Informare asupra noilor acte normative adoptate de Guvernul României: OUG 114/2018 privind facilități fiscale și HG 937/2018 pentru stabilirea salariului minim

12 martie 2019

În urma solicitării de către OAR a unor puncte de vedere oficiale din partea Ministerului Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală, referitor la interpretarea art. 66 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, am primit răspunsuri din partea celor două instituții,  care însă nu oferă lămuriri în legătură cu inserarea codului CAEN 711 la art 66, pct 1, lit. a), sublit. (ii) domenii de producere a materialelor de construcţii, în loc de sublit. (i) 

Având în vedere că mulți dintre membrii OAR au aplicat pentru a beneficia de reglementările OUG114, în continuare vom face demersuri pentru clarificarea acestei situații, solicitând o audiență la cele două instituții pentru a preveni neînțelegeri sau schimbări de poziție pe viitor.  

Descarcă aici răspunsul ANAF și cel al MFP. 

____________

9 ianuarie 2019

OAR a trimis o adresă către MFP pentru clarificarea statutului CAEN 711 în domeniul construcțiilor, pentru aplicarea corectă a prevederilor. Adresa poate fi citită aici

____________

8 ianuarie 2019 

Cu ocazia intrării în vigoare a OUG 114/2018 privind încadrarea corectă a activității de arhitectură în domeniul construcțiilor pentru facilități fiscale și HG 937/2018 pentru stabilirea salariului minim și a impactului pe care îl va avea asupra profesiei, vă transmitem următoarea analiză care vizează câteva aspecte de interes:

 

Din corelarea art. 60, art. 76 din Legea 227/2015 (Codul fiscal) cu art. 66, pct. 1, lit. a), sublit. (ii) din OUG 114/2018 rezultă că:

Sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor (art. 76 alin. (1)-(3)) în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, dacă angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, care cuprind domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de codul CAEN 711- Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică. 

În fapt, introducerea codului CAEN 711 la domeniile de producere a materialelor de construcții (CAEN 41.42.43) ar putea determina plata din urmă a impozitului pe venit, alături de penalități, în cazul în care se constată, pe bună dreptate, că activitatea de arhitectură presupune proiectare și nu producerea de materiale de construire. 

Considerăm că astfel, actualele prevederi ale ordonanței lasă loc de interpretări, fiind rezultatul unei posibile erori materiale. Astfel, opinăm că intenția legiuitorului a fost aceea de a include activitatea de arhitectură în grila de scutiri fiscale de la art. 66, pct. 1, dar la lit. a) sublit. (i) alături de - activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii și nu la sublit (ii) - domenii de producere a materialelor de construcții, cum este menționat în forma actuală.

Susținem acestea și pe baza Acordului între Guvernul României şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii, care la pct. 18 integrează în mod voit codul CAEN 711- Activități de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanță tehnică, tocmai pentru ca acestea să beneficieze de scutirea fiscală, asemenea sectorului construcții. 

*Acordul poate fi consultat la link: http://federatiaconstructorilor.ro/files/docs/AcordConstructiiFPSC-GuvernulRomaniei.pdf

Ținând cont de acestea, OAR s-a adresat Ministerului de Finanțe cu solicitarea de a transmite lămuriri, astfel încât să se poată determina aplicabilitatea prevederilor în discuție pornind de la încadrarea corectă a codului CAEN 711 la sublit. (i).

Menționăm și că, în situația în care dispozițiile OUG 114/2018 nu se aplică sectorului de arhitectură, sunt valabile prevederile HG nr. 937 din 7 decembrie 2018 care stabilește salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial la 10.12.2018, moment de la care a devenit aplicabilă angajatorilor-persoane fizice sau juridice care pot, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă și stabilește următoarele:

a) De la 1 ianuarie 2019 angajații care au salariul brut sub suma de 2.080 lei vor benefica de o majorare până la atingerea pragului menționat.

b) Angajații cu studii superioare și vechime în muncă în domeniul studiilor superioare efectuate, de cel puțin 1 an vor beneficia de un salariu brut de 2.350 lei. 

*Este considerată vechime în muncă toată perioada în care arhitectul a avut contract individual de muncă, inclusiv intervalul stagiului.

Semnalăm că din punct de vedere juridic, angajatorul trebuie să încheie acte adiționale cu angajații, prin care să fie modificat cuantumul remunerației. În ceea ce privește, mecanismul contribuțiilor sociale la care este supus angajatorul, acestea sunt detaliate în Codul Fiscal, Titlul V.

De asemenea, până la primirea răspunsului oficial, vom întreprinde demersuri pentru a documenta subiectul și pe alte prevederi care nu sunt analizate în prezenta informare.