Newsletter-uri internaționale

CITEȘTE PRINCIPALELE ȘTIRI INTERNAȚIONALE! 

Sinteza principalelor subiecte promovate de newsletturile organizațiilor internaționale partenere:

(listă în curs de actualizare)

Uniunea Internațională a Arhitecților - UIA

Consiliul European al Arhitecților - ACE 

Institutul Regal al Arhitecților Britanici 

MAI 2020

Newsletter complet

CUVÂNT DIN PARTEA PREȘEDINTELUI

„În prezent, omenirea se confruntă cu o provocare majoră.

Această criză, care vizează în primul rând sănătatea, va fi urmată de crize și în alte domenii.

Arhitecții nu sunt factorul cheie în această problemă, dar pot contribui și oferi soluții în propriul domeniu de expertiză. Dacă ne gândim la motivele apariției de noi virusuri, realizăm că ne confruntăm cu una dintre consecințele comportamentului oamenilor de distrugere a armoniei dintre omenire și natură. Deforestarea, „piețele umede”, circulația animalelor și hranei în întreaga lume și exploatarea generală a naturii sunt motivele principale.

Și din această perspectivă arhitecții sunt rugați să reflecte asupra activității lor. Viitorul care se apropie nu constă în mai mult, mai mare, mai grozav, mai universal și mai global, ci ține de regândirea planificării și construirii, revenirea la nevoile de bază și modalitățile de satisfacere a acestora. Ca arhitecți, vom putea contribui la un viitor prosper doar dacă ne concentrăm și pe armonia muncii noastre și pe cea a traiului cu natura.

Îmi doresc ca dumneavoastră și cei dragi să rămâneți în siguranță și bine.”

Georg Pendl

Președinte ACE

NOUTĂȚI ACE

Comitetul Executiv al ACE se reunește online

Din cauza crizei Covid-19, Comitetul Executiv al ACE s-a reunit de două ori prin video-conferință. Comitetul a discutat în primul rând despre importanța organizării unei Adunări Generale online pentru a rămâne în contact strâns cu membrii în această perioadă excepțională.

Video-conferința Adunării Generale ACE va avea loc vineri, 29 mai.

 

Checklist architecți-clienți

Acest checklist nou a fost realizat de grupul de lucru IBM (ACE Internalisation and New Business Model) pentru a evidenția problemele arhitecților care lucrează la nivel international și pentru a le oferi un ghid atât arhitecților, cât și clienților, pentru o bază corectă și viabilă a relației dintre aceștia.

 

YTAA: Biennale Architettura 2020

Ne face plăcere să vă anunțăm că Young Talent Architecture Award (YTAA) este un eveniment conex al Bienalei Architettura 2020.

Parte a Premiului UE pentru Arhitectură Contemporană – Mies van der Rohe Award, YTAA este organizat de Fundació Mies van der Rohe, cu sprijinul programului Europa Creativă al Uniunii Europene, în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Educație prin Arhitectură și Architects’ Council of Europe.

Aflați mai multe aici.

 

Scrisoarea Comisarului European Breton

Luna trecută, ACE a difuzat pe scară largă apelul Comisiei Europene (DG RTD) pentru construirea de clinici COVID-19 sau pentru sprijinirea spitalelor cu printing 3D, prin intermediul Organizațiilor Membre, ECCREDI și ECTP.

„Organizația dvs. a manifestat un sprijin pentru acțiunile Comisiei foarte apreciat, adresându-se membrilor care ar putea ajuta la construirea rapidă a clinicilor COVID-19 sau la sprijinirea spitalelor cu printing 3D. Comisarul mi-a cerut să răspund din partea sa și să-i exprim recunoștința pentru mobilizarea de care ați dat dovadă în timpul acestei pandemii. Fiecare semn de solidaritate din partea cetățenilor, organizațiilor sau companiilor europene are o valoare deosebită, întrucât trebuie să fim alături unii de ceilalți în fața acestei situații fără precedent.

Cu toții suntem conștienți că situația actuală reprezintă o provocare pentru toți actorii societății și economiei europene. Suntem și mai conștienți de riscul pe care îl reprezintă această pandemie fără precedent pentru viața cetățenilor.

Tocmai de aceea, eforturile Comisiei se concentrează astăzi în primul rând pe răspunsul imediat la criză, iar prioritatea noastră principală este salvarea cât mai multor vieți posibil. Așadar, sprijinul dumneavoastră contează cu adevărat, iar listele pe care le-ați furnizat au fost transmise către Unitatea care se ocupă direct de răspunsul la criza COVID-19."

Matthias SCHMIDT-GERDTS, Responsabilul Unității.

ȘTIRI UE

Covid-19: UE anunță măsuri pentru IMM-uri

Comisia Europeană mobilizează bugetul UE și Banca Europeană de Investiții pentru a salva locurile de muncă și pentru a sprijini companiile afectate de criză.

- Corona Response Investment Initiative (CRII) va oferi 37 de miliarde de euro din Fondurile Structurale pentru a atenua efectele pandemiei. Acest instrument oferă maximă flexibilitate statelor membre pentru a realoca resursele financiare domeniilor care au cea mai mare nevoie, inclusiv industriilor culturale și creative.

- Sprijinul temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în caz de urgență (SURE) este conceput pentru a proteja locurile de muncă și lucrătorii afectați de coronavirus. Prin acesta se oferă finanțare Statelor Membre de până la 100 de miliarde de euro, acoperind o parte din costurile aferente creării sau extinderii schemelor naționale pentru șomajul parțial.

- Comisia a adoptat reguli temporare privind ajutoarele de stat, astfel încât guvernele să poată oferi lichidități economiei, pentru a sprijini cetățenii și companiile, în special IMM-urile, și pentru a salva locurile de muncă din UE. Cultura este unul dintre sectoarele eligibile. Pentru mai multe informații, vizitați pagina web a Comisiei despre răspunsul la Covid-19 și citiți foaia de parcurs europeană pentru ridicarea măsurilor de izolare.

 

Planul de acțiune pentru Economia Circulară (CEAP)

La 11 martie, Comisia a publicat Circular Economy Action Plan (CEAP), prin care a anunțat o Strategie pentru 2021 pentru un mediu construit durabil. Această strategie va avea ca scop asigurarea coerenței în domenii legate de politicile privind clima, eficiența energetică și a resurselor, gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, accesibilitate, digitalizare și competențe și promovarea principiilor de circularitate pe parcursul întregului ciclul de viață al clădirilor prin:

  • abordarea performanțelor de durabilitate a produselor de construcție în contextul revizuirii Regulamentului privind produsele de construcție (Construction Product Regulation);
  • promovarea măsurilor pentru îmbunătățirea durabilității și adaptabilității bunurilor construite, în conformitate cu principiile economiei circulare pentru realizarea clădirilor și elaborarea de logbook-uri pentru clădiri;
  • utilizarea Level(s) pentru a integra evaluarea ciclului de viață în achizițiile publice și în cadrul financiar durabil al UE și explorarea oportunității stabilirii de obiective privind reducerea emisiilor de carbon și potențialul de stocare a carbonului.

ACE va continua să promoveze mesajele incluse în Declarația pe care a emis-o anul trecut cu ocazia Forumului Mondial al Economiei Circulare (WCEF).

 

Comunicări legate de piața unică

Pe 10 martie, Comisia UE a publicat o Comunicare privind Identifying and adressing barriers to the Single Market (Identificarea și soluționarea obstacolelor pe piața unică). Comisia subliniază că cerințele de intrare și practicare a profesiei au fost identificate ca bariere importante pentru multe profesii reglementate, inclusiv pentru profesia de arhitect. Potrivit Comisiei, cerințele de intrare ridică probleme precum accesul la activități rezervate (care necesită calificări specifice și respectarea altor condiții, cum ar fi apartenența obligatorie la un organism profesional) și cerințe pentru autorizare.

Recomandările pentru fiecare țară, publicate în februarie, reflectă în mare parte aceste probleme. Recomandările pentru unele State Membre se referă explicit la înlăturarea dificultăților de reglementare și administrative.

Într-o altă comunicare, Comisia anunță un plan de acțiune pe termen lung pentru o mai bună implementare și punere în aplicare a normelor pieței unice. Comisia intenționează în special să publice „recomandări de reformă actualizate pentru reglementarea serviciilor profesionale pe baza Comunicării Comisiei din 17 ianuarie 2017 ".

 

Semestrul european - pachetul de iarnă

Pe 26 februarie, Comisia UE a publicat pachetul de iarnă al semestrului european 2020. Acesta constă în rapoarte de țară care analizează principalele provocări socio-economice ale fiecărui Stat Membru. Multe rapoarte de țară includ analiza profesiei de arhitect, în majoritatea cazurilor criticându-se faptul că profesia este prea restrictiv reglementată: în Belgia, Republica Cehă, Germania, Franța, Spania, Croația, Italia, Cipru, Luxemburg, Austria, Portugalia, România, Slovacia.

Descărcați rapoartele de țară de pe site-ul Comisiei.

 

Consultare privind viitorul Pact Climatic European

Până pe 27 mai, Comisia desfășoară o consultare cu privire la viitorul Pact Climatic European, care are drept scop valorificarea acțiunilor exemplare pe teren și încurajarea schimbării în zonele în care este atât de necesară - cum ar fi mobilitatea, renovarea clădirilor, producția și consumul de energie, ecologizarea spațiilor publice și private, precum și în alegerile și comportamentul nostru individual și colectiv.

Prin această consultare, organizațiile și cetățenii se pot angaja în acțiuni concrete în privința climatului și pot solicita să devină „ambasadori” pentru Pactul Climatic European, în comunitate sau în sfera proprie de influență. De asemenea, este posibilă solicitarea unui sprijin direcționat al Comisiei pentru acțiuni legate de eficiența energetică a clădirilor și crearea de zone verzi urbane.

ORGANIZAȚIILE MEMBRE

Cercetarea ACE COVID-19

Consiliul Arhitecților din Europa (ACE) a realizat o cercetare printre organizațiile membre pentru a înțelege cum gestionează acestea criza COVID-19, pentru a încerca să evalueze impactul asupra profesiei și pentru a colecta informații despre măsurile luate pentru a ajuta IMM-urile și angajații independenți să facă față crizei.

 

Situația în Franța, cu Denis Dessus

Situația economică a profesiei, condițiile de muncă, prelucrarea autorizațiilor de construire, reluarea activității, etc...

Denis Dessus, președintele Consiliului Național al Ordinului Arhitecților (CNOA) din Franța, analizează situația în această perioada de incertitudine, într-un interviu din Batiactu.

Citiți aici interviul integral.

 

Interviu HOAI: „Dați-ne feedback! Politica UE după decizia HOAI”

„Deciziile instituțiilor europene sunt transpuse în legi la nivel național, iar acest lucru are un impact direct asupra activității pe care o avem în Germania”, spune Ruth Schagemann într-un interviu acordat DABonline.de. AKBW a fost reprezentat în ACE prin Camera Federală a Arhitecților, din 2014 și, prin urmare, participă activ la procesele legislative europene.

Citiți interviul cu Ruth Schagemann, responsabil cu politica profesională națională și internațională a AKBW și membru al Comitetului Executiv ACE, și Ralf Niebergall, vicepreședintele BAK.

 

Luxemburg: Think Tank post-Covid-19

Ordinul Arhitecților și Inginerilor din Luxemburg (OIA) a lansat un apel la contribuții pentru un Think Tank post Covid-19.

 

Reluarea șantierelor cu măsuri de securitate suficiente

În Spania, pentru arhitecți, va fi dificilă reluarea șantierelor în condiții de securitate suficientă. Lluís Comerón, președintele Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE): „Suntem îngrijorați că șantierele își vor relua activitatea [...], va fi dificil să reluăm această activitate cu protocoalele și măsuri suficiente astfel încât să fim liniștiți că protejăm lucrătorii.”  

Citiți interviul în spaniolă.

 

RIBA publică rezultatele sondajului despre COVID-19

Royal Institute of British Architects (RIBA) a publicat rezultatele sondajului pe care l-a realizat despre COVID-19.

CEO-ul RIBA, Alan Vallance, a declarat: „ COVID-19 are un impact sever asupra arhitecților, pe plan profesional și personal – arată rezultatele acestui sondaj.

Pentru mulți arhitecți, munca lor este mai mult decât o modalitate de a-și câștiga traiul și este un dezastru să vezi zeci de ani de muncă intensă amenințați de circumstanțele pe care nimeni dintre noi nu le-a putut prevedea.”

 

Închiderea șantierelor în România

În România, anumite șantiere s-au închis prin decizie proprie și este de așteptat ca altele să se închidă din cauza refuzului lucrătorilor de a se deplasa la fața locului. Deși starea de urgență impune restricții de circulație, mobilitatea este posibilă cu anumite justificări.

Deoarece nu există măsuri de securitate impuse de autoritățile publice (cu excepția câtorva recomandări generale, cum ar fi lucrul în grupuri mici sau individual, etc.), pe 20 martie 2020, Ordinul Arhitecților din România (OAR) a solicitat autorităților să adopte și să transmită măsuri pentru pregătirea închiderilor. În acest fel, riscurile vor scădea și va fi posibilă o redeschidere mai puțin dificilă.

Citiți punctul de vedere transmis de OAR.

 

YesWePlan!

În Europa, există încă diferențe uriașe în ceea ce privește egalitatea de gen și rămân multe de făcut, mai ales în domeniile arhitecturii și ingineriei civile.

Proiectul YesWePlan!, finanțat prin programul UE Erasmus +, vizează schimbul de experiențe și exemplele de bune practici pentru sensibilizarea cu privire la inegalitatea de gen din aceste profesii și pentru a găsi soluții pentru schimbarea situației. Partenerii proiectului sunt organizații profesionale de arhitecți și ingineri, precum și centre de cercetare din Austria (ZT), Slovenia (ZAPS), Spania (UPV), Franța (ARVHA) și Germania (BAK).

Instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului și implicarea factorilor de decizie politici ar trebui să contribuie la orientarea analizei, formării și politicilor pentru a atinge egalitatea de gen în țările europene, pe termen lung. În acest scop, proiectul include analize de țară și dezvoltarea unui sistem de monitorizare a carierei.

Pe baza analizelor și a colectării de exemple de bune practici privind egalitatea de gen, se va elabora un compendiu cu recomandări de măsuri pentru îmbunătățirea egalității de gen în arhitectură și inginerie civilă.

Pentru mai multe informații despre proiect: https://yesweplan.eu.

ȘTIRI DESPRE PROIECTELE FINANȚATE DE UE

BIM-SPEED: Cum se poate măsura și evalua performanța clădirii?

Echipa BIM-SPEED a dezvoltat un cadru pentru măsurarea și evaluarea performanțelor clădirilor: puncte-cheie pentru renovări eficiente din punct de vedere energetic, metodologie de referință și utilizarea cazurilor pentru renovare bazată pe BIM. Cele 13 puncte-cheie dezvoltate acoperă subiecte privind factorii de mediu, sociali și economici. Citiți articolul complet despre evaluarea BIM-Speed.

 

Cultural-E: Clădiri eficiente energetic care reflectă diferențele culturale din Europa

Obiectivul Cultural-E este de a merge cu un pas dincolo de Nearly Zero Energy Buildings (nZEB), înspre viitorul Plus Energy Buildings (PEB). Echipa abordează acest subiect analizând diferențele climatice și culturale în privința utilizării clădirilor rezidențiale din Europa. Urmăriți prezentarea video cultural-E pe canalul nostru YouTube. Dacă doriți să aflați mai multe despre această nouă generație de clădiri, înscrieți-vă la buletinul nostru informativ bianual și citiți primul număr lansat din martie.

 

DigiPLACE: un viitor digital pentru industria construcțiilor din Europa

Videoclipul promoțional DigiPLACE a fost dezvoltat de ACE și a fost lansat pe canalul oficial YouTube al proiectului. Scopul acestuia este de a prezenta proiectul DigiPLACE factorilor de decizie, industriei și publicului larg, ca o colaborare la nivelul întregii UE a 19 parteneri din 11 țări.

Consorțiul reprezintă industria construcțiilor, mediul academic și guvernele naționale, unite într-o singură misiune: construirea bazelor pentru un viitor de colaborare digitală în industria construcțiilor europene.

Urmăriți videoclipul pe canalul YouTube și vizitați site-ul web pentru a vedea cum vă puteți implica!

 

RenoZEB: Renovare rezidențială la standardele nZEB

Cel de-al cincilea buletin informativ RenoZEB informează cu privire la cele mai recente dezvoltări ale proiectului. Veți găsi informații despre faza de instalare, testare și monitorizare a sistemului de fațade arhitecturale RenoZEB, sistemul de monitorizare centrat pe om și confortul mediului î interior, instrumentele de formare și colaborare dezvoltate pentru a ajuta proiectanții și multe altele.

PUBLICAȚII

Un plan de acțiune pentru Renovation Wave: Realizarea colectivă a clădirilor durabile în Europa

Buildings Performance Institute Europe (BPIE) a elaborat un set de recomandări pentru toate părțile interesate, care ar putea susține recuperarea economică după COVID-19, declanșa un val de renovare și atinge neutralitatea climatică pentru stocul de clădiri din Europa până în 2050. Mai multe informații pe site-ul BPIE.

 

Newsletter complet

LANSAREA CENTRULUI DE INFORMAȚII UIA COVID-19

UIA tocmai a lansat un centru de informații COVID - 19, care adună informații, recomandări și inițiative ale Secțiunilor membre din cele cinci regiuni ale Uniunii. Cu sprijinul organismelor de lucru ale UIA, acest centru de informații va fi dezvoltat ca o resursă de cercetare pentru arhitecți cu privire la impactul pandemiei, măsurile de atenuare a acestuia și implicațiile cu privire la planificarea viitoare.

Mai multe informații aici.

UIA2021RIO: CONFERENȚIARII ÎȘI CONFIRMĂ PARTICIPAREA

În urma amânării Congresului Mondial al Arhitecților UIA pentru 18-22 iulie 2021, majoritatea conferențiarilor au confirmat deja comitetului executiv participarea la UIA2021RIO. Exprimându-se cu privire la impactul pandemiei mondiale actuale, președintele comitetului executiv al UIA2021RIO, Sérgio Magalhães, a subliniat că această criză pune în evidență interdependența în care se află lumea. „Ne impune să fim responsabili cu privire la felul în care ne organizăm la scară mondială și la felul în care ne raportăm mediul și spațiul în care locuim.” 

Aflați mai multe aici

PREMIUL ABDULLATIF AL FOZAN: LIVING MOSQUE

Începând de acum, se pot face nominalizări pentru cea de-a patra ediție a Premiului Abdullatif al Fozan. Pot participa arhitecți de pretutindeni, iar candidaturile trebuie să vizeze impactul sociocultural al moscheilor și rolul acestora de centre de cult urbane. Acest premiul trienal, creat de Șeicul Abdullatif Al Fozan în 2011, recompensează inovațiile aduse moscheilor contemporane.

Mai multe detalii aici.

ORGANIZAȚII REGIONALE

UAA: Platforma COVID - 19

Uniunea Arhitecților din Africa (UAA) a înființat o platformă online pentru a aborda provocările și răspunsurile legate de pandemia COVID - 19 pe continentul african. Obiectivul acestei inițiative este acela de a permite elaborarea „politicilor” și strategiilor „AUA beyond Covid -19” (UAA dincolo de Covid 19). UIA va colabora cu UAA pentru a discuta și schimba informații pe această temă.

 

Adunarea Generală ACE

Dată fiind criza COVID - 19, Biroul Executiv al Consiliului Arhitecților din Europa (ACE) a luat decizia să amâne conferința „Schimbări climatice și patrimoniu construit” (Climate Change & Built Heritage) și să organizeze o Adunare Generală online astfel încât să rămână în contact strâns cu membrii în această perioadă aparte. Adunarea Generală ACE va avea loc vineri, 29 mai 2020, între 10:00 și 13:00 (CET).

SECȚIUNI MEMBRE

Mexic: A XVI-a Bienală Mexicană de Arhitectură

Federación de los Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) anunță că data limită pentru înscrierea proiectelor la Bienală s-a prelungit de pe 24 aprilie până pe 30 iunie 2020, dată fiind criza sanitară mondială actuală. Evenimentul se va centra pe arhitectura contemporană responsabilă și durabilă.

Descoperiți mai multe aici.                                                                                                                                   

Costa Rica: Bienala Internațională de Arhitectură

Din cauza crizei mondiale actuale, Colegio de Arquitectos din Costa Rica a amânat cea de-a IX-a Bienală Internațională de Arhitectură pentru Studenți și cea de-a XV-a Bienală Internațională de Arhitectură pentru 5-7 octombrie 2020. Tema din acest an, „Arhitectură - Apă - Viață”, va include categorii ca designul arhitectural și urban, arhitectura peisagistică, reabilitarea patrimoniului, cercetări și publicații. 

Vă invităm să descoperiți informații complete aici

 

Statele Unite: Conferința AIA’20

American Institute of Architects (AIA) a anulat în mod oficial conferința despre arhitectură A’20 din cauza COVID - 19 și nu va reprograma evenimentul. A’21 va avea loc la Philadelphia, între 17 și 19 iunie 2021. AIA va organiza și un eveniment virtual, mai târziu în cursul acestui an, și va dezvolta oportunități de formare continuă suplimentară pentru membrii săi.

 

Marea Britanie: RIBA

Din cauza crizei sanitare actuale, toate juriile RIBA Building Awards and Prizes au fost amânate. Calendarul actualizat va fi publicat în curând. Calendarul premiilor RIBA pentru persoane și proiecte (RIBA Awards for People and Projects) rămâne neschimbat, iar nominalizările pentru Royal Gold Medal și RIBA Honorary Fellowship 2021 sunt deschise începând de acum. 

Mai multe informații sunt disponibile aici.

 

Mexic: Mauricio Rivero Borrel

UIA anunță cu regret decesul arhitectului Mauricio Rivero Borrell Donath. Acesta a contribuit îndelung la activitățile UIA, iar între 2005 și 2011 a fost vicepreședinte al Regiunii III. De asemenea, a fost președintele Federación de los Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) și al Federación de Panamericana de Arquitectos (FPAA).

Prezentăm condoleanțele noastre familiei, colegilor și prietenilor de pretutindeni.

Newsletter complet

S-A LANSAT CENTRUL DE INFORMARE UIA COVID - 19

Secțiunile membre și organismele de lucru ale Uniunii Internaționale a Arhitecților (UIA) din lumea întreagă aduc îndrumări constructive și inovatoare pentru arhitecții care lucrează în beneficiul comunităților și care luptă pentru a-și menține întreprinderile pe linia de plutire în contextul pandemiei COVID - 19.

Arhitecții joacă un rol cheie în lupta împotriva acestei pandemii, de la realizarea unor dispozitive sanitare pentru situații de urgență la producția echipamentelor de protecție, dezvoltând în același timp proiecte în linia întâi a frontului.

La ieșirea din criză, restricțiile impuse de guverne aduc provocări importante cu privire la configurarea spațială și urbană – întrebări la care pot răspunde arhitecții.

UIA a lansat acum și un centru de informare COVID - 19 (COVID - 19 Information Hub) care adună informații, recomandări și inițiative de la Secțiunile membre din cele cinci regiuni ale Uniunii. Cu sprijinul organismelor de lucru ale UIA, acest centru va fi dezvoltat pe viitor ca o resursă de cercetare pentru arhitecți cu privire la efectele COVID – 19, măsurile de atenuare a acestuia și implicațiile cu privire la planificare în viitor.

„De la bun început, UIA a fost o forță internațională a profesiei, care impulsionează arhitecții să lucreze pentru o lume mai bună prin arhitectură. În prezent, trebuie să ajutăm oamenii și comunitățile locale să lupte împotriva actualei pandemii ucigașe, pentru stabilizare și reconstrucție, aplicând lecții care vor contribui la evitarea, pe viitor, a altor catastrofe sanitare sau de mediu”. Thomas Vonier, președintele UIA

„UIA este foarte interesată de felul în care arhitecții ajută în diverse moduri la această situație excepțională cu care ne confruntăm cu toții în prezent și care are implicații majore pentru civilizație. Centrul de informare UIA COVID -19 reunește inițiative, măsuri și soluții la problemele globale și locale, oferind inspirație prin acest schimb de informații, accesibil tuturor. Vă mulțumim pentru bunăvoința de a contribui la Centrul de informații UIA COVID - 19, de a-l utiliza și de a-l promova. ” Șerban Țigănaș, Secretar General al UIA

„A venit timpul ca arhitecții să își consolideze valoarea ca lideri ai comunității mediului construit. Educația, experiența și cunoștințele în privința construirii de adăposturi adaptate nevoilor umane și catastrofelor mondiale îi recomandă în mod special pentru a contribui cu îndrumări și know-how la gestionarea pandemiei actuale, cât și pe viitor. UIA este în măsură să canalizeze aceste eforturi. ” Kevin Bingham, coordonator al proiectului Centrului de informare COVID - 19

*Versiunea în limba franceză a Centrului de informare va fi disponibilă în curând.

Vizitați Centrul și descoperiți contribuția Ordinului Arhitecților din România. 

APRILIE 2020

Newsletter complet

CENTRU DE INFORMARE COVID - 19

UIA organizează un centru de informare COVID-19 ca răspuns la pandemie. Scopul principal al acestei inițiative este acela de a compila materiale cu privire la eforturile și expertiza arhitecților din întreaga lume, inclusiv facilități de asistență medicală de urgență, politici, măsuri legale și financiare relevante pentru arhitecții din diferite țări. Sunt binevenite contribuții din partea secțiunilor membre și a grupurilor de lucru pentru orice proiect legat de pandemie.

Aflați mai multe aici.

CONCURSURI ȘI PREMII

HYP-CUP 2020 – Concurs adresat studenților

A 9-a ediție UIA-HYP CUP, organizată de Școala de Arhitectură de la Universitatea Tianjin și de revista Urban Environment Design (UED), se adresează studenților la arhitectură din întreaga lume. Tema din acest an este Architecture in Transformation și invită la explorarea tensiunilor dintre arhitectură și oraș, precum și dintre arhitectură și natură, într-o lume contemporană din ce în ce mai interconectată.

Aflați mai multe aici.

 

ArXellence 2 – Concurs internațional de idei

ALUMIL S.A., o companie internațională din Grecia, din domeniul aluminiului și sistemelor avansate de arhitectură din aluminiu, a lansat ArXellence 2, un concurs internațional de idei, într-o singură etapă, pentru proiectarea Noului District Central de Afaceri din Salonic (Grecia). Concursul își propune să găsească concepte inovatoare pentru regenerarea unei zone urbane din Salonic aflate în declin.

Mai multe detalii aici.

 

Concurs de design – Peisaj arhitectural

Dată fiind criza internațională actuală din domeniul sănătate, s-a prelungit perioada pentru trimiterea proiectelor la concursul internațional dedicat peisajului arhitectural al Parcului Tuchkov Buyan din Sankt Petersburg (Rusia) de la 8 mai la 7 august 2020. Competiția a fost lansată în noiembrie 2019, printr-un un apel deschis pentru exprimarea interesului. Un juriu internațional a selectat 8 echipe, iar jurizarea va avea loc în septembrie 2020.

Aflați mai multe aici.

 

Concurs internațional de proiecte și idei

Datorită crizei actuale, termenul limită pentru înscrierea la concursul internațional pentru reamenajarea zonei împărțite între orașul italian Gorizia și orașul sloven din Nova Gorica a fost prelungit de la 6 aprilie la 1 iunie 2020. Deschis arhitecților din întreaga lume, concursul și-a extins și termenul de depunere a proiectelor până pe 31 august. Jurizarea va avec loc în perioada 9-12 septembrie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 16 septembrie 2020.

Detalii aici.

GRUPURI DE LUCRU

Reminder: Sondaj SDG

Secțiunile membre UIA sunt invitate să răspundă la sondajul online pregătit de Comisia UIA pentru dezvoltare durabilă (UIA Sustainable Developement Goals Commission) pentru a înțelege mai bine în ce măsură membrii sunt la curent cu problemele legate de dezvoltarea durabilă și cu Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite. Doar 1 răspuns este necesar de la fiecare secțiune membră.

Aflați mai multe aici.

SECȚIUNILE MEMBRE

Canada: Raic Gold Medal

Medalia de aur RAIC - cea mai înaltă distincție pe care Institutul o poate acorda drept recunoaștere a unei contribuții semnificative și pe termen lung la arhitectura canadiană - a fost acordată arhitectei Blanche Lemco van Ginkel. Aceasta s-a născut în 1923 la Londra, în Anglia. Arhitectura și urbanismul ei sunt marcate de un scop social profund și de dorința de a produce medii moderne confortabile, care pun accentul pe valorile culturale și colective.

Mai multe informații aici.

 

Marea Britanie: Bursa de mobilitate Riba Norman Foster

Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru Riba Norman Foster Traveling Scholarship este 24 aprilie 2020. Bursa oferă 7.000 de lire sterline unui student la arhitectură care demonstrează potențial pentru realizări deosebite și gândire originală pe teme legate de supraviețuirea durabilă a orașelor. Școlile invitate pot nominaliza un singur student.

Aflați mai multe aici.

 

Franța

UIA aduce un omagiu arhitectului Zygmund Knyszewski, trezorierul secției franceze a UIA, care a murit pe 23 martie 2020. Zygmund era pasionat de mediu și a fost un pionier al designului bioclimatic. A contribuit semnificativ la Congresele UIA și a fost un membru activ al programelor de lucru UIA pe lăcașuri de cult și patimoniu construit. Le transmitem condoleanțe profunde familiei și celor dragi.

 

Indonezia

UIA este întristată să afle despre dispariția lui Ahmad Djuhara, președintele Institutului Indonezian al Arhitecților (Ikatan Arsitek Indonesia-IAI). Acesta a fondat firma de arhitectură Djuhara + Djuhara împreună cu soția sa, arhitecta Wendy Djuhara, și a fost o voce importantă a arhitecturii și designului din Indonezia. UIA transmite condoleanțele familiei și celor apropiați.

Aflați mai multe aici.

 

Danemarca: Bursa doctorală

Academia Regală Daneză de Arte Plastice (Royal Danish Academy of Fine Arts) - Școala de Arhitectură oferă o bursă doctorală completă pe tema „Impactul arhitecturii asupra epidemiilor”. Candidatul selectat va contribui, de asemenea, la Congresul Mondial UIA 2023 (Copenhaga), ca parte a misiunii continue a UIA de schimb de cunoștințe între arhitecți din întreaga lume.

Aflați mai multe aici.

Newsletter complet

ACTUALITATE

Dat fiind contextul crizei COVID-19 și riscurile asociate cu călătoriile în Europa, Comitetul Executiv al ACE a luat decizia să anuleze Adunarea Generală și să amâne Conferința "Climate Change & Built Heritage", care era programată pe 28-29 mai 2020, la Bruxelles.

Situația a evoluat rapid și ACE crede că această precauție este decizie bună pentru toți membrii săi. Comitetul Executiv va evalua opțiunile cu ocazia următoarei conferințe telefonice a Comitetului Executiv, pe 3 aprilie. Rezultatul va fi comunicat cât mai curând.

SCRISOARE DE LA PREȘEDINTE - 19 MARTIE 2020

Dragi colegi, 

Lumea se confruntă cu cele mai grele crize și provocări de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Aceasta nu este interpretarea mea personală, ci o părere împărtășită de tot mai mulți. Probabil că ne confruntăm nu doar cu o schimbare fundamentală a vieții noastre de zi cu zi, ci și cu o criză economică de proporții. Impactul noului virus va influența societățile nu doar câteva săptămâni sau luni, ci -  în măsura în care pandemiile au loc în valuri -  poate dura până la doi ani.

Profesia noastră va avea mult de suferit. Proiectele vor fi oprite, anulate și amânate și este posibil să nu apară prea curând noi oportunități. Birourile tinere și mici vor suporta mai ales consecințele „pandemiei” mai devreme decât altele și într-o mai mare măsură.

Câteva guverne au anunțat deja măsuri de menținere a întreprinderilor pe linia de plutire, în special a celor mici și mijlocii, prin garantarea împrumuturilor pentru ca acestea să-și mențină angajații - printre alte măsuri. Este absolut necesar ca toate organizațiile membre ACE să-și informeze și să-și sprijine membrii.

Multe țări au luat măsuri drastice pentru a proteja oamenii și este și responsabilitatea ACE să acționeze în consecință.

Dacă analizăm traiectoria dezvoltării pandemiei, putem vedea că dacă reușim să împingem vârful cât mai departe, putem păstra numărul total de persoane infectate la nivel scăzut.

Este responsabilitatea noastră să evităm să ne expunem membrii la riscuri și, prin urmare, am anulat deja ședințele Comisiei Financiare și ale Comisiei responsabile cu Coordonarea Generală.

Următorul nostru eveniment este Conferința din primăvară și Adunarea Generală de la sfârșitul lunii mai. Conducerea ACE a fost de acord să ia decizia cu privire la aceste evenimente înainte de luna aprilie.

Vă vom ține la curent și sperăm că sunteți toți în siguranță și sănătoși.

Georg Pendl

PREVENȚIE COVID-19

ACE abordează extrem de serios sănătatea și siguranța angajaților săi, a membrilor și a invitaților. În ultimele săptămâni, autoritățile din întreaga lume au luat măsuri pentru a gestiona răspândirea COVID-19 (coronavirus). Respectăm îndrumările date de autoritățile belgiene. De aceea, birourile ACE vor fi închise până pe 5 aprilie 2020. Asta înseamnă că vom lucra de acasă și vom lucra de la distanță cu echipa și cu dumneavoastră. Vom continua să urmărim, ca de obicei, proiectele, dialogurile și solicitările. 

Echipa noastră poate fi contactată, ca și până acum, prin email – la info@ace-cae.eu – și la telefon (+32 2 543 11 40).

PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ 

COVID-19: Perspectivă europeană – Chestionar ACE

COVID-19 are un impact mondial asupra afacerilor și indivizilor. Mulțumim în avans pentru răspunsul la acest formular și pentru că împărtășiți cu Organizațiile Membre ACE felul în care gestionați această situație excepțională.

Rezultatele vor fi împărtășite cu toată lumea.

ȘTIRI ACE

Agenda Comitetului Executiv al ACE

Noul Comitetului Executiv (Executive Board, EB) al ACE – ales anul trecut la Adunarea Generală din Barcelona pentru o perioadă de 2 ani – și-a ținut întrunirea inaugurală la Bruxelles, în ianuarie, și a discutat o agendă cuprinzătoare.

Principalele subiecte abordate au fost definirea rolurilor noilor membri ai EB, agenda 2020, următorul Raport Anual și Conferința din primăvară privind „Schimbările climatice și patrimoniul construit” (Climate Change and Built Heritage). În paralel, a avut loc workshopul Communications, care să ducă la dezvoltarea unei noi strategii și a unor noi planuri de comunicare.

Datorită situației Covid-19, următoarea ședință a Comitetului Executiv va fi o teleconferință pe data de 3 aprilie 2020.

Faceți cunoștință cu noul Comitet Executiv.

 

Conferința „Reflect, Debate, Advise: Get Level(s) Right”

Pe 20 februarie, mai mulți membri ai Grupului de Lucru ACE pentru Mediu și Arhitectură Durabilă (Environment & Sustainable Architecture, ESA) au participat la Conferința Level(s)* „Reflect, Debate, Advise: Get Level(s) Right”, organizată de Comisia Europeană, pentru a discuta despre dezvoltarea Level(s) și pentru a împărtăși lecții învățate în faza de testare. Peter Andreas Sattrup, Senior Adviser la Asociația Daneză a Firmelor de Arhitectură, a fost unul dintre vorbitori.

Puteți descărca de aici documentația despre rezultatele Level(s) din etapa de testare și primele propuneri pentru revizuirea versiunii Beta.

 

Cultural Heritage in Action: apel la bune practici

ACE se bucură să facă parte din noul proiect Creative Europe, Cultural Heritage in Action. Proiectul își propune să dezvolte o schemă de peer-learning despre patrimoniul cultural al orașelor și regiunilor, axată pe calitatea intervențiilor asupra patrimoniului cultural, folosirea adaptativă a clădirilor de patrimoniu și guvernanța participativă.

Apel la bune practici

Suntem în căutarea a 30 de practici locale inovative, care să fie un exemplu pentru alte orașe și regiuni și care au un impact real la fața locului. Call-ul pentru identificarea acestor 30 de practici este deschis până pe 20 aprilie 2020. Acestea vor fi prezentate într-un catalog.

Aflați mai multe din primul newsletter și înscrieți-vă aici.

Mai multe informații pe www.culturalheritage.eu.

ȘTIRI UE

COVID-19: Un răspuns european comun

Comisia Europeană coordonează un răspuns european comun la criza COVID-19. Acționăm ferm pentru a consolida domeniile sănătății publice și pentru a atenua impactul socio-economic în Uniunea Europeană. Mobilizăm toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a ajuta statele membre să-și coordoneze răspunsurile pe plan național, oferim informații obiective despre răspândirea virusului și facem eforturi susținute pentru ține situația sub control. Citiți mai multe aici.

 

Comunicări legate de Piața Unică

Pe 10 martie, Comisia Europeană a publicat o comunicare privind „Identificarea și găsirea de soluții pentru blocajele pieței unice”. Comisia subliniază că cerințele de recunoaștere și exercitare a profesiei au fost identificate ca bariere importante pentru multe profesii reglementate, inclusiv pentru profesia de arhitect. Potrivit Comisiei, acestea ridică probleme precum „accesul la activități care necesită calificări specifice, respectarea unor condiții cum ar fi apartenența obligatorie la un organism profesional și cerințe de autorizare". Recomandările făcute fiecărei țări prin Semestrul european, publicate în februarie, tratează aceste probleme. Recomandările pentru unele state membre se referă în mod explicit la înlăturarea dificultăților administrative și de reglementare.

Într-o altă comunicare, Comisia anunță un plan de acțiune pe termen lung pentru o mai bună implementare și aplicare a normelor pieței unice. În special, Comisia intenționează să publice „recomandări de reformă actualizate pentru reglementarea serviciilor profesionale pe baza comunicării Comisiei din 17 ianuarie 2017”.

 

Viitoarele rapoarte ale Parlamentului

Parlamentul European a inițiat 3 rapoarte din proprie inițiativă (inițiative nelegislative), pe care ACE le are în vedere:

- Comisia IMCO, responsabilă cu problemele pieței interne, pregătește un raport privind întărirea pieței unice și viitorul liberei circulații a serviciilor. În februarie, președintele ACE, Georg Pendl, s-a întâlnit cu raportorul danez Morten Lokkegaard, iar Ruth Schagemann s-a întâlnit cu raportorul german Evelyne Gebhardt. În luna martie a fost programată, de asemenea, o întâlnire cu raportoarea germană Anna Cavazzini.

- Comisia ITRE, responsabilă cu probleme legate de industrie, cercetare și energie, pregătește un raport privind maximizarea potențialului de eficiență energetică al construcțiilor din UE. Europarlamentarul irlandez Ciaran CUFFE va fi raportor pentru Grupul Verzilor, iar europarlamentarul bulgar Iskra MIHAYLOVA va fi raportor pentru grupul Renew Europe.

- Comisia CULT, care se ocupă cu probleme culturale, pregătește un raport privind realizarea unei politici eficiente ca urmare a Anului European al Patrimoniului Cultural. În pregătirea raportului său, Dace MELBARDE subliniază „importanța includerii artei, muzicii, filmului și teatrului, designului și arhitecturii în programele școlare”.

 

Semestrul european - pachetul de iarnă

Pe 26 februarie, Comisia Europeană a publicat Semestrul european - pachetul de iarnă 2020. Acesta constă în rapoarte de țară care analizează principalele provocări socio-economice ale fiecărui stat membru.

Rapoartele privind următoarele țări menționează profesia de arhitect, în majoritatea cazurilor criticând restricțiile mari privind reglementarea profesiei: Belgia, Republica Cehă, Germania, Franța, Spania, Croația, Italia, Cipru, Luxemburg, Austria, Portugalia, România, Slovacia.

Descărcați rapoartele de țară pe site-ul Comisiei.

 

Consultare privind viitorul Pact ecologic european

Până pe 27 mai, Comisia Europeană desfășoară o consultare cu privire la viitorul Pact ecologic european, care va avea drept scop valorificarea unor acțiuni exemplare pe teren și încurajarea schimbării în domenii cruciale, cum ar fi mobilitatea, renovarea clădirilor, producția de energie și consumul, ecologizarea spațiilor publice și private, precum și la nivelul alegerilor și comportamentului nostru individual și colectiv. Toate observațiile primite vor fi folosite pentru a contura forma finală al Pactului, care va fi lansat înaintea conferinței ONU privind schimbările climate (COP26) de la Glasgow, din noiembrie 2020.

 

Planul de acțiune al UE către o economie circulară

La 11 martie, Comisia Europeană a publicat un Plan de acțiune către o economie circulară (CEAP), în care anunță o strategie pentru anul 2021 pentru un mediu construit durabil, cu scopul de a asigura coerența în domenii politice relevante precum climatul, eficiența energetică și resursele, gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, accesibilitate, digitalizare și abilități. Strategia va promova principii de circularitate pe tot ciclul de viață al clădirilor prin:

• abordarea performanței de durabilitate a produselor din construcții în contextul revizuirii Regulamentului privind Produsele pentru construcții;

• promovarea de măsuri pentru îmbunătățirea durabilității și adaptabilității în conformitate cu principiile economiei circulare pentru proiectarea clădirilor și elaborarea de registre pentru clădiri;

• utilizarea Level(s) pentru integrarea evaluării ciclului de viață în achizițiile publice și în cadrul financiar durabil al UE, explorarea adecvării stabilirii obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon și a potențialului de stocare a carbonului.

ACTIVITATEA MEMBRILOR ACE

Coronavirus: acțiunile Franței

În Franța, Consiliul Național al Ordinului Arhitecților (CNOA) solicită oprirea șantierelor ca parte a strategiei de izolare, însoțită de măsuri de siguranță pentru companii și un serviciu de urgență pentru persoane fizice și anumite unități. Citiți comunicatul de presă.

CNOA a reacționat publicând o pagină specială de internet cu informații și sfaturi pentru arhitecți cu privire la gestionarea crizei. De asemenea, au fost publicate newslettere, comunicate de presă pentru birourile de arhitectură și au informat membrii că vor organiza video-conferințe și că se va trece la munca de la distanță. Citiți mai multe în franceză aici.

 

COVID-19: Îndrumări ale Consiliului Superior al Asociațiilor Arhitecților din Spania (CSCAE)

Având în vedere situația sanitară din Spania, ca urmare a COVID-19, și dată fiind dezvoltarea și execuția lucrărilor de construcție în curs, Consiliul Superior al Asociațiilor Arhitecților din Spania și Consiliul General al Arhitecturii Tehnice din Spania - până la stabilirea unor dispoziții specifice de către autoritățile competente - consideră că este necesar să se transmită următoarele linii directoare de acțiune tuturor arhitecților și celor care asigură managementul lucrărilor de construcții, sub rezerva că se supun regulamentelor aprobate de autoritățile competente.

Citiți mai multe în spaniolă aici.

 

COVID-19: Checklist RIBA pentru arhitecți

În Marea Britanie, RIBA a publicat un checklist COVID-19 pentru arhitecți.

Royal Institute of British Architects își îndeamnă membrii să ia în considerare cu atenție implicațiile perioadei curente de întrerupere pentru ei și afacerile lor și să fie la curent cu toate sfaturile și îndrumările oficiale.

 

Muncă de acasă? O facem deja.

Situația coronavirus a determinat mai multe companii și organizații să treacă la munca la distanță / telemuncă.

Deoarece COVID-19 limitează mobilitatea și munca de birou, ce puteți învăța din practicile deja exersate de telemuncă? Citiți mai multe în Jurnalul Royal Institute of British Architects (RIBA).

 

Arhitectura în centrul tranziției ecologice

În Franța, Consiliul Național al Ordinului Arhitecților (CNOA) a dezvoltat o platformă web dedicată tranziției ecologice. Scopul acestui centru de resurse este informarea, schimbul de cunoștințe și promovarea soluțiilor legate de arhitectură și mediul de viață.

Primari și Arhitecți: Cum abordează municipalitatea provocările tranziției ecologice? Urmăriți înregistrarea unei mese rotunde la care au participat autorități publice și arhitecți, despre provocările actuale ale tranziției ecologice la nivelul municipalităților.

 

RIBA publică un ghid pentru construirea durabilă

În acest ghid, Royal Institute of British Architects (RIBA) definește un set concis de opt rezultate durabile, corespunzătoare obiectivelor cheie ale ONU privind dezvoltarea durabilă, pentru proiecte de construcție de toate dimensiunile. Ghidul explică fiecare rezultat durabil și valorile cheie, oferă principii de proiectare pentru a ajunge la un rezultat și descrie abordări care pot fi utilizate pentru a verifica performanța.

PROIECTE FINANȚATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ 

O nouă pagină web pe site-ul ACE

Vreți să știți mai multe despre proiectele ACE finanțate de Uniunea Europeană? Descoperiți noua pagină web de pe site-ul ACE, cu toate linkurile, înregistrările video și informațiile utile.

 

Lansarea videoclipului DigiPLACE

Videoclipul promoțional DigiPLACE a fost lansat pe canalul oficial de YouTube al proiectului.

Scopul acestuia este de a prezenta proiectul DigiPLACE celor care elaborează politici, industriei și publicului larg și este o colaborare la nivelul UE dintre 19 parteneri din 11 țări.

Citiți comunicatul de presă.

 

Atelier de construcție circulară: prezentare Drive0

Publicarea Principiilor economiei circulare pentru proiectarea clădirilor va fi urmată de un workshop la  Bruxelles, pe 12 mai 2020.

Acest atelier, sprijinit de Comisia Europeană, va prezenta câteva instrumente și metodologii pentru a permite reutilizarea elementelor din oțel. Proiectul ACE privind renovarea locuințelor existente, Drive0, va fi prezentat de Dr Veronika Schröpfer, responsabila ACE pentru proiecte de cercetare europene.

Vă rugăm să vă înregistrați la eccs@steelconstruct.com, până pe 5 mai 2020.

APEL LA CONTRIBUȚII

Finanțare și sprijin pentru servicii spațiale pentru clădiri ecologice

Departamentul pentru soluții spațiale al Agenției Spațiale Europene tocmai a lansat o inițiativă legată de serviciile spațiale destinate clădirilor ecologice.

Această inițiativă oferă finanțare întreprinderilor care intenționează să utilizeze spațiul (navigație prin satelit, observarea pământului, telecomunicații prin satelit, vreme, tehnologii spațiale) pentru a dezvolta servicii și soluții inovatoare în sprijinul clădirilor ecologice.

La acest apel pot aplica companii din următoarele state membre: Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia , Portugalia, România, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit. Mai multe detalii aici.

 

Newsletter complet

Concursuri UIA

UIA-HYP CUP 2020: Lansarea concursului internațional adresat studenților de la arhitectură

Aflată la cea de-a 9-a ediție, cupa UIA-HYP este singurul concurs de arhitectură din China continentală adresat studenților. UIA patronează acest concurs de la prima ediție, care a avut loc în 2012. Tema generală a acestui concurs, organizat în fiecare an de Școala