O nouă consultare asupra unor ghiduri elaborate de MDLPA

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În continuarea procesului de informare și consultare profesională cu privire la instrumentele metodologice elaborate în cadrul proiectului SIPOCA 50, MDLPA transmite în consultare membrilor Ordinului Arhitecților din România o serie de trei noi documente:

Având în vedere scopul și importanța documentelor, este esențială consultarea mediului profesional, astfel încât rezultatele proiectului SIPOCA 50 să vină în sprijinul factorilor relevanți.

Invităm membrii OAR să transmită observații, cu precizarea că documentele au fost elaborate în conformitate cu legislația în vigoare și vor avea rolul de a detalia și sprijini abordarea unitară în ceea ce privește emiterea certificatelor de urbanism, avizelor și acordurilor necesare și autorizațiilor de construire în sistemul de ghișeu unic, până la intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Astfel, documentele elaborate sunt corelate cu prevederile Legii nr. 50/1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare, referitoare la organizarea și funcționarea comisiei pentru acord unic și utilizarea portalului http://www.edirect.e-guvernare.ro/ în scopul operaționalizării acesteia.

După aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, documentele vor fi actualizate în raport cu prevederile acestuia.

Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră privind documentele menționate anterior, până la data de 15 noiembrie 2023, la adresa de email office@oar.archi . Observațiile pot fi formulate prin email sau direct în cadrul documentelor, cu evidențierea modificărilor propuse cu track changes și/sau comment.

Sesiuni de diseminare regionale

MDLPA reamintește, totodată, că în cadrul proiectului SIPOCA 50 sunt în curs de derulare până pe data de 6.12.2023 sesiuni de diseminare organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare. Acestea au ca scop prezentarea celor 17 instrumente realizate în cadrul proiectului SIPOCA 50, pentru a sprijini autoritățile administrației publice centrale și locale și a alți factori interesați pentru aplicarea unitară legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și a principiilor de dezvoltare durabilă. Calendarul sesiunilor de diseminare ce se vor desfășura în următoarea perioadă este:

LocalitateaData la care va avea loc sesiunea de diseminareInterval orarTermen limită pentru confirmarea participăriiLocul de desfășurare
Sibiu07.11.2023900 – 170004.11.2023Hotel Continental Forum, Piața Unirii nr. 10
Cluj- Napoca09.11.2023900 – 1700Hotel Pami, Calea Mănăștur nr. 37-41
Râmnicu Vâlcea16.11.2023900 – 170010.11.2023Hotel Ramada by Wyndham Râmnicu Vâlcea, Scuarul Mircea cel Bătrân nr. 2
Brașov24.11.2023900 – 170020.11.2023Hotel Casa Mureșan, Str. Nicopole nr. 54
Galați27.11.2023900 – 1700Hotel Ibis Styles Dunărea Galați, Strada Domnească nr. 13
Iași28.11.2023900 – 170022.11.2023Hotel Ramada by Wyndham Iași City Centre, Strada Grigore Ureche nr. 27
Suceava29.11.2023900 – 1700Hotel Continental Suceava, Strada Mihai Viteazul nr. 4
Constanța04.12.2023900 – 170028.11.2023Hotel Continental Forum Constanța, Strada Mircea cel Bătrân nr. 39B-41
Târgoviște05.12.2023900 – 1700Hotel Dâmbovița, Bulevardul Libertății nr. 1
București06.12.2023900 – 1700Hotel Ibis styles Bucharest City Center, Str. Știrbei Vodă nr. 146

Cei care doresc să participe sunt rugați să confirme, până la datele indicate în calendar prin completarea formularului online: https://forms.gle/cndCGRUn2dwv25mS7, menționând sesiunea de diseminare/sesiunile de diseminare pentru care optează. Pentru informații suplimentare privind organizarea sesiunilor de diseminare și aspecte logistice, persoana de contact este domnul Lucian BINDEA, SC Magic Art SRL, bindea_lucian@yahoo.com, 0724533143.

Pentru informații suplimentare privind proiectul SIPOCA 50, persoanele de contact sunt: doamna Delia Elena POPA, manager public, Serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, Direcția tehnică, 0749196946 și doamna Ioana IVANOV, Manager de proiect din partea Civitta Strategy & Consulting, 0741065359.

Mai multe informații privind rezultatele proiectului SIPOCA 50, materialele aflate în proces de consultare și organizarea sesiunilor de diseminare, pot fi accesate pe pagina web a proiectului: https://www.mdlpa.ro/pages/sistematizarealegislatieiconsolidareacapacitatiiadministrative.

*****

Instrumentele sunt elaborate în cadrul proiectului derulat de către MDLPA „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu” SIPOCA 50.

În cadrul Componentei 2 a proiectului SIPOCA 50 denumită “Elaborarea de proceduri pentru optimizarea fluxurilor de proces și informaționale, ghiduri pentru dezvoltare urbană și gestiunea localităților, pentru asigurarea aplicării unitare a legislației și principiilor de dezvoltare durabilă de către autoritățile administrației publice locale și publicarea centralizată a acestora” vor fi elaborate, prin contractul nr. 174/31.08.2022 încheiat cu Civitta Strategy & Consulting următoarele:

 • 3 proceduri în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor:
  • Procedura privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism;
  • Procedura pentru obţinerea certificatelor de urbanism, avizelor şi acordurilor necesare şi autorizaţiilor de construire în sistemul de ghişeu unic;
  • Procedura pentru facilitarea schimbului electronic de informaţii între entităţile avizatoare ale documentaţiilor de urbanism, respectiv ministere sau instituţii deconcentrate, operatorii economici gestionari ai reţelelor edilitare şi autorităţilor emitente a certificatelor de urbanism şi autorizării construcţiilor;
 • Protocol-cadru de cooperare pentru operaţionalizarea ghişeului unic online între autorităţile administraţiei publice locale, entităţile avizatoare;
 • 5 ghiduri:
  • Ghid privind gestionarea şi implementarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism, inclusiv în sistem GIS;
  • Ghid privind dezvoltarea localităţilor şi implementarea investiţiilor publice utilizând instrumentele de planificare teritorială;
  • Ghid privind planificarea urbană pentru limitarea şi combaterea schimbărilor climatice şi a expansiunii urbane;
  • Ghid de dezvoltare urbană privind mobilitatea urbană sustenabilă, cu propuneri concrete privind diferitele abordări urbanistice ce pot fi luate de către autoritaţile locale;
  • Ghid privind reabilitarea cartierelor inclusiv reabilitarea clădirilor afectate de riscul seismic;
 • 7 proceduri de control având ca obiectiv eficientizarea procesului de control la nivelul central ( controlul statului) și la nivel local (disciplina în urbanism și construcții la nivel județean și local) și a sistemului de colectare a taxelor şi a cotelor datorate de investitori în procesul de autorizare a construcţiilor şi de implementare a investiţiilor;
 • Standard de cost şi de calitate pentru elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism.

Dorim să evidențiem faptul că setul de instrumente dezvoltate are un caracter integrat, și acoperă toate etapele din ciclul de viață al documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, respectiv elaborare – avizare – aprobare – implementare – control al statului și control la nivel local, precum și toate etapele necesare emiterii autorizației de construire (inclusiv emiterea certificatului de urbanism) așa cum rezultă din schema de mai jos:

image.png