CHILDREN`S HOSPITAL / SPITALUL DE COPII CLUJ International Design Competition Launch / Lansare Concurs Internațional de Soluții

RO///////////////////////

Ordinul Arhitecților din România și Consiliul Județean Cluj anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții ”Spitalul de Copii Cluj-Napoca”.

Interesul în creștere pentru obținerea unor spații medicale de înaltă calitate arhitecturală demonstrează înțelegerea tot mai mare a felului în care performanța actului medical este susținută de calitatea și inovația arhitecturală obținută prin concursul de soluții.

Scopul acestui concurs este de a selecționa, în vederea atribuirii contractului de proiectare, cea mai bună soluție pentru un Spital Clinic de Urgență pentru Copii, situat în zona de sud-est a Municipiului Cluj-Napoca, la limita cartierelor Gheorgheni și Borhanci.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca va funcționa ca o structură independentă, cu adresabilitate regională, fiind primul spital public din zona Transilvaniei care va oferi servicii medicale integrate în domeniul pediatriei. Prin acest demers, Autoritatea Contractantă își propune dezvoltarea unui centru de servicii medicale și de cercetare în domeniul pediatriei și care joacă, totodată, rolul unui catalizator urban, într-o zonă aflată în proces de urbanizare.

Autoritatea Contractantă a concursului este Consiliul Județean Cluj, proprietarul terenului.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

 • arh. Claudiu Salanță
 • dr. Aldea Cornel Olimpiu
 • dr. Vasile-Florin Stamatian
 • arh. Benedict Zucchi
 • arh. Jan de Vylder
 • arh. urb. Bogdan Traian Bogoescu
 • arh. Vlad Rusu - reprezentant OART

Membri supleanți:

 • arh. Dominic Hook
 • arh. Emil Burbea

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: 6.510.000 EUR fără TVA

Premiul II: 75.000 EUR

Premiul III: 45.000 EUR

Mențiunea I: 10.000 EUR

Mențiunea II: 10.000 EUR

CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea oficială a concursului

12.02.2021

Data lansării oficiale în SEAP

Data limită Predare proiecte

4 iunie 2021

ora 16:00

Jurizare proiecte

13 - 17 iunie 2021

Anunț oficial câștigător

(conferință de presă cu juriul)

18 iunie 2021

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

SPITALUL DE COPII CLUJ

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

FACEBOOK OAR

sau OAR Concursuri:

FACEBOOK OAR CONCURSURI

 

EN///////////////////////

The Order of Architects in Romania (OAR) and the Cluj County Council are glad to announce the official launch of the „Children’s Hospital Cluj-Napoca” International Design Competition.

The purpose of this competition is to select, in order to award the design contract, the best solution for an Emergency Clinical Children’s Hospital, located in the southeast of Cluj-Napoca, at the border of Gheorgheni and Borhanci.

Cluj-Napoca Emergency Clinical Children’s Hospital will function as an independent structure, with regional addressability, being the first public hospital in the Transylvania area to offer integrated medical services in the field of paediatrics. Through this approach, the Contracting Authority aims to develop a centre for medical services and research in the field of paediatrics, which also plays the role of an urban catalyst in an area undergoing urbanization.

The Contracting Authority of the competition is the Cluj County Council, the owner of the land.

The competition is organized by the Order of Architects in Romania, in accordance with the Competition Rules of the International Union of Architects - UIA - and the provisions of the International Recommendations for Architecture and Urban Planning Competitions adopted at the General Conference of UNESCO of 1956, revised on 27 November 1978, in compliance with the provisions of the legislation in force regarding the award of public procurement contracts.

The Design Competition is a public, single-stage competition, open to Romania, all countries of the European Union, of the European Economic Area, and to the Swiss Confederation.

The design competition is organized as an independent procedure, in accordance with art. 105 letter a) of Law no. 98/2016 regarding public procurement, and subsequently, pursuant to provisions under art. 104 para. (7) of the same law, the design services contract is to be awarded to the winner of the competition, following a negotiation procedure without prior publication of a participation announcement.

COMPETITION JURY

Full Members:

 • arch. Claudiu Salanță
 • dr. Aldea Cornel Olimpiu
 • dr. Vasile-Florin Stamatian
 • arch. Benedict Zucchi
 • arch. Jan de Vylder
 • arch. urb. Bogdan Traian Bogoescu
 • arch. Vlad Rusu – OART representative

Deputy Members:

 • arch. Dominic Hook
 • arch. Emil Burbea

AWARDED PRIZES

1st Prize: 6.510.000 EUR VAT exclusive

2nd Prize: 75.000 EUR

3rd Prize: 45.000 EUR

1st Mention: 10.000 EUR

2nd Mention: 10.000 EUR

COMPETITION SCHEDULE

Official launch of the competition

12.02.2021

The official launch in SEAP

Site visit

20.02.2021

Deadline for project submission

04.06.2021 / 16:00

Romanian time zone

Jury assessment of the projects

13.06 - 17.06.2021

Official announcement of the winner

(press conference with the Jury)

18.06.2021

Find out more on the official competition website:

CHILDREN`S HOSPITAL CLUJ

For the latest news on the competition follow our official OAR Competitions Facebook page:

FACEBOOK OAR CONCURSURI

For more news about our organization please follow the official Order of Architects in Romania (OAR) Facebook page:

FACEBOOK OAR