(MDLPA) Un nou instrument aflat în consultare: Ghidul de dezvoltare urbană privind mobilitatea urbană durabilă

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În continuarea procesului de consultare profesională inițiat cu privire la elaborarea de ghiduri care să vină în sprijinul implementării de către autoritățile publice a legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și al autorizării construcțiilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) transmite membrilor Ordinului Arhitecților din România (OAR) spre consultare versiunea preliminară a Ghidului de dezvoltare urbană privind mobilitatea urbană durabilă (proiect).

Ghidul este realizat în cadrul proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, cod SIPOCA 50.

Ghidul de dezvoltare urbană privind mobilitatea urbană durabilă are scopul de a sprijini autoritățile locale, echipele de specialiști și societatea civilă în planificarea mobilității urbane durabile în corelare cu dezvoltarea urbană. Ghidul vizează modul de elaborare a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă furnizând indicații cu privire la conținutul cadru, instrumente pentru implicarea comunității, metodologia de elaborare și principii de planificare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă.

Ghidul este structurat în 4 părți, pornind de la informații generale privind mobilitatea urbană durabilă, continuând apoi cu cadrul general privind dezvoltarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, urmând apoi cu explicarea modului în care se realizează documentul strategic. Ultima parte este dedicată definițiilor suplimentare și altor instrumente utile care sunt complementare procesului de elaborare a unui PMUD. Ghidul este elaborat în raport cu legislația în vigoare, urmând ca acesta să fie actualizat în conformitate cu proiectul Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor.

După finalizarea procesului de consultare va fi definitivată versiunea finală care va fi publicată la secțiunea „transparență decizională” a site-ului web www.mdlpa.ro în vederea aprobării prin ordin de ministru a ghidului.

Ghidul poate fi accesat la următorul link https://www.mdlpa.ro/pages/consultareghidproceduri.

Având în vedere scopul și importanța acestui ghid, este esențială consultarea dumneavoastră.

Astfel, vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră privind documentul atașat până la data de 11 octombrie 2023, la finalul zilei de lucru, prin email la office@oar.archi. Observațiile pot fi formulate prin email sau direct în cadrul proiectului de ghid, cu evidențierea modificărilor propuse cu track changes și/sau comment.

Mai multe informații privind proiectul SIPOCA 50 puteți accesa la link: https://www.mdlpa.ro/pages/sistematizarealegislatieiconsolidareacapacitatiiadministrative.