Buget și rapoarte de activitate

BUGETUL ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

Bugetul OAR, atât al filialelor, cât și al structurii centrale se compune din două mari capitole:

 • Venituri
 • Cheltuieli

Propunerea de buget este prezentată Consiliilor Teritoriale și Consiliului Național în ultima ședință a anului în curs, respectiv luna decembrie. Propunerea, amendată sau nu, este votată de către Consiliul Teritorial și Consiliul Național.

Veniturile se compun din:

 • taxe de înscriere și taxe de reluare a dreptului de semnătură
 • cotizații membrii
  • arhitecți cu drept de semnătură
  • arhitecți cu drept de semnătură suspendat la cerere
  • conductori arhitecți cu drept de semnătură
  • conductori arhitecți cu drept de semnătură suspendat la cerere
  • arhitecți stagiari
  • conductori arhitecți stagiari
  • arhitecți fără drept de semnătură
  • conductori arhitecți fără drept de semnătură
    
 • Venituri din alte surse
  • Taxe de emitere a dovezilor de luare în evidență
  • Sponsorizări și donații
  • Dobânzi bancare
  • Economice (închiriere spații mijloace fixe, concursuri de arhitectură, promovări la evenimente organizate de filială etc.)

Acestea sunt taxele OAR la zi.

Iată tabelul centralizator cu toate taxele și cotizațiile membrilor OAR.

NOTĂ: O cotă de 30% din veniturile din taxe de înscriere/reluare a dreptului de semnătură și cotizațiile membrilor se virează către structura centrală (națională) a OAR care, împreună cu venituri din alte surse specifice structurii centrale, constituie veniturile acesteia.

Cheltuielile sunt structurate după cum urmează:

 • Viramentul cotei de 30% către OAR Național – numai în cazul Filialelor teritoriale
 • Cheltuieli cu forurile de conducere – în funcție de structură pot fi între 4 și 8%
  • Consiliul Teritorial/Național de Conducere
  • Colegiul Director Teritorial/Național
  • Cheltuieli cu Comisiile OAR – în funcție de structură, pot fi între 6 și 17%
  • Comisia Teritorială/Națională de Disciplină
  • Comisia Teritorială/Națională de Cenzori
  • Comisia Națională de Acordare Drept de semnătură - numai la OAR Național
  • Comisia Națională de Recunoaștere Diplome - numai la OAR Național
 • Cheltuieli cu grupurile de lucru OAR – în funcție de structură, pot fi între 0 și 7%
 • Cheltuieli de personal – în funcție de structură, pot fi între 30 și 36%
 • Cheltuieli prestări servicii (contabilitate, medicina muncii, întreţinere echipamente, abonamente comunicații, utilități, comisioane bancare etc.) – în funcție de structură, pot fi între 1 și 11%
 • Cheltuieli indirecte (birotică, ștampile, tipizate, protocol, curățenie etc.) – în funcție de structură, pot fi între 5 și 7%
 • Cheltuieli informare profesională, imagine, relații publice – în funcție de structură, pot fi între 2 și 5%
 • Cheltuieli de capital – în funcție de structură, pot fi între 1 și 3%
 • Fonduri – în funcție de structură, pot fi între 10 și 18%
 • Alte cheltuieli și cheltuieli neprevăzute – 3%

Ordinul Arhitecților din România (OAR) și Uniunea Arhietcților din România (UAR) sunt beneficiare ale Timbrului Cultural de Arhitectură, instituit în baza Legii nr. 35/1994, republicată. Opțiunea de virare a sumei către OAR sau UAR este exclusiv a arhitectului cu drept de semnătură, întocmitor al proiectului supus autorizării.

Sumele colectate la OAR în anul în curs sunt repartizate pe 11 capitole de cheltuieli pentru anul viitor, conform Legii nr. 35/1994, republicată, și prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a OAR, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 342 din 21 mai 2012. Această repartizare nu presupune neapărat cheltuirea integrală a acestor sume, sumele necheltuite urmând a se reporta pentru următorul exercițiu financiar. Propunerea de repartizare a sumelor încasate este supusă aprobării Consiliului Național în ședința din luna decembrie a anului în curs.

Capitolele de cheltuieli sunt următoarele:

 • Investiții + numai din dobânzi – 1,82%
 • Premii pentru arhitectură – 4,38%
 • Burse – 0,64%
 • Participări manifestări internaționale/naționale – 2,58%
 • Ajutoare de urgență pentru membri – 1,55%
 • Centrul Național pentru Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj – rețea – 38,24%
 • Cheltuieli pentru Departamentul Timbrului de Arhitectură – 3,09%
 • Programe și Proiecte Culturale – 20,44%
 • Programe și Proiecte Culturale Prioritare – 19,06%
 • Concursuri de Arhitectură – 3,66%
 • Alte Cheltuieli (de urgență) – 4,53% 

Rapoartele de activitate 

Rapoartele de activitate prezentate în cadrul ședinței Consiliului Național din 18 decembrie 2017

Rapoartele de activitate prezentate în cadrul ședinței Consiliului Național din 14 decembrie 2020