Zi de pregătire și examen „CASE PASIVE”

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

sursă foto: passiv.de / Imagine

UPDATE 21 noiembrie 2018 

PRELUNGIRE TERMEN DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN CURS „CASE PASIVE” 

28 noiembrie este noul termenul de înscriere pentru examenul de certificat ”Case Pasive”, care se va organiza pe 7 decembrie la Cluj. În limita celor 17 locuri disponibile, vă invităm să vă înscrieți folosind acest formular: https://goo.gl/forms/4rF3QllHE6aEK9cg2, respectând regulamentul anunțat.

///////////

15 noiembrie 2018 

Ordinul Arhitecților din România, alături de URBAN-INCERC – în calitate de co-organizator, invită persoanele interesate să se înscrie la ziua de pregătire în vederea susținerii examenului și la examenul pentru obținerea calificării de Consultant/Proiectant Case Pasive, ce vor avea loc la Cluj-Napoca, cu sprijinul Passive House Institute și Inginerie Creativă.

CALENDAR

  • 24 noiembrie, pregătire pentru examen, 8h începând cu ora 9:00
    lector arh. Dragoș Arnăutu (Passive House Institute)
  • 7 decembrie, examen, 3h începând cu ora 9:00
    examinatori dr. ing. Horia Petran (URBAN-INCERC) și dr. ing. Szabolcs Varga (V & V Projekt)

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Pentru a putea participa este necesar să vă înscrieți accesând formularul de înscriere de la acest LINK. În momentul completării formularului locul dumneavoastră este rezervat. Ocuparea acestuia este asigurată, în limita celor 20 locuri disponibile, prin achitarea taxei de participare și trimiterea următoarelor documente prin e-mail, la adresa roxana.patrulescu@oar.archi, până la data de 20 noiembrie:

  • dovada plății
  • cererea de admitere la examen completată, semnată și scanată (pe care o găsiți la acest LINK), prin semnarea căreia confirmați totodată faptul că ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu regulamentul PHI, pe care îl găsiți la acest LINK

TAXĂ DE PARTICIPARE ȘI DATE DE PLATĂ

  • zi de pregătire – 500 lei
  • examen – 1100 lei

TOTAL – 1600 lei

Ordinului Arhitecților din România

CUI 14083510

IBAN:RO80 BRDE 410 SV 212 08 234 100

Banca: BRD Academiei

Factura aferentă taxei achitate va fi înmânată participanților în ziua examenului, alături de contractul în original pe care participanții îl vor semna pe loc.

REGULAMENT GENERAL

1. ZIUA DE PREGĂTIRE 

Ziua de pregătire presupune rezolvarea unor exerciții asemănătoare celor pe care participanții le vor primi în ziua examenului.

Participanții se vor prezenta cu:

– instrumente de scris + 2 culori (cariocă/tuș/creion), mai puțin roșu

– coli albe A4

– calculator de mână

Se recomandă utilizarea manualului de curs și a laptopului personal.

2.  EXAMEN, EXTRAS REGULAMENT PHI

Regulamentul complet este elaborat de Passive House Institute și se găsește la acest LINK.

Înainte de începerea procesului de examinare participanții vor prezenta:

– actul de identitate

– cererea de admitere la examen completată și semnată în original

– copie diplomă de studii / adeverință de arhitect cu drept de semnătură eliberată de Filiala OAR în care este înscris arhitectul (mai multe detalii la acest LINK)

Foile de examen vor fi înmânate candidaților înainte de începerea examenului, care va dura 3 ore – la care se adaugă cca 30′ pentru partea administrativă (verificare și colectare documente, instruire etc). Cerințele vor fi rezolvate în scris, în mod independent și fără a comunica cu alte persoane. Pot fi folosite doar instrumente de scris cu cerneală sau pastă (nu se acceptă creioane). Candidații pot avea pe masă doar manualul de curs și mijloace de calcul (calculator de mână). Nu sunt permise telefoanele mobile, laptopurile și alte dispozitive care permit accesarea internetului sau publicarea ulterioară a subiectelor de examen. 

Promovarea examenului se face prin obținerea a 50% din puctajul maxim posibil. Rezultatul examinării va fi transmis fiecărui candidat prin e-mail, alături de certificarea obținută și de sigla CPHD sau CPHC (Certified Passive House Designer sau Consultant). Cei care doresc se pot adresa PHI în vederea publicării numelor lor pe website-ul www.passivehouse-designer.org. Certificarea este valabilă pe o perioadă de 5 ani. Regulile pentru o posibilă reînnoire sunt prevăzute în regulamentul PHI. Titularul certificării poate folosi certificatul și sigla CPHD sau CPHC, în formă neschimbată, în scopuri publicitare strict pe perioada valabilității acesteia.

LECTORI

arh. Dragoș Arnăutu

În calitate de consultant energetic, trainer și certificator de clădiri pasive, arh. Dragoș Arnăutu lucrează în prezent la Institutul de Cercetare Passivhaus din Germania. A studiat arhitectura în cadul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, încercând mai mereu să integreze în proiectele sale concepte pasive de utilizare a energiei solare.

„Cred cu tărie că arhitectul poate crea acea formă, care distribuie, potențează și exploatează fluxurile energetice generate de radiația solară, vânt și lumină.”

dr. ing. Horia Petran

Cercetător științific gradul III și șef al Centrului de Performanță Energetică a Clădirilor din cadrul INCD URBAN-INCERC, cu o activitate de 21 de ani în cadrul institutului, dr. ing. Horia Petran este absolvent al Facultății de Inginerie a Instalațiilor din cadrul Universității Tehnice de Construcții București și al programelor de masterat în „Inginerie termică” și doctorat în „Inginerie mecanică”, în cadrul aceleiași universități. Este Președinte al Asociației Cluster Pro-nZEB, auditor energetic pentru clădiri grad I și participă activ la standardizarea în domeniile instalațiilor termice, de ventilare și condiționare a aerului, instalații solare și respectiv al performanței termice a clădirilor. Horia a urmat cursurile de Pedagogical Training, Passive House Planning Package și Train-the-Trainers Course on Passive House Concepts organizat în cadrul proiectului Train-to-NZEB. Împreună cu echipa proiectului Train-to-NZEB, Horia a dezvoltat primul Centru de Consultanță și Formare Profesională în domeniul NZEB – Building Knowledge Hub din România, dotat cu cele mai noi și performante tehnologii în domeniu,  în cadrul căruia se desfășoară și cursul Profesioniști certificați pentru Casa Pasivă. Alături de arh. Norana Petre și dr. ing. Szabolcs Varga, dr. Horia Petran a susținut în calitate de trainer, o primă sesiune a cursului Profesioniști Certificați pentru Casa Pasivă, în mai 2017, la București.

dr. ing. Szabolcs Varga

Absolvent al programului de doctorat în cadrul Facultății de Construcții, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, dr. ing. Szabolcs Varga este inginer constructor și activează ca proiectant certificat case pasive, auditor energetic atestat – grad prof. I, proiectant de structuri și diriginte de șantier. Este interesat de performanța energetică a construcțiilor și inginerie seismică, domenii în care are mai multe publicații în reviste și conferințe internaționale. A participat la proiectarea și realizarea primelor case pasive certificate din România și începând cu anul 2017 este primul certificator de case pasive acreditat de Passivhaus Institut, care își desfășoară activitatea în România. A urmat cursul Train-the-Trainers Course on Passive House Concepts organizat în cadrul proiectului Train-to-NZEB și a susținut în calitate de trainer, o primă sesiune a cursului Profesioniști Certificați pentru Casa Pasivă, specializarea Anvelopa Clădirii, în mai 2017, la București.

PERSOANĂ DE CONTACT

arh. Roxana Pătrulescu

administrator formare OAR

roxana.patrulescu@oar.archi