Punct de vedere privitor la incompatibilități de participare în concursurile de soluții – Concursul Parc DN3C Constanța

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În urma publicării articolului „O.A.R. – «Omerta» Arhitecților din România. Studiu de caz – concursul de la Constanța” pe platforma de știri a Dobrogea Live, dobrogealive.ro, în 4 noiembrie 2022, semnat de dl. Gabriel Botezatu, publicăm prezenta replică, pentru buna informare a publicului. Considerăm importante o serie de clarificări privind speculațiile autorului, care nu își găsesc o justificare nici în legislația în vigoare, nici în principiile deontologiei profesionale. Înaintăm tuturor celor interesați aceste clarificări, în cele ce urmează.

Începem prin a menționa, în primul rând, faptul că subiectul conflictului de interese pe care îl tratează articolul nu este unul deschis interpretărilor speculative, ci este clar definit de lege și gestionat de organele legale competente – Agenția Națională de Integritate (ANI), ce are în sarcină verificarea incompatibilităților privitoare la procedurile de achiziție publică derulate de Autorități Contractante publice. Considerăm că modul tendențios în care este expusă presupusa investigație si concluziile eronate ale autorului articolului reprezintă o atingere la imaginea instituției concursului – pe care OAR s-a angajat, în ultimii 20 de ani, să o promoveze și să o consolideze, în lumina misiunii organizației de încurajare a creșterii calității mediului construit.

Rolul de sprijinire a tuturor mecanismelor și proceselor care stau la baza construirii unor orașe mai bune pe care ni-l asumăm derivă din statutul de organizație de interes public al OAR, conform legii 184/2001. În acest context, între activitățile pe care le derulăm se numără și organizarea concursurilor de soluții, pe care OAR le înțelege ca fiind instrumentul profesional cel mai adecvat prin care se pot obține proiecte de calitate ridicată – așa cum o demonstrează și experiența internațională. Tipul de concurs de soluții pe care îl organizăm respectă deopotrivă legislația națională și directiva europeană în materia achizițiilor publice, precum și standardele internaționale de organizare a concursurilor.

În acest context, trebuie clarificat ce anume reprezintă un conflict de interese, conform legii, în cazul unui concurs de soluții organizat ca procedură de achiziție publică.

Una dintre modalitățile prin care este definit conflictul de interese din punct de vedere al legislației achizițiilor publice cu privire la participarese referă la situația în care, pe de o parte, un operator economic este implicat în elaborarea documentației de atribuire aferente procedurii la care participă în calitate de ofertant și, pe de altă parte, de dovedirea faptului că o astfel de implicare este de natură să distorsioneze concurența.

În plus față de acest aspect, atât legislația în vigoare, cât și Regulamentele de concurs OAR identifică a priori persoanele sau organele administrative cu funcții de decizie care pot genera incompatibilități pentru concurenți. Acest lucru a fost valabil și în cazul Concursului Internațional de Soluții pentru noul Parc DN3C Constanța. Amintim, în acest sens, faptul că toți concurenții participanți și-au asumat respectarea art. 2.1.3 din Regulamentul concursului, parte din documentația publică atât în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), cât și pe site-ul oficial al concursului.

Suplimentar față de aspectele legislative și de reglementare amintite, care condiționează eligibilitatea concurenților, subliniem faptul că un concurs de soluții deschis este definit tocmai de accesibilitatea procedurii de achiziție publică pentru toți arhitecții cu drept de semnătură înscriși în OAR care respectă formele legale de organizare a profesiei, arhitecții colaboratori sau angajații acestora, arhitecții stagiari, studenții arhitecți și profesiile conexe care se asociază sau colaborează într-o formă legală cu aceștia, conform cadrului descris de Regulamentul de concurs. Tocmai această deschidere este cea care menține rolul cultural al instituției concursului de a încuraja competiția, inovarea și buna practică profesională.

În ce privește confuziile care decurg din expunerea autorului a presupuselor conflicte de interese generate de forurile de conducere OAR, menționăm faptul că, atunci când Ordinul Arhitecților din România (organizația centrală) este organizatorul unui concurs de soluții, forul de conducere de natură să genereze incompatibilități este Colegiul Director al OAR. În cazul concursului pentru noul parc DN3C Constanța, incompatibilitățile legale se referă la acest for, și nu la forurile Filialelor Teritoriale OAR, cum este și Filiala Teritorială București (Consiliul Teritorial invocat), sau la Consiliul Național OAR. Așa cum aminteam anterior, Regulamentul concursului a făcut clare, din capul locului, situațiile de natură să genereze conflicte de interese, inclusiv prin referirea nominală la componența Colegiului Director al OAR.

Ordinul Arhitecților din România organizează concursuri de soluții deschise alături de autorități locale și instituții publice din toată țara, cu un număr de peste 40 de concursuri naționale și internaționale organizate în ultimii 20 ani. Modul de organizare al concursurilor, procedurile, documentațiile și pașii specifici au reprezentat, întotdeauna, aspecte supuse unor transformări și îmbunătățiri continui, definind un instrument al cărui succes o demonstrează deopotrivă participarea largă (națională și internațională) a arhitecților și încrederea acordată concursului de soluții de către Autoritățile Contractante interesate de creșterea calității mediului construit.

Având în vedere dedicarea resurselor organizației înspre consolidarea instituției concursului de soluții și, mai ales, către profesionalismul pe care se bazează această procedură, într-o perioadă de timp atât de îndelungată, credem că este datoria noastră să nu permitem unor speculații tendențioase să propage, în spațiul public, interpretări fundamental eronate ale unor aspecte, de altfel, foarte clare și transparente. La fel ca în cazul tuturor concursurilor de soluții OAR, atât documentația concursului Parc DN3C Constanța, cât și explicațiile referitoare la procedurile specifice, componența juriul, modul de evaluare a proiectelor și toate celelalte aspecte care fac referire la procedură au fost publice în toate etapele acesteia. Publicul și toți concurenții interesați au avut acces, în acest sens, la toate informațiile necesare unei bune informări, dar și la posibilitatea de a adresa solicitări de clarificări prin intermediul site-ului oficial al concursului. Toate documentele și rapoartele intermediare și finale au fost publicate atât pe site-ul oficial al concursului, cât și în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Rămânem deschiși la comunicarea și colaborarea cu publicul, fiindcă avem convingerea că orice nelămurire cu privire la această procedură poate deveni un prilej de dialog între toate părțile interesate. Tocmai acest dialog a reprezentat, în ultimii 20 de ani, principalul mijloc de îmbunătățire și evoluție a instrumentului de selecție bazată pe calitate pe care îl reprezintă concursul de soluții.