Proces de transformare și eficientizare

Transformarea și eficientizarea OAR - prezentare sintetică - 12.10.2017 

Dragi colegi, 

Ordinul Arhitecților din România și-a propus să răspundă cât mai concret nevoilor membrilor săi, motiv pentru care a demarat procesul de transformare și eficientizare. În discuțiile cu dumneavoastră a fost definit modelul viitor de organizare, mai bine adaptat la nevoile specifice profesiei și membrilor. 

Vă rugăm consultați varianta sintetică a documentului privind transformarea și eficientizarea OAR

_________________________________________  

Transparență decizională - 28.04.2017

Dragi colegi, membri ai OAR,

Ordinul există și se dezvoltă prin contribuțiile dumneavoastră, crescând în dimensiune și relevanță. Deoarece situația economiei profesiei, recursul la arhitect și cadrul său profesional nu sunt satisfăcătoare în România și nici cultura construirii nu ne este favorabilă, ne dorim mai mult. Mult mai mult. Pentru aceasta Ordinul a decis să se transforme, să evolueze și s-a angajat prin hotărârea Consiliului Național într-un amplu proces de analiză și construcție a unui model evoluat. În acest moment, după parcurgerea mai multor etape ne cunoaștem mult mai bine pe noi înșine, am înțeles mult mai bine care ne sunt atuurile și unde nu performăm și mai ales cauzele pentru toate acestea.

Avem o viziune construită cu multiple contribuții care va conduce la o amplă consultare în Conferința Națională Extraordinară programată pentru octombrie 2017. Până la acel moment decisiv mai avem de parcurs câteva etape importante. În curând vom discuta cu președinții de filiale și ulterior cu membrii Consiliului Național, problema economiei organizației, sau a posibilităților și modului de folosire a resurselor pentru a performa conform așteptărilor membrilor și a obiectivelor pe care ni le propunem.

În acest moment declanșăm o nouă etapă de consultare a câtorva documente care vor fi supuse, după ce vor atinge forma adecvată, aprobării Conferinței Naționale. Acestea sunt regulamentele ordinului și organigrama care reflectă mai multe elemente ale construcției pe care o pregătim și anume:

 • formele de conducere și reprezentarea,
 • colaborarea regională complexă,
 • primirea în organizație a arhitecților de interior, așa cum prevede legea noastră,

ca să enumăr doar câteva capitole importante.

Vă invit să participați la acest proces complex și la acest efort colectiv fără precedent de a ne propulsa organizația pe nivelul următor de performanță și eficiență. Vă invit la un dialog amplu și mai ales constructiv, bazat pe inițiativă și încredere, care să conducă la arhitectura de care avem nevoie pentru organizație. Suntem conștienți că nu toți membrii vor avea posibilitatea și interesul să contribuie și că probabil unii dintre noi vor avea și își vor păstra opinii sau chiar viziuni diferite față de ceea ce propun echipele care au plonjat în multiplele componente ale proiectului nostru comun. Nimic mai firesc.

Pentru a reuși ca eforturile să conducă la mai bine, la chiar mult mai bine, vă rog să acordați atenția cerută de complexitatea problemelor, să răspundeți invitațiilor la dialog, ateliere de lucru și consultări și mai ales să încercăm să urmărim împreună ceea ce este cel mai important: interesul organizației, construit pe interesul general, cel public și pe componenta unică, specială, a profesiei noastre, care o face cu totul aparte : generozitatea.

Cu stimă,

Arh. Șerban Țigănaș

Președinte al Ordinului Arhitecților din România 2010-2018 

_________________________________________

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Regulament de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România

Regulament CADRU - privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România

Organizarea aparatului administrativ al Ordinului

Descărcați toate cele trei documente supuse procesului de transparență decizională apăsând butonul de mai jos:

Descărcați - 760 KB

Procesele verbale ale ședințelor de elaborare a materialelor supuse procesului de transparență decizională

SCURTĂ SINTEZĂ GRAFICĂ A PRINCIPALELOR PUNCTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Inițiatori proiect de modificare:

Colegiul Director al OAR 2014 - 2018 

arh. Ștefan Ghenciulescu - vp comunicare, imagine și relaţia cu membrii 

arh. Ana Maria Zahariade - vp concursuri și parteneriate

arh. Ion Andriu - vp legislație și regulamente

arh. Rudolf Graef - vp profesie și SIOAR

arh. Iulia Stanciu - vp educație, stagiu și pregătire profesională

arh. Doina Butică - trezorier 

_________________________________________

Precizări

Procesul de transparență decizională este în fapt procedura de consultare și formulare de amendamente descrisă în articolul 13 al Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, în vigoare, care oferă posibilitatea tuturor membrilor de a formula, în termen de 30 zile calendaristice de la postarea acestora pe site-ul OAR, propuneri și amendamente față de orice document supus aprobării Conferinței Naționale.

După ce vom colecta de la dumneavoastră propuneri, observații și amendamente legate de documentele prezentate, acestea vor fi supuse analizei elaboratorilor care, în cazul însușirii lor, le vor introduce în documentele finale sau în caz contrar, vor formula o argumentație de respingere, documentația astfel completă urmând a fi transmisă Colegiului Director spre analiză iar ulterior, Consiliului Național spre avizare.

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte în mod obligatoriu următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 30 de zile ;

d) să fie semnate de titularul propunerilor.

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 29 mai 2017 04 iunie 2017 (termen prelungit)

#OAR SE TRANSFORMĂ - 04.04.2017

În luna aprilie Ordinul Arhitecților din România demarează acțiunile de evaluare a competențelor întregului său aparat administrativ, sub forma unor centre de evaluare.

Centrele de evaluare sunt organizate cu scopul de a oferi o imagine asupra nivelului actual al personalului, raportat la un set de competențe relevante pentru organizație, cât și de a identifica punctele forte și nevoile de dezvoltare ale acestuia.

Rezultatele centrelor de evaluare vor sta la baza planurilor de dezvoltare și vor servi la identificarea necesarului de training.

Centrul de evaluare a personalului este parte din procesul de transformare și eficientizare al OAR, proces demarat în luna februarie a anului trecut, aflat acum în etapa de implementare.

Vă reamintim faptul că:

 • ceea ce urmărim prin inițiativele de acest gen este creșterea calității serviciilor oferite membrilor și a gradului de satisfacție al acestora;
 • în etapa de analiză, printr-o procedură de sondare a opiniei, principalele așteptări identificate în rândul membrilor la adresa angajaților OAR au fost următoarele: transparența, promptitudinea, suportul și consultanța, relația mai buna cu părțile externe, implicarea mai mare în activitățile OAR și performanța administrativă.

Vă vom ține la curent în continuare cu felul în care avansează proiectul și așteptăm din partea dumneavoastră reacții.

#OAR SE TRANSFORMĂ - 16.03.2017

Ieri, 15 martie 2017, la sediul Filialei Timiș a avut loc o consultare cu reprezentanți ai forurilor de conducere din următoarele Filiale: Arad, Hunedoara, Timiș.

Întâlnirea a avut ca scop clarificarea oportunității lansării unui proiect pilot de Centru Teritorial de Competențe în zona de Vest a țării cu arondarea celor trei Filiale menționate anterior.

 

Centrele Teritoriale de Competențe reprezintă unul dintre cele 5 scenarii de reorganizare pe care le-a luat în calcul procesul de transformare, scenariul optim așa cum a reieșit din toate consultările derulate.

Inițiativa unui Centru pilot îi aparține organizației centrale și vizează testarea conceptului, a modelului de reorganizare prin întărirea prezenței organizației centrale în teritoriu.

 

Propunerea locației pentru Centrul Teritorial de Competențe pilot rezidă din rezultatele chestionarului realizat și popularizat de către Ordinul Arhitecților din România în breaslă în intervalul 12.08.2016 – 02.09.2016;

 

Pentru a demara un astfel de proiect pilot cele 3 Filiale vizate (Arad, Hunedoara și Timiș) au fost consultate pentru a le verifica interesul și disponibilitatea față propunerea de colaborare.

Întâlnirea de ieri a fost o întâlnire de clarificare solicitată de către Filiala Timiș ca urmare a acestei propuneri de colaborare înaintate de către organizația centrală. În cadrul acestei întâlniri s-au dezbătut subiecte precum:

 • relația acestor Centre de Competență cu Centrele pentru Cultură Urbană și Peisaj,
 • angajații OAR și efortul suplimentar pe care l-ar presupune pentru aceștia înființarea unui centru pilot,
 • metodele de evaluare prin care va putea fi măsurată eficiența acestor centre,
 • posibilă colaborare sau chiar corelare cu structura ADR-urilor locale.

 

Subiectul va fi dezbătut în cadrul ședinței Consiliului Național al OAR din data de 27 martie 2017 când, cu susținerea colegilor din cele 3 Filiale care și-au manifestat interesul pentru acest proiect pilot, sperăm să convingem reprezentanții Consiliului Național de importanța unui astfel de proiect pentru a adapta performanțele și serviciile organizației la nevoie reale ale membrilor.

 

Mulțumim participanților la consultare pentru implicarea în acest proiect de o mare complexitate!

Au fost prezenți:

Filiala teritorială Timiș a OAR

 • Gaivoronschi Vlad Alexandru – președinte, membru CN OAR
 • Bloju Cosmin Sandu – trezorier
 • Apostol Ozana Maria – vicepreședinte legislație, regulamente şi concursuri de arhitectură
 • Bunea Dan Alexandru – vicepreședinte profesie şi sistemul de informaţii privind costurile de proiectare
 • Simionescu Oana Alexandra – vicepreședinte parteneriate, organizare şi relaţia cu membrii
 • Popovici Victor – vicepreședinte comunicare şi imagine
 • Ionașiu Adrian Florin – membru Consiliu de Conducere Teritorial, membru CN OAR
 • Pătrulescu Roxana – membru Consiliu de Conducere Teritorial 

Filiala teritorială Hunedoara a OAR

 • Alexandru Rugescu, președinte
 • Răzvan Rugescu, membru CN OAR
 • Mircea Ungureanu, membru CT Hunedoara
 • Dumitru Armășescu, membru CT Hunedoara

Filiala teritorială Arad a OAR

 • Doru Gavril Chișbora, președinte, membru CN OAR
 • Sergiu Dinulescu-Ioana, membru CN OAR

OAR Central

 • Șerban Țigănaș, președinte OAR
 • Diana Stan, manager de proiect

Pentru detalii legate de procesul de transformare și eficientizare al Ordinului Arhitecților din România puteți accesa secțiunea dedicată de pe site-ul OAR ce conține un istoric al comunicărilor pe această temă. 

#OAR SE TRANSFORMĂ - 23.11.2016

Ordinul Arhitecților din România pune la dispoziția membrilor, pentru analiză, un nou document dedicat proiectului strategic de transformare organizatorică. Prin acest document OAR își propune să furnizeze într-o manieră integrată, informații complete despre etapele de analiză efectivă parcurse până în prezent și mai ales, să supună spre consultare și formulare de amendamente, propunerile dezvoltate pe una dintre ariile cele mai importante ale întregului demers, respectiv pe aria de Guvernanță.

Publicarea documentului de mai jos face parte din procesul de transparență decizională, procedura de consultare și formulare de amendamente descrisă în capitolul VI al Regulamentului de înființare, organizare și funcționare a grupurilor de lucru constituite la nivelul Ordinului, care oferă posibilitatea tuturor membrilor de a formula, în termen de 10 zile calendaristice de la postarea acestora pe site-ul OAR, propuneri și amendamente la documente, chiar și atunci când acestea nu sunt supuse aprobării Conferinței Naționale, așa cum nu este cazul, pentru moment, nici pentru materialul aici de față.

După ce vom colecta de la dumneavoastră propuneri, observații și amendamente legate de subiecte supuse votului (cine reprezintă Filiala și mecanismul de stabilire a numărului de voturi în cadrul Consiliului Național, componența forurilor teritoriale), acestea vor fi supuse analizei elaboratorilor care, în cazul însușirii lor, le vor introduce în documentele finale sau în caz contrar, vor formula o argumentație de respingere, documentația astfel completă urmând a fi transmisă Colegiului Director spre analiză iar ulterior, Consiliului Național pentru avizare/aprobare a direcției. Pentru că o mare parte dintre propunerile de îmbunătățire formulate presupun modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a OAR (ROF), subiectele ar mai putea ajunge din nou în atenția dumneavoastră, în cursul anului 2017 sub forma unor modificări și completări de Regulament, de data aceasta în condițiile articolului 13 ale ROF. Înainte însă de a propune efectiv modificări pe ROF, considerăm că este important să validăm cu dumneavoastră direcția pe care o urmăm.

Dorim să vă reamintim că pe parcursul întregului proces, OAR a susținut, atât prin intermediul Filialelor teritoriale, care au acest atribut al comunicării directe cu membrii, cât și prin canalele proprii, transmiterea de informări punctuale privind pașii parcurși sau chiar să vă implice atunci când subiectul recomanda o astfel de consultare. Întreaga arhivă a comunicatelor emise în legătură cu procesul de transformare organizatorică, este disponibilă în continuare publicului larg în următoarea locație: http://www.oar.archi/despre-oar/proces-de-transformare-si-eficientizare

Data limită până la care membrii pot transmite observații este 3 decembrie 2016. Acestea pot fi trimise în scris, motivate și semnate la adresa office@oar.archi

Puteți descărca documentul apăsând butonul de mai jos:

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 23.11.2016

#OAR SE TRANSFORMĂ - 11.10.2016

În perioada 12 august – 2 septembrie 2016 Ordinul Arhitecților din România a supus consultării membrilor unul dintre cele 5 scenarii de reorganizare, considerat a fi optim pentru specificul organizației noastre. Interesul manifestat atât prin completarea chestionarului on-line dar și prin observațiile transmise pe mail sau pe Facebook ne bucură.

În urma procesării datelor din chestionar au rezultat următoarele:

- 554 de chestionare au fost completate integral, majoritar de către persoane de sex masculin, cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani ce își practică profesia în cadrul unor BIA sau societăți comerciale și au o experiență practică medie de 10 ani;

- opțiunile exprimate privind stabilirea sediilor Centrelor Teritoriale de Competențe, arată o preferință majoritară pentru următoarele reședințe de județ: Cluj – Napoca, Timișoara, Ploiești, Constanța, Iași, Sibiu și București (fig. 1);

- în ceea ce privește deservirea optimă a membrilor filialelor de către aceste Centre Teritoriale de Competențe, pe zone geografice, se observă o densitate mare de opinii în zona capitalei, a zonelor limitrofe acesteia dar și în cazul filialelor cu un număr mare de județe arondate, celelalte centre universitare din țară fiind relativ bine determinate (fig. 2);

Mulțumim tuturor membrilor care s-au implicat fie prin completarea chestionarului OAR fie prin exprimarea unor puncte de vedere bine fundamentate pe tema viitoarei structuri!

De asemenea, mulțumim Filialelor pentru efortul depus până acum în cadrul acestui proces și sperăm că ne vom bucura de sprijin activ în continuare!

 

#OAR SE TRANSFORMĂ - 05.09.2016

În cursul lunii august a avut loc o ședință de lucru cu președinții de Filiale al cărui subiect l-a constituit procesul de transformare organizațională.

Cele două subteme discutate în cadrul acestei întâlniri s-au referit la conceptul de conducere (implicarea necesară din partea celor cu funcții de conducere, modul optim de compensare, reprezentativitate, etc.) și la modelul optim de operare al unei Filiale teritoriale.

A fost rediscutat scenariul agreat al Centrelor Teritoriale de Competențe și a fost clarificată utilitatea acestora ca suport pentru toate Filialele OAR, precum și exigenta de flexibilitate și mobilitate a resurselor umane angajate ale structurii Naționale, ce vor asigura funcționarea Centrelor.

De asemenea Președinții de Filiale au fost consultați în vederea stabilirii unei relații cât mai eficiente între Centrele Teritoriale de Competenta, Filialele de care sunt legate direct si teritoriul pe care il deservesc. Consultările fac parte din procesul de determinare a soluției optime de îmbunătățire a structurii organizatorice a OAR.

A fost decisă o aprofundare pe anumite teme în cadrul Filialelor, dar și lansarea unor consultări extinse ale membrilor pentru a se putea identifica o soluție optimă de funcționare.

Un prim pas a fost consultarea preliminară privind poziționarea Centrelor și a Filialelor din sfera deservită urmând ca responsabilitățile clare ale acestora să fie stabilite ulterior, printr-un proces de analiză mai amplu.

Mulțumim tuturor membrilor care s-au implicat fie prin completarea chestionarului OAR fie prin exprimarea unor puncte de vedere bine fundamentate pe tema viitoarei structuri și vă asigurăm de faptul că opțiunile dumneavoastră au fost centralizate și vom reveni cu o prezentare a acestora.

De asemenea, mulțumim Filialelor pentru efortul depus până acum în cadrul acestui proces și sperăm că ne vom bucura de sprijin activ în continuare!

#OAR SE TRANSFORMĂ - 12.08.2016

În data de 22 iulie 2016, vă prezentam, cu ajutorul unei animații, detalii despre unul dintre cele 5 scenarii de reorganizare considerat a fi optim pentru specificul organizației noastre. Detaliile mergeau până la a arăta principiile pe baza cărora a fost făcută recomandarea respectivului scenariu, criteriile care au stat la baza selecției, avantajele dar și dezavantajele acestei noi structuri.

Prin intermediul animației (disponibilă la următorul link: https://vimeo.com/176468785 ) lansam către membri, în calitate de beneficiari principali ai întregului proiect, apelul de a contribui la identificarea acestor Centre Regionale de Competențe dar și a Filialelor pe care le vor deservi, cu ocazia consultărilor ce urmau a fi lansate.

Între timp, echipa de proiect a pregătit un chestionar pe care îl puteți parcurge cu un efort mic dar cu un impact mare pentru viitorul organizației.

Chestionarul este destinat exclusiv membrilor, este accesibil online până în data de 26 august 2016 și conține în partea introductivă câteva întrebări de calibrare ce ne vor ajuta să interpretăm cât mai corect răspunsurile.

DE CE ESTE IMPORTANT PUNCTUL DE VEDERE AL FIECĂRUI MEMBRU:

- Pentru că va beneficia de serviciile pe care le-am identificat a fi complexe (organizarea conferințelor de stagiu, dezvoltare profesională continuă, consultanță și informare de specialitate, generare și facilitare proiecte) prin intermediul Centrului Regional de Competențe identificat a fi optim;

- Pentru că Filiala la care este înscris, va beneficia de sprijinul Centrului Regional de Competențe pentru a identifica și gestiona concursuri de arhitectură dar și pentru a organiza acele manifestări culturale ce acoperă subiecte complexe, au o arie de interes mai mare sau pur și simplu presupun eforturi financiare mai mari;

Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră!

#OAR SE TRANSFORMĂ - 22.07.2016

Scenariu de reorganizare - Centre Regionale de Competență - video (click pe logo-ul #OARsetransformă de mai jos)

#OAR SE TRANSFORMĂ - 08.07.2016

Pentru susținerea procesului de transformare și eficientizare a OAR au fost formulate o serie de recomandări pe care Ordinul să le aibă în vedere pentru îmbunătățirea organizației.

Ca urmare a analizei resurselor umane, următoarele recomandări de îmbunătățire prioritare s-au evidențiat:

- sunt necesare definirea și implementarea unui proces de evaluare a resurselor umane;

- e recomandată uniformizarea modului de remunerare a resurselor utilizate de către organizație;

- e necesară analizarea numărului optim de resurse pe diferitele arii de activitate, corelat cu volumul de activitate și nevoile membrilor.

#OAR SE TRANSFORMĂ - 01.07.2016

Pentru susținerea procesului de transformare și eficientizare a OAR au fost formulate o serie de recomandări pe care Ordinul să le aibă în vedere pentru îmbunătățirea organizației.

În ceea ce privește serviciile și membrii, procesele și procedurile organizației, au fost propuse următoarele inițiative de îmbunătățire:

- creșterea gradului de centralizare a consultanței către membri;

- stabilirea unui mod unitar de primire a documentelor și reducerea numărului de documente legalizate solicitate membrilor;

- implementarea de certificate pentru semnătură electronica în sistem astfel încât dovezile să fie emise direct din SIOAR cu număr de înregistrare (fără necesitate înregistrare în Registrul de intrări / ieșiri fizic);

- identificarea și implementarea unor indicatori de performanță adecvați pentru procesele desfășurate.

#OAR SE TRANSFORMĂ - 24.06.2016

Pentru susținerea procesului de transformare și eficientizare a OAR, au fost formulate o serie de recomandări pe care OAR să le aibă în vedere pentru îmbunătățirea organizației.

 

Analiza structurii organizaționale și a guvernanței, a evidențiat următoarele inițiative de îmbunătățire prioritare:

- reducerea numărului de foruri de conducere și implementarea unui mecanism de coordonare a lor;

- implementarea unor mecanisme de monitorizare și coordonare a Filialelor;

- stabilirea unor indicatori de performanță /rezultate pentru forurile de conducere;

- stabilirea unor structuri care să permită specializarea angajaților;

- eliminarea suprapunerilor grupurilor de lucru pe subiecte / teme de interes național.

#OAR SE TRANSFORMĂ - 16.06.2016

Pentru adaptarea modelului viitor de organizare la nevoile specifice profesiei și membrilor, luni, 30 mai 2016, O.A.R. Național a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanții locali, Președinții aleși ai Filialelor teritoriale O.A.R., ca pas absolut necesar pentru definirea viitoarei structuri organizatorice.
 
Întâlnirea a fost una dintre metodele prin care procesul, intrat deja de o lună în cea de-a doua etapă de definire a modelului viitor, își propunea să colecteze informații privind specificul local.

Așa cum am mai menționat și în comunicatele anterioare, această a doua etapă a procesului de transformare și eficientizare trebuie să se încheie cu propunerile pentru optimizarea celor cinci arii incluse în proiect, respectiv: structură organizatorică, guvernanță, servicii și membri, procese și proceduri, roluri și responsabilități, inclusiv stabilirea unui sistem de evaluare a performanței.

Structura organizatorică se impunea a fi prima arie tratată dintre cele cinci anterior menționate, întrucât viitorul model va trebui să influențeze un sistem de guvernanță care să susțină definirea și alocarea de roluri și responsabilități clare la nivel de organizație, cu un mediu de control intern care să reducă semnificativ riscul unor potențialele conflicte de interese prin separarea clară a rolurilor privind sarcinile de inițiere, planificare, execuție, monitorizare și control.

Întâlnirea de lucru a demarat cu introducere realizată de către Președintele O.A.R., domnul arh. Șerban Țigănaș, care a reafirmat principiile de la care se poate porni spre o îmbunătățire a organizării actuale, printre care: predictibilitate, transparență, simetrie și evaluare, adecvarea ambițiilor la resurse, alocarea eficientă a resurselor, justețea recompenselor pentru contribuții, coordonare, omogenitatea calității serviciilor, o structură logică și flexibilă în același timp, eficientă și economică, folosirea tehnologiilor informatice de evidență și comunicare.
 
A urmat o prezentare generală, făcută de KPMG, a stadiului procesului și a principalelor observații rezultate din etapa de analiză.

În cea de-a doua parte, discuția s-a concentrat pe design-ul organizațional, pornind de la principii de bună practică în organizare și orientarea spre crearea unui cadrul care să permită accesarea nediferențiată calitativ a serviciilor de către membri, independent de Filialele de apartenență ale acestora.

Au fost colectate structurat opinii prind rolul filialelor în relația cu membrii, autoritățile locale, comunitatea locală și profesia, principiile care ar trebui să stea la baza structurii organizatorice în viziunea fiecărui Președinte de Filială O.A.R, precum și opinii referitoare la posibilele scenarii de organizare, cu avantajele și dezavantajele aferente fiecărui model. Concluziile discuției au oferit o serie de direcții generale pentru etapa design care urmează să detalieze și să definească modul în care va funcționa pe viitor OAR.

#OAR SE TRANSFORMĂ - 10.06.2016

A treia sub-etapă de analiză din cadrul procesului de transformare și eficientizare a fost colectarea și analiza gradului de încărcare a personalului OAR.

#OAR SE TRANSFORMĂ - 02.06.2016

În cadrul inițiativei de transformare și eficientizare a OAR au fost identificate și descrise atât procesele de realizare a serviciilor OAR cât și procesele care susțin activitatea de zi cu zi (contabilitate, IT etc).

Procesele de realizare a serviciului au în vedere relația directă cu membrii și deservirea nevoilor directe ale acestora.

Procesele care susțin activitatea de zi cu zi, sunt cele de suport pentru realizarea serviciilor și au în vedere demersurile interne ale organizației pentru desfășurarea normală a activității.

Pentru înțelegerea proceselor desfășurate de către OAR, acestea au fost analizate atât la nivel Național, cât și la nivel de Filială prin identificarea și documentarea activităților, responsabililor și a sistemelor utilizate. După discuții ample cu responsabilii identificați și revizuirea documentației existente, principalele procese documentate au fost transpuse în diagrame schematice.

În același timp, raportul de analiză a OAR include 95 de recomandări pentru îmbunătățirea proceselor și a activității de zi cu zi. Aceste recomandări au fost clasificate de către consultant în funcție de importanța lor (ridicată, medie și scăzută).

Pentru procesele desfășurate de către organizație au fost identificate ariile generale de îmbunătățire, cum ar fi creșterea gradului de consecvență a activităților sau monitorizarea modului de desfășurare, precum și îmbunătățiri specifice conform cu principiile de optimizare a proceselor.

Obiectiv de proces:

Eficientizarea activităților OAR atât în relația cu membrii (de exemplu prin oferirea unui timp de răspuns mai bun) cât și în modul de realizare a activităților suport.

Plecând de la practica curentă se va stabili un mod consecvent de realizare a activităților astfel încât să se asigure eficiență în realizarea serviciilor pentru membri, indiferent de organizația de care aparțin.

#OAR SE TRANSFORMĂ - 27.05.2016

În cadrul inițiativei de transformare și eficientizare a OAR au fost identificate și descrise atât procesele de realizare a serviciilor OAR cât și procesele care susțin activitatea de zi cu zi (contabilitate, IT etc).

Procesele de realizare a serviciului au în vedere relația directă cu membrii și deservirea nevoilor directe ale acestora.

Procesele care susțin activitatea de zi cu zi, sunt cele de suport pentru realizarea serviciilor și au în vedere demersurile interne ale organizației pentru desfășurarea normală a activității.

#OAR SE TRANSFORMĂ - 19.05.2016

Pentru susținerea procesului de transformare și eficientizare a OAR, au fost analizate mai multe structuri organizatorice ale unor instituții similare din Europa, în special din Germania, Marea Britanie și Franța. Această analiză s-a desfășurat pentru inventarierea și posibila replicare de bune practici ce aduc un plus de valoare pentru membri.

În urma analizei comparative a organizațiilor internaționale similare au fost identificate puncte tari atât în modul de organizare al acestora, cât și în modul de adresare a nevoilor membrilor.

Pentru definirea noului model de funcționare, OAR poate utiliza și combina diferite elemente identificate în cadrul celor trei organizații analizate, dar cu o abordare dominantă, conformă cu viziunea organizației, colectată în etapele anterioare, disponibilă pentru consultare aici sau pe site-ul OAR.

#OAR SE TRANSFORMĂ - 13.05.2016

#‎OARseTransformă‬ Începând de luna aceasta, OAR a intrat în etapa de definire a modelului viitor din cadrul procesului de transformare și eficientizare.

OAR SE TRANSFORMĂ proces de eficientizare și transformare organizațională - aprilie 2016

Ordinul Arhitecților din România a demarat recent un proces de îmbunătățire a activității (procesul de  transformare/eficientizare), prin care își propune să răspundă cât mai concret nevoilor membrilor săi.

Prima etapă din cadrul acestui proces a constat în identificarea nevoilor organizației, cu susținerea partenerului de proiect Ensight Management Consulting. Toate părțile interesate din OAR (angajați, foruri de conducere, membri și instituții interesate) au fost implicate în derularea etapei de identificare a nevoilor de organizare/eficientizare a OAR.

Informațiile au fost consolidate și sintetizate în cadrul Sumarului de ambiții – Analiza nevoilor organizației, care poate fi consultat mai jos.

În paralel, a fost construită și Harta de Transformare, o reprezentare grafică în timp și sumarizare a activităților planificate în cadrul procesului de transformare/eficientizare OAR, de asemenea disponibilă mai jos.

OAR - SUMAR AMBIȚII - ANALIZA NEVOILOR ORGANIZAȚIEI - PDF - 4.2 MB

HARTA DE TRANSFORMARE (EFICIENTIZARE) A OAR - PDF - 163 KB

COMUNICAT PARTENERIAT OAR_KPMG - PDF - 327 KB