CARAVANA OAR 2019-2020: Curs de formare profesională, Târgu-Mureș, 14-15 decembrie 2019

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

4 decembrie 2019

Ordinul Arhitecților din România, alături de Filiala Teritorială Mureș, vă invită la cursul de formare profesională cu tema „Legislația în construcții”, susținut de av. Marius Vulcan. Evenimentul organizat în cadrul CARAVANEI OAR 2019-2020, va avea loc sâmbătă și duminică, 14-15 decembrie, la Hotel Privo (str. Strada Urcușului, nr. 1), în localitatea Târgu-Mureș.

Participarea la curs este gratuită și va avea loc doar în urma completării formularului de înscriere de la acest LINK, în limita celor 30 de locuri disponibile. Primele 30 de persoane înscrise vor primi un e-mail de confirmare.

Programul celor două zile, 14 și 15 decembrie, este structurat astfel:

9:00 – 9:30 primirea participanților

9:30 – 13:00 curs

13:00 – 14:30 pauză de prânz, nu se asigură de către OAR

14:30 – 18:00 curs

Programul detaliat se găsește la acest LINK.

Cursul de legislație încadrează în contextul legislativ general elementele specifice modurilor de organizare în vederea exercitării profesiei de arhitect, subliniază principii și abordări sistemice a legislației specifice practicii profesionale și domeniului construcțiilor și analizează un model contractual pentru servicii de proiectare.

Cursul este structurat în patru module care cuprind:

  • schițarea cuprinzătoare a cadrului legislativ național și supranațional, universal și local, general și specific oferă structurarea elementelor distincte care definesc cadrul operațional al arhitectului;
  • așezarea prevederilor normative în ierarhii și relații orizontale precum și definirea unor principii generale de drept, interpretare a acestuia și tehnică legislativă clarifică hățișul juridic ce trebuie navigat de către cetățeni în general și profesioniști în special;
  • ilustrarea comparativă a modurilor de organizare în vederea exercitării dreptului de semnătură oferă instrumentele evaluării și alegerii modelului optim pentru fiecare arhitect, dincolo de opțiunea de angajat cu contract de muncă;
  • clusterele de acte normative specifice autorizării construirii, urbanismului, calității în construcții dar și dreptului de autor și accesului la informație trebuie utilizate integrat, consecvent și responsabil;
  • contractul de prestări servicii este instrumentul de reglementare a relațiilor cu clienții și furnizorii arhitecților, care poate oferi condiții favorabile cooperării sau poate genera conflicte;
  • clauze abuzive, echilibru și transparență, predictibilitate și responsabilitatea profesionistului;
  • model cuprinzător de contract de servicii de proiectare.

LEGISLAȚIA CONSTRUCȚIILOR

14-15.12.2019, 9:00-18:00

Hotel Privo, str. Urcușului, nr. 1, Târgu-Mureș

OAR își rezervă dreptul de a modifica programul. Orice schimbare care poate surveni va fi anunțată prin intermediul canalelor proprii de comunicare și direct către persoanele înscrise la curs în limita locurilor disponibile.