Propunere de modificare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Inițiativa OAR - Propunere de reformare și optimizare a procesului de autorizare în construcții

CONSULTĂ - PDF - 489 KB