Calendarul sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură în anul 2020

Sesiunea I - online PILOT

26 iunie 2020

În contextul generat de COVID-19, sesiunea de acordare a dreptului de semnătură care ar fi trebuit să aibă loc în luna martie a acestui an a fost amânată pe o perioadă nedeterminată. În urma solicitărilor primite din partea filialelor, a mai multor dezbateri și a ședinței de lucru care a avut loc online și care i-a reunit pe membrii CNADS în data de 12 mai, vă anunțăm faptul că în data de 26 iunie va avea loc un pilot al sesiunii de acordare a dreptului de semnătură cu ajutorul mijloacelor de comunicare la distanță, online.

Cei 10 candidați care vor participa la evenimentul pilot au fost contactați telefonic în ordinea înscrierii la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură care a fost programată în luna martie. În funcție de modul în care va evolua evenimentul pilot, OAR va anunța calendarul pentru reprogramarea tuturor celorlalți candidați înscriși la sesiunea din martie 2020, care este posibil să includă mai multe zile din luna iulie.

Mai jos veți găsi hotărârea de Colegiu Director și actele care reglementează desfășurarea cu ajutorul mijloacelor de comunicare la distanță a interviului de acordare a dreptului de semnătură:

Le dorim succes candidaților și le stăm la dispoziție dacă au întrebări referitoarele la conținutul documentelor menționate mai sus, pe care le pot adresa prin e-mail la una dintre cele două adrese: office@oar.archi sau roxana.patrulescu@oar.archi.

 

SESIUNEA I

20-21 martie 2020 - amânat în contextul COVID-19

  • 23 ianuarie - lansare înscrieri sesiune online prin SIOAR, cf. Hot. CD OAR 183/01.02.2019, disponibilă aici;
  • 24 februarie - data limită pentru încărcarea în SIOAR a documentelor necesare participării la interviu (de către participanți), inclusiv a dovezilor de efectuare a stagiului (de către filiale);
  • 17 martie - anunțarea programărilor fiecărui candidat la interviu;
  • 20-21 martie - desfășurarea interviurilor în vederea dobândirii dreptului de semnătură;
  • 24 martie - anunțarea rezultatelor (transmiterea rezultatelor către filiale).

Recomandăm ca plata taxei de participare la interviu (300 lei, cf. Hot CN OAR nr. 2271 din 16.12.2016, disponibilă la acest LINK) să se efectueze online prin SIOAR. În cazuri speciale, se acceptă și plata prin diverse modalități de plată online în contul RO80BRDE410SV21208234100, BRD-Academiei, cod fiscal 14083510, sau la limită, în numerar, la casieria OAR.

În ziua interviului, candidații vor avea asupra lor:

  • cartea de identitate;                                                                                                                               
  • un stick, CD sau DVD care să conțină lucrările pe care le vor susține la interviu;                                                                                                                                                  
  • portofoliul de lucrări în format tipărit pe hârtie, așa cum este descris în capitolul aferent (ART. 28) din Normele metodologice privind dobândirea dreptului de semnătură, disponibile la acest LINK

Lipsa unuia dintre aceste trei elemente poate atrage neparticiparea la interviu. 

Atenție:

1. Nu se mai primesc dosare cu acte personale în format fizic, acestea vor fi încărcate exclusiv în SIOAR.

2. Portofoliile de lucrări nu se încarcă în SIOAR, ci se prezintă în format fizic, tipărite pe hârtie, la interviu.

Bibliografie:

1. Instrucțiuni SIOAR pentru înscrierea la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură;

2. Bibliografie minimală pentru susținerea interviului;

3. Criterii de evaluare a candidaților;

4. Regulament intern de funcționare a CNADS;

5. Misiunile arhitectului

SESIUNILE II, III și IV

Următoarele sesiuni de anul acesta vor avea loc în lunile iunie, septembrie și decembrie. Datele exacte vor fi publicate în timp util prin intermediul tuturor canalelor de comunicare (website, Facebook, e-mail) ale OAR, pe care vă invităm să le urmăriți.