ANALIZA DOCUMENTAȚIEI CONCURSULUI DE SOLUȚII ”TURNUL DE APĂ” DIN TIMIȘOARA

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Pentru buna informare a membrilor noștri, răspundem întrebărilor primite în legătură cu concursul de soluții pentru Turnul de apă din Timișoara (un monument istoric de clasă A), lansat în data de 16.02.2019.

Concursul are ca finalitate achiziționarea „Serviciilor de întocmire a documentației tehnico-economice (DALI+PT) și asigurare a asistenţei tehnice de specialitate din partea proiectantului pentru obiectivul: Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, iar Ordinul Arhitecților din România apreciază efortul Primăriei Municipiului Timișoara de a lansa un concurs de soluții de arhitectură, cu acest obiectiv. Acest pas arată deschiderea administrației pentru susținerea unei calități ridicate a mediului construit și confirmă relevanța discuțiilor purtate pe acest subiect între reprezentați ai OAR și reprezentanți ai Primăriei Timișoara.

Cu toate acestea, acest concurs nu a fost organizat împreună cu OAR și nu are Girul OAR.

OAR a purtat un dialog deschis cu Primăria Timișoara, a urmărit demersul începând cu anul 2017 și a oferit o serie de recomandări privind procedura de organizare a unui concurs de soluții și standardele internaționale în domeniu și în spiritul legii, astfel încât concursul să își atingă cât mai bine scopul și să fie echitabil pentru toate părțile implicate. Unele dintre aceste recomandări au fost înțelese și preluate în documentația de concurs. 

Suntem însă datori să atragem atenția asupra acelor probleme care nu au fost remediate sau care au apărut odată cu lansarea concursului și care nu respectă standardele promovate de OAR și UIA (prin Regulamentul de organizare a concursurilor de arhitectură şi urbanism al UNESCO, Regulamentul Uniunii Internaționale a Arhitecţilor (UIA), reglementările Consiliului Arhitecților din Europa și Ghidul OAR pentru organizarea concursurilor de soluții), între cele esențiale numărându-se:

  1. Valoarea execuției lucrărilor de reabilitare și implicit valoarea contractului de servicii de proiectare atribuit în urma concursului de soluții au fost stabilite prematur și aleatoriu, înaintea unor fundamentări profesionale. Acest fapt contravine unuia dintre principiile de bază pe care Ordinul le susține în organizarea de concursuri, și anume, stabilirea unor tarife de proiectare juste.
  2. Procesul de anonimizare prevăzut prin regulament nu este corespunzător unui concurs de arhitectură — pentru care dubla anonimizare este o garanție esențială de corectitudine. În primul rând, prin predarea digitală în SICAP, Comisia de evaluare are acces la datele concurenților și, în al doilea rând, neacoperirea codului alfanumeric dat de concurenți face o legătură directă între concurent și juriu, ambele situații fiind incompatibile cu standardele de concurs pe care vrem să le promovăm.
  3. Există o serie de neconcordanțe între Fișa de date a anunțului și documentațiile de concurs (Tema și Regulamentul) privind scopul central al procedurii (achiziționarea serviciilor de proiectare prin contractul de proiectare), eligibilitatea participantului și obligativitatea respectării deciziei juriului, necorelări care pot duce la anularea procedurii.

Este de datoria noastră să atragem atenția asupra acestor aspecte (pe care, dealtfel, le-am semnalat din timp) tocmai pentru că luptăm pentru achiziția proiectării pentru obiectivele publice prin concurs. 

Departamentul concursuri al OAR are o dublă obligație:

În primul rând, față de membrii OAR, pe care suntem datori să îi prevenim asupra situațiilor care ar putea să le devină defavorabile, după o muncă susținută cum este cea de participare la un concurs. 

În aceeași măsură, față de importanța monumentului care face obiectul concursului și a dorinței organizatorului de a obține o soluție cât mai bună, avem datoria să îi facem atenți asupra anumitor necorelări și aspecte procedurale necorespunzătoare, atunci când acestea încă mai pot fi rectificate.

Nu punem la îndoială nicio clipă buna credință a organizatorilor concursului și știm că concursurile de arhitectură au aspecte procedurale specifice pentru care nu s-a creat încă o uzanță. Din contră, prin semnalarea acestor aspecte, vrem să clarificăm procedurile și să le facem înțelese cât mai clar atât de organizatori/beneficiari, cât și de către participanți.

Știm cât de greu se organizează un concurs corespunzător standardelor de corectitudine care asigură calitatea participării și încrederea concurenților.

De aceea sperăm că organizatorii vor face cuvenitele rectificări pe parcursul desfășurării (în măsura posibilă încă), iar că fiecare dintre colegii-arhitecți care vor să participe își pot asuma efortul în cunoștință de cauză și lua cuvenitele măsuri de siguranță.