Consultare OAR privind Codul Patrimoniului Cultural

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ministerul Culturii a lansat în consultare publică, în 10 februarie 2022, proiectul de Lege privind Codul Patrimoniului Cultural. Ordinul Arhitecților din România își propune să colecteze opinii ale arhitecților referitoare la acest proiect de lege pentru ca, pe baza acestora, să formuleze și să transmită autorităților emitente o poziție a profesiei.

Referitor la necesitatea proiectului propus, autoritatea emitentă susține că ”la nivel național există cadru legislativ acoperitor în domeniul patrimoniului cultural, iar această legislație este una modernă, destul de recentă. Cu toate acestea, multiplele iniţiative de amendare a cadrului normativ, ineficiența în protejarea efectivă a patrimoniului, semnalată de o parte a societăţii civile, numărul mare de acte normative aplicabile dublat de neclaritatea sau insuficiența prevederilor legale actuale și de complexitatea procedurilor birocratice ce se traduc în multiple sarcini administrative atât pentru autoritățile publice, cât și pentru cetățeni, au pus pe agenda publică ideea de codificare.”

Prin expunerea de motive, Ministerul Culturii a precizat că obiectivele generale urmărite sunt ”optimizarea și eficientizarea actului administrativ, legislativ și decizional în administrația centrală și serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural național”.

Ca obiective specifice, Ministerul menționează sistematizarea și simplificarea fondului legislativ activ din domeniul patrimoniului cultural național și crearea cadrului strategic și operațional pentru realizarea de politici bazate pe dovezi în domeniul patrimoniului imobil, termenul estimat pentru finalizarea sa fiind septembrie 2021.

Textul proiectului de lege este disponibil AICI, iar expunerea de motive poate fi lecturată AICI.

Vă rugăm să ne transmiteți opiniile dumneavoastră, prin intermediul ACESTUI FORMULAR, până pe data de 7 martie 2022.