Consultare publică privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale de Renovare pe Termen Lung (SNRTL)

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

23 ianuarie 2020

În atenția Filialelor Teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România

Stimați colegi,

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației lansează în consultare publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale de Renovare pe Termen Lung (SNRTL) pentru sprijinirea renovarii parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050.

Proiectul abordează în mod integrat problematica eficienței energetice și a riscului seismic al clădirilor și are ca principale rezultate elaborarea SNRTL pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, publice și private, precum și elaborarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic.

Principalele obiective declarate ale strategiei sunt următoarele:

  •  îmbunătățirea performanței energetice a fondului existent de clădiri prin reducerea consumului de energie, a emisiilor de carbon și extinderea utilizării surselor regenerabile de energie la clădiri;
  •  crearea de beneficii suplimentare prin îmbunătățirea calității vieții pentru toți utilizatorii (de exemplu, un confort mai bun, beneficii asociate cu sănătatea, siguranța si calitatea aerului), reducerea nivelului sărăciei energetice;
  •  extinderea duratei de viață și îmbunătățirea siguranței fondului de clădiri.

Luând în considerare amploarea acestui proiect legislativ precum și caracterul multidimensional ce ar putea produce efecte, inclusiv asupra activității profesionale desfășurată de către arhitecți, considerăm oportună punerea în consultarea membrilor OAR propunerea de HG, în forma publicată pe site-ul ministerului de resort.

În acest sens, vă rugăm să transmiteți către membrii filialei dumneavoastă acest chestionar care urmărește să colecteze opinii ale arhitecților referitoare la proiectul de HG pentru aprobarea SNRTL, ca, pe baza acestora, OAR să formuleze și să transmită autorităților emitente o poziție a profesiei.

Menționăm că ultima zi în care formularul poate fi completat este 31.01.2020.

Cu deosebită considerație,

Arh. Alexandru Găvozdea

Președinte Ordinul Arhitecților din România.