Newsletter NEB – iulie

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
banner for: New European Bauhaus Newsletter
31 iulie 2023

Comisia Europeană propune o potențială nouă Misiune UE dedicată Noului Bauhaus european

Pe 19 iulie 2023, Comisia Europeană a propus o nouă Misiune în cadrul programului Orizont Europa dedicată NEB, care urmărește ca transformarea verde a mediului construit să fie mai accesibilă, inclusiv financiar, și mai atractivă pentru cartiere.

Cu accent pe soluții de cercetare și inovație, această posibilă viitoare misiune urmărește să transforme cartierele din întreaga Europă în spații frumoase, sustanabile și incluzive. Aceste cartiere ar trebui să funcționeze ca niște laboratoare pentru inovație.

Misiunea propusă urmează să fie definită în timpul fazei de pregătire. (…) Dacă va fi susținută de către statele membre și comunitate, misiunea propusă ar putea reprezenta un factor de schimbare în ceea ce privește materialele inovatoare și mediul construit. (…). Găsiți aici mai multe informații Orizont Europa și Misiunile UE.

Se caută experți pentru potențiala nouă Misiune UE dedicată NEB

Se caută până la 15 experți de top care să se implice în viitoarea potențială Misiune UE privind NEB. Experți din mediul de afaceri și industrie, administrația publică, mediul academic și științific, cercetare și inovare, cultură și educație, participare cetățenească și societate civilă, din întreaga Europă și nu numai, sunt invitați să aplice la acest apel pentru a deveni membri ai unui grup consultativ (Mission Board), care va ajuta la structurarea misiunii propuse, în timpul fazei pregătitoare.

Dacă doriți să contribuiți la această potențială nouă misiune, sunteți invitați să consultați apelul și să aplicați prin intermediul EUSurvey cel târziu până pe 29 august 2023. Mai multe informații aici și aici.

Datele Festivalului NEB, confirmate: 18-20 aprilie 2024

Festivalul NEB va avea loc din nou la Bruxelles în perioada 18-20 aprilie 2024. În prezent sunt deschise mai multe apeluri pentru activități, proiecte sau evenimente conexe :

  • Laborator și prezentare de proiecte
  • Activități culturale și artistice
  • Evenimente conexe

Un al patrulea apel vizează organizațiile media cu care se va colabora pentru promovarea Festivalului și a participanților. Apelurile sunt deschise până la data de 15 septembrie 2023. Informații detaliate despre Festival și apeluri sunt disponibile aici.

Apelurile Connect NEB și Co-Create NEB sunt deschise pentru aplicații

  • Apelul Connect NEB: scopul apelului este de a activa soluții și inițiative generate de cetățeni pentru a rezolva provocările cu care se confruntă orașele europene, zonele periurbane și rurale, pentru a facilita schimbul de cunoștințe între oameni, abordând în același timp sustenabilitatea, calitatea experienței și incluziunea. Se poate aplica până pe 29 septembrie 2023! Detalii aici.
  • Apelul Co-Create NEB: propunerile ar trebui să vizeze soluții noi care să stimuleze transformarea orașelor, a zonelor rurale și periurbane, aducând indivizii și comunitățile mai aproape de natură, creând un sentiment de apartenență, abordând nevoile teritoriilor și comunităților care necesită atenție specială și transformând lanțurile de valoare și ciclul de viață al materialelor în circularitate. Aplicația poate fi depusă până cel târziu 16 octombrie 2023. Informații detaliate sunt disponibile aici.

Mai multe informații despre oportunitățile de finanțare NEB sunt disponibile aici.

Premiul Access City 2024: Aplicațiile sunt deschise

Premiul Access City 2024 recunoaște orașele care au depus eforturi remarcabile pentru a deveni mai accesibile pentru persoanele cu dizabilități. În acest an, Comisia Europeană intenționează să acorde o mențiune specială New European Bauhaus unui oraș ale cărui eforturi în domeniul accesibilității sunt în concordanță cu valorile NEB: sustenabilitate, estetică și incluziune.

Premiul este organizat de Comisia Europeană în colaborare cu Forumul European al Persoanelor cu Dizabilități. Câștigătorul și finaliștii vor primi premii în bani:

  • Locul 1: 150.000 EUR
  • Locul 2: 120.000 EUR
  • Locul 3: 80.000 EUR

Orașele din întreaga UE cu peste 50 000 de locuitori sunt eligibile să aplice. Aplicația poate fi depusă până la data de 18 septembrie 2023. Exemple de bune practici de la ediția 2023 sunt disponibile în broșura premiului Access City 2023.

Consultare publică: Roadmap pentru clădirile durabile din Europa

Pentru a îndeplini angajamentele UE privind climatul, este crucială decarbonizarea clădirilor din Europa, reducând semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră pe întregul lor ciclu de viață. În timp ce unele state membre ale UE au înregistrat progrese prin colectarea de date și crearea de roadmaps naționale, o astfel de hartă la nivelul întregii UE se lasă încă așteptată. Pentru a acoperi acest decalaj, Comisia Europeană își propune să dezvolte un astfel de instrument pentru reducerea carbonului pe întregul ciclu de viață în sectorul construcțiilor. Împărtășiți-vă opiniile în cadrul consultării publice deschisă până la data de 15 septembrie 2023!