CARAVANA OAR 2019-2020: Curs de formare profesională, Bacău, 15 – 16.11.2019

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

7 noiembrie 2019

Ordinul Arhitecților din România, alături de Filiala Teritorială Bacău-Neamț, vă invită la cursul de formare profesională cu tema „Conformarea energetică a clădirilor”, susținut de ing. Marius Șoflete. Evenimentul organizat în cadrul CARAVANEI OAR 2019-2020, va avea loc vineri și sâmbătă, 15-16 noiembrie, la Hotel Dumbrava (str. Dumbrava Roşie. nr. 2), la Bacău.

Participarea la curs este gratuită și va avea loc doar în urma completării formularului de înscriere de la acest LINK, în limita celor 30 de locuri disponibile. Primele 30 de persoane înscrise vor primi un e-mail de confirmare.

Programul celor două zile este structurat astfel:

9:00 – 13:00, curs

13:00 – 14:00, pauză de prânz, nu se asigură de către OAR

14:00 – 18:00, curs

Programul detaliat se găsește la acest LINK.

OAR își rezervă dreptul de a modifica programul. Orice schimbare care poate surveni va fi anunțată prin intermediul canalelor proprii de comunicare și direct către persoanele înscrise la curs în limita locurilor disponibile. 

„Conformarea energetică a unei clădiri și funcționarea acesteia ca un sistem constant și controlat trebuie privită ca un domeniu de legătură între toate disciplinele implicate în proiectare – arhitectură, structură, instalații și mai ales beneficiar, iar cursul de față își propune în primul rând să stabilească un limbaj comun între specialități. 

Cursul este dezvoltat pe principiul de proiectare integrată și coordonată între toate specialitățile aferente, pune accent pe o abordare holistică a detalierii specifice condițiilor de eficiență energetică în construcții și cuprinde noțiuni de bază și teorie de fizica construcțiilor, adaptată ca limbaj – transfer de vapori, transfer termic, higroscopicitate, fenomene fizice specifice construcțiilor, definirea parametrilor de confort interior, definirea parametrilor specifici ai materialelor termoizolante, analiză comparativă a acestora, configurarea stratificațiilor și interrelaționarea materialelor, analiza și detalierea tâmplăriilor, modelarea punților termice cu ajutorul programelor de calcul cu element finit și îmbunătățirea acestora, studii de caz pe calculul termic global al unei case, moduri de optimizare și analize cost-beneficiu, prezentare generală a instalațiilor specifice și integrarea acestora în proiect, impact asupra mediului și sustenabilitatea soluțiilor propuse, etanșeitate la aer, retrofit și reabilitare, teste specifice pentru determinarea performanțelor, programe simplificate de calcul de eficiență energetică și de punți termice, detaliere 3D dedicată, etc.” (ing. Marius Șoflete)

CONFORMAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR

15-16.11.2019, 9:00-18:00

Hotel Dumbrava, str. Dumbrava Roşie. nr. 2, Bacău