Până pe 28.11.2019 puteți participa la consultarea publică privind procedura RUR de atestare a persoanelor care ocupă sau intenționează să ocupe funcția publică de arhitect-șef

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

22 noiembrie 2019

Registrul Urbaniștilor din România lansează în consultare publică proiectul revizuit privind „Procedura de atestare a persoanelor care ocupă sau intenționează să ocupe funcția publică de arhitect-șef”. Ordinul Arhitecților din România își propune să colecteze opinii ale arhitecților cu privire la procedura inițiată de RUR, cu scopul de a transmite organizației emitente o poziție a profesiei. 

Astfel, vă invităm să completați următorul formular de colectare de informații cu privire la proiectul menționat: https://forms.gle/mNrVmtarxRPQKiFJ9

Termenul limită de completare a formularului este 28 noiembrie 2019.

Conform informării RUR, spre deosebire de forma anterioară a proiectului de procedură de atestare, au fost operate următoarele modificări:

1. Examinare diferențiată în funcție de categoria de candidați

Candidații sunt împărțiți în două categorii: cea a arhitecților șefi titulari și a licențiaților în Urbanism și Amenajarea teritoriului la UAUIM Sibiu și cea a persoanelor care doresc să ocupe funcția de arhitect-șef, fie acestea din afara sistemului public sau care ocupă temporar funcția de arhitect-șef.

Prima categorie va fi evaluată doar prin probă practică, de analiză a documentației de urbanism și amenajarea teritoriului, iar ce-a de-a doua va susține, pe lângă proba practică, și una scrisă – cu materialele pe masă, format test grilă. La prima categorie, alături de proba practică se adaugă o întrebare referitoare la specificul activității de arhitect-șef, cu scopul de a identifica aspecte profesionale care ar putea face obiectul unor cursuri de formare profesională organizate de RUR. De asemenea, și periodicitatea organizării atestărilor este diferențiată, pentru prima categorie este lunară, iar pentru cea de-a doua rămâne trimestrială.

Întrebările tematice și materialele necesare pentru organizarea procedurii de atestare vor fi publicate pe pagina de internet a RUR.

2. Simplificarea și digitalizarea procedurii de înscriere la sesiunea de atestare

Depunerea documentelor se va face exclusiv online, precum și comunicarea dintre Secretariatul RUR și candidați, în vederea completării dosarului, printr-un portal dedicat. Până la realizarea acestuia, înscrierea se va realiza prin trimiterea documentelor prin e-mail, acestea fiind centralizate într-un dosar online al candidatului, care va putea fi actualizat pe portal. 

Specialiștii cu drept de semnătură obținut de la RUR, pentru înscrierea la sesiunea de atestare, vor depune numai documentele care necesită actualizare sau care trebuie suplimentate față de cele existente în baza de date RUR (ex. cererea de înscriere și dovada achitării taxei).

3. Clarificarea rolului certificatului

Certificatul este necesar numai pentru ocuparea funcției de arhitect șef, permanent sau temporar, și poate fi folosit numai în procedurile prevăzute pentru astfel de funcții publice (concurs pe post, delegare, detașare etc.). Certificatul folosește strict pentru a confirma îndeplinirea cerinței de „specialist atestat de RUR” din Legea nr. 350/2001, din toate cerințele impuse de autoritate pentru ocuparea funcției de arhitect-șef. Prin urmare, certificatul nu poate fi folosit ca dovadă a îndeplinirii cerințelor de formare profesională sau de vechime în muncă, impuse de alte prevederi legale. Procedura nu poate avea efecte retroactive asupra celor care sunt deja titulari ai funcției de arhitect-șef. Având în vedere discutiile pro- si contra- privind valabilitatea diferentata a certificatului (5 ani pentru cei încadrați în sistemul public și 3 ani pentru restul) și aplicarea unei proceduri unitare pentru toti candidații, s-a prevăzut o soluție de mijloc: procedura diferențiată de examinare între cele două categorii de candidați (cu/fără probă scrisă) și condiții unitare privind certificatul, respectiv valabilitatea certificatului pentru 4 ani, durată suficientă în care specialistul atestat poate să se angajeze sau titularizeze ca arhitect-șef, inclusiv la același nivel sau la un nivel superior sau să ocupe temporar această funcție.

4. Continuitatea aplicării procedurii

Întrucat procedura actuală nu poate excede ROF RUR, iar ROF RUR e în curs de actualizare, prevederile privind comisiile (de atestare și de contestații) și tariful sunt limitate la cele continute de ROF pentru procedura privind dreptul de semnatura. Odată cu actualizarea ROF, comisiile respective vor fi organizate distinct, exclusiv pentru aceasta procedură, astfel încât să includă majoritar reprezentanți cu experiență în activitatea de arhitect-șef.