START Sesiunea de finanțare din Timbrul Arhitecturii 2020

23 ianuarie 2020

Foto: Școala de vară a Fundației Biserici Fortificate/Asociației Patru, locație: Pelișor.

Foto credit: Raul Pop.

Avem plăcerea să lansăm a 14-a sesiune de finanțare din Timbrul Arhitecturii, ediția 2020. Din 2007, Ordinul Arhitecților din România sprijină inițiativele, proiectele și evenimentele care promovează arhitectura contemporană și dezvoltarea durabilă, rolul arhitectului și personalitățile marcante ale domeniului, istoria și teoria arhitecturii, arhitectura și societatea, patrimoniul cultural, consolidând astfel educaţia și cultura urbană. Rolul său este de a coagula comunitatea de arhitecți și colaboratorii acestora în promovarea bunelor practici. 

Ecourile și rezultatele pozitive ale ediției-pilot 2019 Școli de vară din cadrul Ofertelor culturale ne-au determinat să o păstrăm ca secțiune cu linie separată de finanțare din bugetul timbrului arhitecturii. În plus, ca o recunoaștere a valorii educaționale a proiectelor finanțate anul trecut, sumei aprobate pentru categoria Școli de vară 2020 i se adaugă 100.000 lei, sumă obținută în urma parteneriatului cu Fundația Prințul de Wales.

Timbrul de arhitectură este gândit atât ca oportunitate de îmbogățire a demersului profesional și a potențialului arhitecturii în general, cât și ca instrument generator de cât mai multe punți de dialog între actorii implicați în crearea, reglementarea, construirea și utilizarea mediului construit, în folosul calității vieții și al patrimoniului cultural.

CINE POATE APLICA 

1. Oferte culturale, inclusiv școli de vară:  

 •  filialele teritoriale ale Ordinului, prin intermediul cărora se pot derula și proiecte inițiate de orice arhitect sau grupuri de arhitecți, societăți comerciale sau de instituții publice de cultură ori educație (în baza unui acord de parteneriat încheiat intre aceste entități și una sau mai multe filiale teritoriale ale Ordinului;
 • organizații neguvernamentale fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu prevederile legale care au activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura;
 • operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura.

2. Anuale de arhitectură:

 • filialele teritoriale ale Ordinului.

3. Itinerarea de expoziții:

 • filialele teritoriale ale Ordinului, prin intermediul cărora se pot derula și proiecte inițiate de orice arhitect sau grupuri de arhitecți, societăți comerciale sau de instituții publice de cultură ori educație (în baza unui acord de parteneriat încheiat intre aceste entități și una sau mai multe filiale teritoriale ale Ordinului;
 • organizații neguvernamentale fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu prevederile legale care au activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura;
 • operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura.

4. Proiecte editoriale (cărți și reviste):

 • filialele teritoriale ale Ordinului care, potrivit regulamentului de organizare, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;
 • edituri constituite ca societăți comerciale;
 • organizații neguvernamentale sau societăți comerciale care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;
 • instituții publice din domeniul educației de arhitectură care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii.

* Plafoanele financiare pentru fiecare secțiune pot fi consultate în Hotărârile CD OAR la finalul articolului. 

CALENDAR PROIECTE CULTURALE

24 februarie 2020, ora 15:00 – data limită de depunere a documentației 

27 - 29 martie 2020 - jurizarea proiectelor 

1 aprilie 2020, ora 20:00 - publicarea rezultatelor pe oar.archi

2-8 aprilie 2020, ora 17:00 - depunere contestații 

10 aprilie 2020, ora 17:00 - analiză contestații 

13 aprilie 2020 - publicare rezultate finale pe oar.archi.

CALENDAR PROIECTE EDITORIALE

24 februarie 2020, ora 15:00 - data limită de depunere a documentației 

13 - 15 martie 2020 - jurizarea proiectelor 

18 martie 2020, ora 20:00 - publicarea rezultatelor pe oar.archi 

19 – 25 martie 2020, ora 17:00 - depunere contestații în scris

27 martie 2020, ora 17:00 - analiză contestații 

30 martie 2020 - publicare rezultate finale pe oar.archi. 

JURIU PROGRAME / PROIECTE CULTURALE / ACȚIUNI CULTURALE ANUALE / BIENALE DE ARHITECTURĂ ȘI ITINERAREA DE EXPOZIȚII

 • arh. Petru Mortu, membru titular
 • arh. Celia Ghyca, membru titular
 • Simona Corlan Ioan, membru titular
 • Luiza Zamora, membru titular
 • arh. Teodor Frolu, membru titular
 • Irina Cărăbaș-Olaru, membru supleant
 • arh. Gabriel Pascariu, membru supleant.

JURIU PROIECTE CULTURALE ONG ȘI ȘCOLI DE VARĂ

 • arh. Dorin Ștefan, membru titular
 • arh. Horațiu Răcășan, membru titular
 • arh. Eugen Vaida, membru titular
 • arh. Ioana Tudora, membru titular
 • Ioana Popescu, membru titular
 • Alina Șerban, membru titular
 • Laura Jiga-Iliescu, membru titular
 • arh. Marina Gingirof, membru supleant
 • Magda Radu, membru supleant.

JURIU PROIECTE EDITORIALE 

 • Ruxandra Demetrescu, membru titular
 • arh. Sorin Vasilescu, membru titular
 • arh. Ruxandra Nemțeanu, membru titular
 • Adrian Majuru, membru titular
 • Mirela Duculescu, membru titular
 • arh. Mihaela Criticos, membru supleant
 • arh. Irina Tulbure, membru supleant.

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

 • arh. Liviu Dăescu, membru titular
 • arh. Codina Dușoiu, membru titular
 • arh. Silvia Măldărescu, membru titular
 • arh. Silvia Pintea, membru supleant
 • arh. Cătălin Berescu, membru supleant.

REGULAMENT 

Sesiunea se desfășoară în conformitate cu Normele de finanțare și documentația aferentă (descarcă mai jos) privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale 2020 din Timbrul Arhitecturii (adoptate de CN OAR în 23 septembrie 2019). 

Toată documentația se va preda atât în format fizic la sediul Ordinului Arhitecților din România din strada Pictor Arthur Verona nr. 19, Sector 1, București, cod poștal 010312, cât și în format electronic la proiecteculturale@oar.archi.

Predarea este obligatorie în ambele formate!

DOCUMENTAȚIE

Normele de finanțare și documentația aferentă (formulare și anexe) 

Procedură de predare a proiectelor 

Ghidul solicitantului

Identitate vizuală Timbrul de arhitectură & ghid de utilizare logo

Hotărârea CD OAR nr. 116 din 20.01.2020 sesiune proiecte editoriale din timbrul arhitecturii

Hotărârea CD OAR nr.117 din 20.01.2020 sesiune proiecte culturale din timbrul arhitecturii

 

** Dacă aveți probleme cu descărcarea arhivei Normelor de finanțare, vă rugăm să descărcați documentele încărcate separat, de mai jos:

 

Anexa 1 la Hotărârea CN OAR nr. 1685_23 septembrie 2019_Norme de finanțare

Formular_Anexa 1_Cerere finanțare proiecte culturale_2020

Formular Anexa 2_Cerere finanțare programe tip anuală de arhitectură_2020

Formular Anexa 3_Cerere finanțare itinerare expoziții_2020

Formular Anexa 4_Cerere finanțare proiecte editoriale_2020

Formular_Anexa 5_Buget proiecte culturale, programe tip anuală de arhitectură și itinerare expozițtii_2020

Formular_Anexa 6_Fișă de calcul economic proiecte editoriale_2020

Formular_Anexa 7_Scrisoare de recomandare_2020

Formular_Anexa 8_Declarație pe propria răspundere_2020

Formular_Anexa 9_Contract de finanțare proiecte culturale_2020

Formular_Anexa 10_Contract de finanțare proiecte editoriale_2020

Formular_Anexa 11_1_Formular raportări proiecte editoriale_2020

Formular_Anexa 11_Formular raportări proiecte culturale_2020

Formular_Anexa 12_Fișa sintetică arhiva online_proiecte editoriale_2020

Formular_Anexa 12_Fișa sintetică arhiva online_proiecte culturale_2020

Formular_Anexa 13_Declarație de imparțialitate membru al comisiei de selecție_culturale_2020

Formular_Anexa 14_Declarație de imparțialitate_comisie contestații_2020

Formular_Anexa 15_Acord prelucrare date cu caracter personal_2020

CONTACT 

Dacă sunt necesare lămuriri suplimentare, ne puteți contacta prin mail la adresa: proiecteculturale@oar.archi