OUG 100/2016 – legea nr. 86/2017 de respingere a ordonanței a fost promulgată

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Legea privind respingerea OUG nr. 100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 02.05.2017. Potrivit Art. 78 din Constituție, legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial, respectiv astăzi, 5 mai.

Reamintim pe această cale, constituirea la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a grupului de lucru având ca scop elaborarea unui nou cadru legislativ privind autorizarea lucrărilor de construcții. OAR participă la întâlnirile acestui grup de lucru și susține reforma administrativă și legislativă în domeniul construirii.

EFECTELE RESPINGERII ORDONANȚEI

Așa cum am mai precizat anterior, odată cu intrarea în vigoare a legii de respingere a acestei ordonanțe, aceasta încetează a mai produce efecte, urmând a se reveni la situația anterioară adoptării ei. Prin urmare, vor fi din nou aplicabile prevederile celor două legi modificate anterior de ordonanță, inclusiv cele abrogate de aceasta, potrivit, art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000.

În ceea ce privește efectele juridice produse de ordonanță pe perioada în care aceasta a fost în vigoare, apreciem că sunt aplicabile normele de drept comun, respectiv art. 6 din Noul Cod Civil, care prevede că legea este aplicabilă cât timp este în vigoare, iar actele juridice încheiate înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii ori producerii lor. Prin urmare, actele emise înainte de intrarea în vigoare a legii noi vor genera efectele prevăzute de legea în vigoare la data emiterii lor. Rezultă deci că efectele viitoare ale situațiilor juridice (acte, fapte) ivite în trecut și care produc efecte succesive, care se prelungesc în timp până la intrarea în vigoare a legii noi, rămân supuse prevederilor legii vechi.

Prin urmare:

  • se revine la vechile titulaturi ale documentațiilor specifice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții: D.T.A.C., D.T.A.D. și D.T.O.E., în loc de P.A.C, P.A.D. și P.O.E.;
  • se elimină prevederile privind informatizarea și simplificarea procedurilor administrative care fuseseră instituite de ordonanță, cum ar fi obligația emitenților de avize de a primi documentațiile de avizare în format electronic, cu semnătura electronică a specialiștilor în condițiile legii, sau posibilitatea emiterii certificatului de urbanism în format electronic. Totuși certificatele și avizele emise în condițiile prevăzute de ordonanță, în perioada în care aceasta a fost în vigoare, își vor păstra valabilitatea;
  • se revine la perioada restrânsă de valabilitatea a autorizației de construire, la cel mult 12 luni, însă termenul de până la 24 de luni prevăzut în autorizații de construire emise pe perioada de valabilitate a ordonanței va fi menținut și după intrarea în vigoare a noii legi;
  • apreciem că procedurile de autorizare a executării lucrărilor de construcții inițiate înaintea intrării în vigoare a legii de respingere a ordonanței vor fi soluționate de autoritățile publice competente potrivit prevederilor în vigoare la data înregistrării acestora.

___________________________________

Pentru mai multe informații cu privire la cel mai recent punct de vedere exprimat de OAR cu privire la acest subiect vă rugăm să consultați adresa nr. 769/19.04.2017 transmisă de OAR Președintelui României:

De asemenea, activitatea și punctele de vedere transmise de OAR privind OUG 100/2016 pot fi consultate aici.

  • INIȚIATOR Guvern
  • STADIU respins
  • DATA PUBLICĂRII 06.04.2017
  • CORELĂRI