Consultare pe tema OUG pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Dragi colegi, colaboratori și parteneri,

Astăzi s-a publicat în consultare publică pentru transparență decizională proiectul privind mult-așteptata „Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor”.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a elaborat acest document începând cu finele lunii martie și prin actul normativ se vizează corelarea legislației existente cu practica profesională și mijloacele contemporane de lucru, inclusiv prin completarea circuitului înscrisurilor în formă electronică, așa cum a contribuit și OUG 38/2012.

Principiile care stau la baza documentului sunt:

1. Acoperirea întregului sistem de dezvoltare a mediului construit, atât în ceea ce privește ciclul de viață al investițiilor (planificare spațială – proiectare – verificare/avizare/autorizare – construire – recepție/întabulare – operare/mentenanță – postutilizare) cât și a tuturor actorilor implicați – abordarea trebuie să fie integratoare.

2. Transpunerea status quo-ului actual, fără adăugiri sau omisiuni, în mediul digital, prin utilizarea instrumentelor deja existente (Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE).

3. Opțiunea pentru forma electronică a procesului să fie disponibilă imediat.

4. Selectarea nivelului de încredere adecvat – semnătura electronică calificată – pentru opozabilitate totală în justiție, inclusiv în afara granițelor, în UE și SEE.

5. Susținerea funcției de reglementare a profesiilor sau drepturilor de practică rezervate prin autoritățile competente, pentru asigurarea interesului public.

6. Instituirea unei perioade de tranziție care să ofere oportunitatea deblocării unor proceduri îngreunate de restricțiile generate de combaterea pandemiei de COVID-19.

Vă invităm să contribuiți cu propuneri de îmbunătățire a actului normativ, pe care să le putem sintetiza și transmite, consolidat, ministerului de resort: https://docs.google.com/forms/d/1oel1uyO0ij-4EhKmjIC9BKIfVQIwN84lSwCb-gvJojc/viewform?edit_requested=true

Deadline completare formular: 17 mai.

Vă mulțumim.

Cu colegialitate,

Alexandru GĂVOZDEA

Președinte Ordinul Arhilecților din România

  • DATA PUBLICĂRII 08.05.2020