Sesiune Finanțare Nerambursabilă din Timbrul Arhitecturii 2017

Rezultate Finanțare Proiecte Culturale 2017

Raportul comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru proiecte CULTURALE din timbrul arhitecturii Sesiunea 25 - 26 martie 2017 - PDF - 1,25MB

Anexa 1 - Rezultate anuale-bienale - Sesiunea 2017 - PDF - 98 KB

Anexa 2 - Rezultate itinerare expoziții - Sesiunea 2017 - PDF - 96 KB

Anexa 3 - Rezultate proiecte culturale Filiale OAR - Sesiunea 2017 - PDF - 193 KB

Anexa 4 - Rezultate proiecte culturale ONG-uri - Sesiunea 2017 - PDF - 326 KB

Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor privind Proiectele Culturale Finanțate din Timbrul Arhitecturii - Sesiunea 25 - 26 martie 2017 - PDF - 2,40 MB

Anexa 1 - Lista finală cu rezultatele selecției de proiecte anuale-bienale - Sesiunea 2017 - PDF - 90 KB

Anexa 2 - Lista finală cu rezultatele selecției de proiecte itinerare expoziții - Sesiunea 2017 - PDF - 88 KB

Anexa 3 - Lista finală cu rezultatele selecției de proiecte culturale Filiale OAR - Sesiunea 2017 - PDF - 183 KB

Anexa 4 - Lista finală cu rezultatele selecției de proiecte culturale ONG-uri - Sesiunea 2017 - PDF - 306 KB

Rezultate Finanțare Proiecte Editoriale 2017

Raportul comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru proiecte EDITORIALE din timbrul arhitecturii Sesiunea 11-12 martie 2017 - PDF - 237 KB

Raport centralizator evaluare proiecte editoriale - Sesiunea 11-12 martie 2017 (carte) - PDF - 207 KB

Raport centralizator evaluare proiecte editoriale - Sesiunea 11-12 martie 2017 (reviste) - PDF - 79 KB

Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor privind Proiectele Editoriale Finanțate din Timbrul Arhitecturii - Sesiunea 11-12 martie 2017 - PDF - 184 KB

Lista finală cu rezultatele finanțărilor proiectelor editoriale - Sesiunea 11-12 martie 2017 (carte) - PDF - 726 KB

Lista finală cu rezultatele finanțărilor proiectelor editoriale - Sesiunea 11-12 martie 2017 (reviste) - PDF - 271 KB

___________________________________

După cum am anunțat în urma ședinței Consiliului Național al OAR din 10 octombrie 2016 și am reiterat în decembrie, pentru a putea acorda mai mult timp de desfășurare a proiectelor, în 2017 sesiunea de finanțare a ofertelor culturale și editoriale va avea loc mai devreme conform următorului calendar.

Conform celor anunțate, predarea proiectelor se face până la 24 februarie 2017, ora 15:00, la sediul OAR

Diferența față de anul trecut constă în faptul că, la cererea expresă a membrilor comisiilor de evaluare, documentația se va preda și electronic, pentru a permite membrilor comisiilor să studieze dosarele și înaintea întâlnirii în plen a comisiilor.

Toate detaliile privind predarea (directă și electronică) se găsesc în documentul intitulat PROCEDURA PREDARE PROIECTE SESIUNEA DE FINANȚARE 2017 disponibil spre descărcare mai jos.

Sesiunile se desfășoară în conformitate cu Normele Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii intrate în funcțiune din anul trecut.

La fel ca în sesiunea 2016, s-au prevăzut linii de finanțare pentru următoarele categorii de proiecte:

- proiecte culturale (derulate prin filialele teritoriale și/sau de organizații ale societății civile, operatori culturali etc.),

- programe de tip anuală (derulate prin filialele teritoriale)

- itinerări de expoziții (derulate prin filialele teritoriale)

- proiectele editoriale (cărți și periodice, derulate prin edituri sau asemenea)

Evaluarea proiectelor și obținerea/aprobarea finanțării se va face de către 2 comisii (a căror componentă a fost aprobată în CD/23.01.2017), după cum urmează:

Comisie de Selecție Programe/proiecte culturale, acțiuni culturale, anuale/bienale de arhitectură, itinerarea de expoziții

arh. Gabriel Pascariu, membru titular

Ioana Popescu, membru titular

Petru Lucaci, membru titular

Vintilă Mihăilescu, membru titular

arh. Celia Ghyka, membru titular

arh. Marius Marcu Lapadat, membru titular

Daniel Tudor Munteanu, membru titular

Alina Șerban, membru supleant

arh. Dorin Ștefan, membru supleant

Comisie de Selecție Proiecte Editoriale

Adrian Majuru, membru titular

arh. Dana Vais, membru titular

arh. Kazmer Kovacs, membru titular

arh. Mariana Celac, membru titular

Pavel Șușară, membru titular

Alina Ledeanu, membru supleant

Ruxanda Beldiman, membru supleant

Documentația pentru solicitarea finanțării este cea prevăzută în Normele disponibile spre descărcare la link-ul de mai jos.

VA RUGĂM SĂ LE CITIȚI PE TOATE CU ATENȚIE!

Dacă sunt necesare lămuriri suplimentare, vă puteți adresa

Norme de finanțare și documentația aferentă - ZIP - 899 KB

Procedura de Predare Proiecte Sesiunea de Finanțare 2017 - PDF - 213 KB

Hotărâre CD OAR nr.115/23.01.2017 - Proiecte Editoriale

Hotărâre CD OAR nr.114/23.01.2017 - Proiecte Culturale