2019 Premiile UIA “Arhitectura și Copiii – Cuburile de Aur” 2019-2020

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Documentație
Rezumat

Copiii noștri vor construi viitorul, de aceea este important să-i pregătim în acest scop. O prioritate absolută este să-i educăm în vederea conștientizării și cunoașterii valorilor mediului construit, a arhitecturii, urbanismului și dezvoltării durabile. Dezvoltarea cunoștințelor lor în aceste domenii va contribui la formarea lor ca cetățeni responsabili, în măsură să-și spună cuvântul și să influențeze strategiile politice, economice și sociale care vor sta la baza creării orașelor și a mediului lor construit.

Este simplu și necesar să le oferim aceste instrumente când sunt tineri, receptivi și plini de imaginație, calități pe care le vor folosi mai târziu pentru identificarea echilibrului optim între visele lor, aspirația către un spațiu vital ideal și unul realizabil în lumea reală.

Premiile Programului de Lucru UIA Arhitectura și Copiii – Cuburile de Aur îi vor recompensa pe cei care-i pregătesc pe copiii și tinerii noștri pentru această misiune. Premiile vor impulsiona, de asemenea, conceperea de noi proiecte care participă la atingerea acestui obiectiv. 

Competitorii sunt invitați să prezinte activitățile sau produsele pe care le realizează pentru a învăța copiii și tinerii – de la vârsta preșcolară până la 18 ani – să înțeleagă arhitectura și procesele prin care ia naștere mediul construit. Acest premiu are patru categorii: 

  • școli, 
  • instituții, 
  • material scris, 
  • material audio-vizual

Pentru calificarea în faza internațională a premiilor, competitorii trebuie să participe în primă fază la selecția națională. Câștigătorul fiecărei categorii la nivel național se califică la faza internațională a premiilor. 

Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA) a fost înființată în anul 1948 prin reunirea arhitecților din întreaga lume, indiferent de naționalitate, rasă, religie sau concepție arhitecturală, într-o federație de organizații naționale.

Scopul UIA este să le dea posibilitatea arhitecților să dezbată idei și concepte, să-și împărtășească experiențe, să-și extindă cunoștințele și să învețe din varietatea acestora, pentru a juca un rol mai pregnant în îmbunătățirea calității mediului construit și, implicit, a vieții oamenilor.

Programul de lucru UIA Arhitectura și Copiii (UIA Architecture & Children Work Programme) este un program global derulat de UIA, încadrat în tematica Arhitectura și Societatea. În cadrul acestui program, se organizează Premiile Cuburile de Aur, acordate organizațiilor/instituțiilor/formatorilor ce contribuie la consolidarea bazei culturii arhitecturale prin sprijinirea copiilor, din primii ani de școală până la 18 ani, în a înțelege arhitectura și procesele care determină formarea mediului în care trăim.

Juriu
Membri titulari
Vezi CV
Prof. Dr. Arh. Ana Maria Zahariade
director al Departamentului de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, UAUIM
Vezi CV
Arh. Ana-Maria Goilav
lector universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București
Vezi CV
Arh. Astrid Rottman
Asistent în cadrul Facultăţii de Design Interior, UAUIM
Vezi CV
Carmina Vakulovski
profesor la Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov, formator
Vezi CV
Arh. Emil Ivănescu
Președintele Filialei OAR București
Membri supleanți
Vezi CV
Arh. Cristian Borcan
membru fondator studioBASAR
Vezi CV
Arh. Catălin Berescu
Trezorier- Filiala OAR București, cercetător
Premii
PREMIUL PENTRU ȘCOLI
Acest Premiu este destinat școlilor care oferă educație generală, în conformitate cu planul de învățământ de stat sau național pentru copii și tineri.
1000 RON
Căștigător
Categoria Școli
PREMIUL PENTRU INSTITUȚII
Premiul se adresează muzeelor, galeriilor, fundațiilor, asociațiilor și altor organizații, cu participare individuală sau în colaborare cu altele, din orice domeniu.
1000 RON
PREMIUL PENTRU MEDIA SCRISE
Premiul este deschis persoanelor și organizațiilor din domeniul media scrise (articole, cărți, reviste, instrumente educaționale care nu sunt audio-vizuale).
1000 RON
Căștigător
Media Scrisă
PREMIUL PENTRU MEDIA AUDIO-VIZUALE
Premiul este destinat persoanelor și organizațiilor din domeniul media audio-vizuale (documentare, filme, programe TV, instrumente educaționale audio-vizuale).
1000 RON - nu s-a acordat
Calendar
15/02/2019
Lansare internațională
08/06/2019
Lansare proces național de nominalizare
în cadrul expoziției De-a arhitectura și Street Delivery X, la UAUIM
expunerea tuturor proiectele selecțiilor naționale din 2017
07/02/2020
Încheiere proces național de nominalizare România
07/02/2020
Data-limită de transmitere a proiectelor la OAR Național, prin transfer la adresa concursuri@oar.archi
14/02/2020
Jurizare
01/03/2020
Anunțare rezultate
15/03/2020
Premiere proces național de nominalizare, cu expunerea tuturor proiectelor selecțiilor naționale din 2017 și ceremonie de premiere
15/03/2020
Data-limită pentru transmiterea nominalizărilor naționale către UIA
18/04/2020
Ședința juriului internațional
Anunțarea câștigătorilor
15/07/2020
Ceremonia de premiere
Congresul UIA, Rio de Janeiro, Brazilia