OAR și Fundația Prințului au semnat un parteneriat pentru susținerea mediului construit istoric

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România și Fundația Prințului au semnat un parteneriat prin care își propun să abordeze împreună problemele complexe ale conservării, restaurării și promovării mediului construit istoric confruntat cu provocările dezvoltării urbane, lipsa calificărilor și absența conștientizării în aceste domenii. 

CARE SUNT OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE ACESTUI PARTENERIAT?

Având în vedere că, în cadrul acestui parteneriat, Fundația Prințului se ocupă în principal de sprijinul acordat oamenilor în crearea de comunități prin construirea de locuințe sustenabile, regenerarea cartierelor, creșterea gradului de atragere a familiilor sau pregătirea calificărilor și a artelor tradiționale, și ținând cont de faptul că o abordare sustenabilă a problemelor din domeniile amintite mai sus impune o colaborare strânsă între arhitectură, urbanism, meșteșuguri și disciplinele conexe, cele doua organizații își propun următoarele:

  • Dezvoltarea unei baze instituționale de schimburi și cooperare;
  • Furnizarea de asistență, consiliere și sprijin pentru dezvoltarea curriculumului relevant din domeniul arhitecturii, meșteșugurilor, construcțiilor și construirii sustenabile;
  • Sprijinirea școlilor de vară axate pe arhitectura tradițională și pe meșteșugurile construirii în România. În această direcție, Fundația Prințului – prin intermediul Anglo Romanian Trust for Traditional Architecture – va co-finanța (cu 9,200 £) programul de finantare dedicat Școlilor de vară de arhitectură, sesiunea 2019, completând astfel bugetul acordat anul acesta prin Timbrul de arhitectură acestui tip de proiecte. 
  • Asigurarea coordonării și continuității acestor programe pentru garantarea atingerii scopurilor lor comune.

Dezvoltarea și sprijinirea programelor de educare și formare care să faciliteze și să promoveze conservarea și transmiterea competențelor și a cunoștințelor în acest domeniu sunt necesare pentru dezvoltarea unei noi generații de practicieni care să poată desfășura această colaborare.