Despre grupurile de lucru

31 octombrie 2018 

Grupurile de lucru au scopul de a realiza documente de interes pentru organizaţie, profesie şi în acord cu priorităţile şi obiectivele mandatului, abordând atât problematici în relația cu exteriorul (legislație, concursuri, cultură urbană), cât și de acțiune internă (profesie, combaterea concurenței neloiale, comunicarea cu filialele, canale interne de comunicare). Grupurile sunt formate atât din arhitecţii aleşi în forurile de conducere, cât şi membri ai organizaţiei, invitaţi şi colaboratori.

Modul de constituire a grupurilor de lucru este reglementat de Regulamentul privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecţilor din România, alături de Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România (30 iunie 2018).  Pentru a exemplifica grafic modul de constituire al grupurilor de lucru, am realizat acest materialul sintetic, grupat pe 2 categorii de informații:

1. Procesul de aprobare GdL (descarcă infografic)

Cupride informații generale, legate de categoriile de inițiatori, etapele de elaborare și de aprobare, apelurile către membri, etc. 

2. Criteriile de constituire GdL (descarcă infografic)

Cuprinde informații legate de tematici, mărime, înscriere, selecție, sancțiuni sau livrabile, etc. 

➧ Materialul sintetic nu prezintă exhaustiv modul de constituire a grupurilor de lucru, ci este un mijloc de a promova procesul de aprobare și etapele mari stabilite prin regulament. 


GRAFIC 1

GRAFIC 2