Consultare MDLPA – ghiduri (instrumente metodologice elaborate în sprijinul implementării de către autoritățile publice a legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și al autorizării construcțiilor)

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În continuarea procesului de consultare profesională inițiat cu privire la elaborarea unor ghiduri care să vină în sprijinul implementării de către autoritățile publice a legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și al autorizării construcțiilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) transmite membrilor Ordinului Arhitecților din România (OAR) spre consultare versiunile preliminare a două dintre ghidurile realizate în cadrul proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, cod SIPOCA 50:

Inițiatorul menționează că în procesul de elaborare a cele două ghiduri au fost vizate următoarele:

  • Identificarea de soluții pentru asigurarea unei abordări combinate de adaptabilitate, sustenabilitate, reziliență și modularitate a spațiului urban în vederea readaptării modului de proiectare a elementelor urbane, promovând dezvoltarea compactă și limitarea expansiunii urbane;
  • Facilitarea coordonării și optimizării proceselor decizionale privind intervențiile prioritare de reabilitare la nivel de cartiere prin integrarea politicilor sectoriale (urbanism, construcții și arhitectură), identificarea surselor de finanțare, a părți interesate, stabilirea etapelor procesului de planificare și domeniului de aplicare (perspective pe termen scurt, mediu și lung).

Ghidurile pot fi accesate la următorul link: https://www.mdlpa.ro/pages/consultareghidproceduri.

Având în vedere scopul și importanța acestor ghiduri, este esențială consultarea dumneavoastră.

Astfel, vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră privind documentele indicate până la data de 4 octombrie 2023, ora 12:00 AM, prin email la office@oar.archi. Observațiile pot fi formulate prin email sau direct în cadrul documentelor atașate, cu evidențierea modificărilor propuse cu track changes și/sau comment.

Mulțumim pentru contribuții!

Mai multe informații privind proiectul SIPOCA 50 puteți accesa la link: https://www.mdlpa.ro/pages/sistematizarealegislatieiconsolidareacapacitatiiadministrative.