Certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici în domeniul construcțiilor – cronologie și pași

4 februarie 2019 

În urma ședinței de lucru din data de 29.01.2019, s-a căzut de acord asupra unor linii directoare pe care Ordinul să le urmărească în negocierile pentru elaborarea sistemului de certificare. Au fost constituite echipe de lucru care să documenteze sisteme de certificare din alte țări, să gândească funcționarea unui sistem de certificare și criterii de certificare specifice domeniului proiectării și să predea materiale intermediare până la data de 08.02.2019. La nivelul grupului de lucru s-a decis că este necesară o mai bună înțelegere a certificării și o informare prealabilă a membrilor, drept pentru care consultarea membrilor prin chestionarul anunțat va fi amânată pentru o dată care va fi anunțată ulterior.

FPSC a transmis o nouă formă de document, consolidată și trecută prin controlul juridic al avocaților cu care lucrează, miercuri, 30.01.2019, și am folosit primele două zile pentru a realiza o analiză atentă și responsabilă, cu ajutorul vicepreședinților de resort de la Național și de la filiala București, cu sprijinul departamentului juridic al OAR și secretarului general, până vineri seară, 01.02.2019.

Documentul adnotat a stat la baza comunicării imediate cu grupurile de lucru și acțiune reunite, precum și cu președinții de filiale, cărora le-am solicitat sprijinul în a ne aduce mai aproape opiniile membrilor referitor la temele majore ale certificării. Cred în potențialul de idei proaspete din filiale, așa cum am observat în turul de campanie că există, și avem nevoie de contribuția liderilor locali pentru coagularea acestora. La finalul acestei săptămâni vom derula ședința grupului de lucru al președinților de filiale, devansată pentru a acoperi iminența demersului.

Găsiți AICI mesajul adresat președinților de filiale.

Totodată, am întocmit o sinteză a tuturor observațiilor colectate până acum de la colegii noștri prin grupurile de lucru și mesaje directe pe care le-am distilat și transmis partenerilor de dialog de la FPSC. Menționăm că există o serie de aspecte foarte importante pentru profesie care nu au fost rezolvate satisfăcător în ultima formă primită, fie pentru că nu au fost exprimate suficient de clar de noi, fie n-au fost luate în considerare.

Deoarece multe măsuri pot fi interpretate în orice direcție, riscurile și vulnerabilitățile pentru membrii pe care îi reprezint sunt efectiv mult prea mari ca să rămână neadresate. În acest sens, consider că etapa de lucru nu s-a încheiat, iar negocierile între partenerii de dialog continuă, fiind vorba despre unele chestiuni fundamentale (principiile certificării din perspectiva noastră și obiectivele noastre principale), câteva chestiuni de mecanică a certificării (formulări, mecanisme sau măsuri) dar și câteva chestiuni de tehnică legislativă care ar periclita în opinia noastră păstrarea actului normativ pe traseul convenit de noi toți.

Luni, 05.02.2019, la inițiativa președintelui ASAR, arh. Adrian ZERVA, a avut loc o întâlnire între reprezentanții OAR, UAUIM, ASAR și ai UAR pentru a determina modul de raportare al tuturor organizațiilor reprezentative din comunitatea profesională. Cu această ocazie am convenit la realizarea unui protocol formalizat în perioada imediat următoare prin care să consemnăm faptul că privim principalele teme ale certificării în mod solidar și întărim mandatul pe care îl are OAR în acest demers.

___

arh. Alexandru Găvozdea, președintele OAR