziția cetățenilor „planuri arhitecturale gratuite”, cu mențiunea explicită că astfel nu ar mai fi nevoie să se apeleze la „un proiectant” și indicând costurile care s-ar economisi, lăsând să se înțeleagă că o construcție poate fi autorizată și edificată pe baza unor „planuri arhitecturale” descărcate de pe internet.

Atragem atenția că acest tip de mesaj reprezintă o gravă neînțelegere a legii și a responsabilităților pe care o administrație publică le are față de societate, cetățeni și mediul construit. 

„Planurile arhitecturale” propuse sunt în cel mai bun caz studii, similare celor care se găsesc pe paginile de internet dedicate proiectelor tip, a birourilor de arhitectură sau a altor platforme care promovează arhitectura de calitate. Ele nu sunt, în nici un caz, proiecte de autorizare și, cu atât mai puțin, documentații de execuție. Aceste studii pot fi folosite strict ca un punct de plecare, ca referințe și surse de inspirație. Mai departe, ele trebuie adaptate terenului, vecinătăților, dorințelor, aspirațiilor și personalității celor care vor trăi în aceste case, regulamentelor de urbanism specifice acelui amplasament. Nu în ultimul rând, ele trebuie adaptate condiționărilor impuse de instituțiile de avizare și normelor tehnice. Un proiect de arhitectură trebuie elaborat și asumat de cel puțin șapte specialiști. Pentru a putea fi executat corect, un proiect trebuie detaliat, urmărit în șantier și la final recepționat de către echipa de proiectare.

Toate aceste aspecte sunt bine cunoscute de către orice autoritate publică, motiv pentru care recomandăm tuturor primăriilor interesate de această direcție de sprijin să promoveze practicile legale și corecte care asigură un mediu construit sănătos și calitativ, în folosul întregii societăți. Măsuri de sprijin pentru diverse categorii sociale sunt întotdeauna de apreciat și se pot acorda prin multe alte căi – de exemplu, terenuri oferite gratuit sau la un preț redus, locuințe sociale construite de Primărie, subvenții, utilități, infrastructură, accesibilitate, spații publice de calitate, dotări etc. – fără a afecta calitatea spațiilor în care cetățenii urmează să locuiască.

Alexandru Găvozdea
Președinte Ordinul Arhitecților din România