Concluziile Consiliului UE privind cultura, arhitectura de înaltă calitate și mediul construit ca elemente-cheie ale NEB

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Pe data de 30 noiembrie 2021, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Concluziile privind cultura, arhitectura de înaltă calitate și mediul construit ca elemente-cheie ale inițiativei Noului Bauhaus european.

Aceste concluzii reprezintă un element-cheie al Planului de lucru al Consiliului pentru cultură 2019-2022 și se bazează pe activitatea grupului de experți al statelor membre pentru Arhitectură de înaltă calitate și mediu construit pentru toți, concretizat recent în raportul final Towards a shared culture of architecture.

În prelungirea Declarației de la Davos din 2018, Consiliul subliniază rolul important al arhitecturii și mediului construit. Acestea sunt văzute ca „întruchipări ale culturii trecute și prezente, ale modurilor de viață și ale valorilor” care „constituie soclul moștenirii culturale pentru viitor și contribuie la modelarea societăților și identităților noastre”.

Consiliul reamintește, de asemenea, că arhitectura este de interes comun: „arhitecții (…) joacă un rol central în toate fazele dezvoltării arhitecturii și mediului de viață de înaltă calitate și pot contribui astfel în mod semnificativ la interesul public (…)”.

De asemenea, Consiliul îndeamnă statele membre ale UE și Comisia Europeană să „lucreze la o viziune holistică, incluzivă, transdisciplinară, care vizează calitatea înaltă și o viziune pe termen lung pentru arhitectură și mediul construit” și să „incorporeze o viziune bazată pe calitate și holistică în toate politicile și activitățile care au impact asupra mediului construit și mediului de viață”.

Consiliul identifică achizițiile publice drept una din pârghiile importante de acțiune, solicitând norme privind achizițiile publice, simplificarea reglementărilor și proceduri inovatoare care să favorizeze o abordare bazată pe calitate înaltă în detrimentul uneia bazate exclusiv pe costuri.

Consiliul Arhitecților din Europa (ACE) salută aceste concluzii, susținând această abordare holistică și bazată pe calitate, care poate avea un impact semnificativ asupra tranziției către un mediu construit mai durabil, incluziv și frumos.

Președintele ACE la acea dată, Georg Pendl, a declarat: „Aceste concluzii ale Consiliului reprezintă un pas major înainte pentru a ajunge la o arhitectură de înaltă calitate deoarece o plasează în centrul interesului public și o situează ca o nevoie de bază în viața tuturor. Tot ceea ce este menționat în acest document este foarte valoros și aș dori să adaug, referitor la achiziții publice, că îmi doresc să existe o parte specială cu privire la serviciile intelectuale care să facă posibilă prevalența procedurilor de selecție bazate pe calitate. Aceasta este singura metodă de selecție care poate garanta rezultatele pozitive sugerate de concluziile Consiliului”.

ACE declară de asemenea că va continua să lucreze îndeaproape cu toate instituțiile europene pentru a crea un cadru de reglementare care să permită o arhitectură de înaltă calitate.

Vă prezentăm o selecție din Concluziile Consiliului.

CONSILIUL SUBLINIAZĂ:

Cultura, arhitectura de înaltă calitate și mediul construit contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite în multe feluri. Acestea pot contribui la punerea în aplicare a Pactului Verde european și a obiectivului acestuia de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.

CONSILIUL INVITĂ STATELE MEMBRE ȘI COMISIA SĂ:

  • Reafirme rolul culturii și al moștenirii culturale ca fiind intrinsece și inseparabile de mediul construit și de viață și o contribuție importantă la dezvoltarea durabilă, inclusiv la economia circulară, coeziunea socială și teritorială, mediu, biodiversitate și obiective climatice, prosperitate și bunăstare (…).
  • Contribuie la crearea unei înțelegeri holistice și a unei culturi comune a arhitecturii de înaltă calitate prin creșterea gradului de conștientizare, de ex. prin educație formală, non-formală și informală de la o vârstă fragedă (…).
  • Promoveze optimizarea eficienței energetice a fondului de clădiri existent printr-o abordare holistică, respectând în același timp toate criteriile Davos Baukultur Quality Tool, inclusiv protejarea patrimoniului construit.
  • Exploreze soluții care să permită accesul la locuințe abordabile și decente, în special pentru tinerii care intră pe piața muncii, precum și pentru alte grupuri sociale vulnerabile.
  • Includă principiile de co-creare participativă prin implicarea tuturor părților interesate relevante în procese precum luarea deciziilor, planificare, proiectare și construire (…) la toate nivelurile relevante de guvernare.
  • Creeze cadre favorabile pentru o arhitectură de înaltă calitate, care să susțină normele privind achizițiile publice, simplificarea reglementării și proceduri inovatoare care să încurajeze o abordare bazată pe calitate înaltă față de una bazată exclusiv pe costuri, urmând cele mai bune practici pentru realizarea arhitecturii publice, arhitecturii peisagistice și a concursurilor pentru amenajarea teritoriului.

CONSILIUL INVITĂ STATELE MEMBRE SĂ:

  • Îmbunătățească coerența politicilor cu privire la arhitectura de înaltă calitate și mediul construit printr-o coordonare adecvată între toate ministerele și nivelurile administrative relevante, agențiile și serviciile astfel încât să încorporeze o abordare holistică și bazată pe calitate în toate politicile și activitățile care au un impact asupra mediului construit și înconjurător.
  • Stabilească și sprijine, la nivelurile adecvate de guvernare, a unor grupuri de experți consultativi compuse din arhitecți și alți profesioniști relevanți, cum ar fi echipe de arhitecți-șefi, precum și proceduri bazate pe calitate pentru a asigura sau consolida includerea competențelor profesionale necesare în procesele de luare a deciziilor pentru a obține rezultate de înaltă calitate.

CONSILIUL INVITĂ COMISIA SĂ:

  • Faciliteze adoptarea Davos Baukultur Quality Tool cu cele opt criterii de calitate ale sale în investițiile relevante, cadrele de reglementare și programele de finanțare ale UE și aplicarea acestor principii de calitate în calitate de proprietar, dezvoltator și utilizator al unei proprietăți.
  • Ofere oportunități de cercetare, consolidare a capacităților și peer learning în domeniile culturii, arhitecturii de înaltă calitate și mediului construit pentru toată lumea, în toate programele UE relevante.