NICOLAE BĂLCESCU HIGHSCHOOL / LICEUL NICOLAE BĂLCESCU International Design Competition Launch / Lansare Concurs Internațional de Soluții

[EN]

The Order of Architects in Romania (OAR) and the Municipality of Cluj-Napoca officially announce the launch of the „Nicolae Bălcescu Highscool Cluj-Napoca - Modernization and Extention of the Nicolae Bălcescu Highschool & Adjacent Streets” International Design Competition.

The purpose of the design competition is to select the best project for the extension and modernization of the Nicolae Bălcescu Highschool in Cluj-Napoca and the adjacent streets, for the award of the design services contract.  

The city of Cluj-Napoca is fully embracing the belief that education is the basis of a healthy society and has thus started a program to rehabilitate school infrastructure, intending to continue it with European funding. EU's allocation strategy supports the renovation of buildings and the increase of the quality of spaces in public and educational buildings, respectively. The municipality has chosen in the case of "Nicolae Bălcescu" Theoretical High School the approach of an architectural design competition to find the best solution to solve the current problems of this high school and the neighbouring urban space.  

The Contracting Authority of the competition is the Municipality of Cluj-Napoca, which will become the beneficiary of the project contracted following this competition.

The competition is organized by the Order of Architects in Romania, in accordance with the Competition Rules of the International Union of Architects – UIA – and the provisions of the International Regulations for architecture and urban design Competitions, adopted at the General Conference of UNESCO in 1956, as revised on November 27, 1978, the provisions of the Guide of good practice in organizing OAR design competitions, published in 2018, in compliance with the legal provisions in force regarding the award of public procurement contracts.

The Design Competition is a public, single-stage competition, open to Romania, all countries of the European Union, of the European Economic Area, and to the Swiss Confederation.

AWARDED PRIZES

1st Prize: The design services contract with an estimated value of

2.499.780 RON, exclusive of VAT           

2nd Prize: 83.000 RON

3rd Prize: 41.500 RON

COMPETITION JURY

Full Members:

arch. Daniel Pop – representative of the Contracting Authority

arch. Johannes Bertleff – Romania

arch. Ștefan Tuchilă – France

arch. Horia Marinescu – Austria

arch. Mihaela Criticos – Romania

arch. Mariana Michiu – representative of OAR Transylvania Branch

arch. Șerban Patrulius – Romania

Deputy Members:

arch. Maria Duda – Romania

arch. Daniela Calciu – Romania

COMPETITION SCHEDULE

Official launch of the competition

09.08.2021

The official launch in SEAP

Site visit

04.09.2021

Deadline for project submission

29.10.2021 / 16:00

Romanian time zone

Jury assessment of the projects

05.02- 07.11.2021

Official announcement of the winner

(press conference with the Jury)

08.11.2021

 

Find out more on the official competition website:

www.oar.archi/en/concursuri/nicolae-balcescu-highschool-cluj-napoca

and in Romanian:

www.oar.archi/ro/concursuri/liceul-nicolae-balcescu-cluj-napoca

For the latest news on the competition follow our official OAR Competitions Facebook page:

www.facebook.com/oar.concursuri/

For more news about our organization please follow the official Order of Architects in Romania (OAR) Facebook page:

www.facebook.com/OARNational/

[RO]

Ordinul Arhitecților din România și Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții ”Liceul Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca - Modernizarea Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu și a străzilor adiacente”.

Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea extinderii și amenajării Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca și a străzilor adiacente, pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare.

Municipiul Cluj-Napoca, îmbrățișând pe deplin crezul că educația stă la baza unei societăți sănătoase, a demarat un program de reabilitare a infrastructurii școlare, pe care dorește să îl continue cu ajutorul fondurilor europene. Strategia UE de alocare a acestora susține renovarea clădirilor și creșterea calității spațiilor din clădirile publice, respectiv a celor educaționale. Pentru Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu”, municipalitatea a ales ca demers concursul de soluții de arhitectură pentru a găsi soluția cea mai bună de rezolvare a problemelor actuale ale acestui liceu și a spațiului urban adiacent. 

Autoritatea contractantă a concursului este Municipiul Cluj-Napoca, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma prezentei competiții.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată

la nivelul sumei de 2.499.780 RON, fără TVA    

Premiul II:  83.000 RON

Premiul III: 41.500 RON

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

arh. Daniel Pop – reprezentant Autoritate Contractantă
arh. Johannes Bertleff – România
arh. Ștefan Tuchilă – Franța
arh. Horia Marinescu – Austria
arh. Mihaela Criticos – România
arh. Mariana Michiu – reprezentant OAR Filiala Transilvania
arh. Șerban Patrulius – România

Membri supleanți:

arh. Maria Duda – România
arh. Daniela Calciu – România

CALENDARUL CONCURSULUI

 

Lansarea oficială a concursului

09.08.2021

Data lansării oficiale în SEAP

Data limită Predare proiecte

29 octombrie 2021

ora 16:00

Jurizare proiecte

05 – 07 noiembrie 2021

Anunț oficial câștigător

(conferință de presă cu juriul)

08 noiembrie 2021

 

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

 

www.oar.archi/ro/concursuri/liceul-nicolae-balcescu-cluj-napoca

și în limba Engleză:

www.oar.archi/en/concursuri/nicolae-balcescu-highschool-cluj-napoca

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul pagina de Facebook OAR Concursuri:

www.facebook.com/oar.concursuri/

sau pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

www.facebook.com/OARNational/