PUNCT DE VEDERE: ORGANIZAREA CONCURSULUI DE SOLUȚII DE ARHITECTURĂ TURNUL DE APĂ DIN IOSEFIN, TIMIȘOARA

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România apreciază și susține eforturile administrațiilor locale care se află la prima inițiativă de organizare a unui concurs de soluție de arhitectură, ca alternativă la licitațiile publice.

Recent, Primăria Municipiului Timișoara a inițiat un demers pentru organizarea primului său concurs de soluții de arhitectură, având ca temă Turnul de apă din Iosefin. 

Prin prezenta adresă, OAR transmite Primăriei o serie de observații privind punctele critice ale documentației din anunțul de participare din SEAP (numar anunț: 183653 / 17.03.2018) pentru atribuire contractului de servicii de consultanță pentru organizarea concursului, și anume: 

1.  Stabilirea prematură și aleatoare a valorii execuției lucrărilor de reabilitare și implicit a valorii contractului de servicii de proiectare atribuit în urma concursului de soluții contravine unuia dintre principiile fundamentale pentru care Ordinul se implică în organizarea de concursuri, și anume, contribuția la stabilirea unor tarife de proiectare juste.

2.  Fazele de prestare a serviciilor de către ofertant, enunțate în Caietul de sarcini și în Formularul de ofertă, nu respectă ordinea firească a înșiruirii activităților pentru organizarea unui concurs de soluții (spre exemplu, sub nici o formă nu poate avea loc soluționarea contestațiilor înaintea selectării câștigătorului). 

3.  Numărul membrilor juriului și mai ales calificarea solicitată acestora conform Caietului de sarcini (specialist cu experiență în domeniul reabilitării istorice) sunt cerințe care trebuie clarificate, existând momentan confuzii în documentația care însoțește anunțul pentru atribuirea serviciilor de consultanță.

Ordinul Arhitecților din România are scopul și responsabilitatea de a urmări procesele de organizare a concursurilor de soluții pentru asigurarea unei baze corecte atât pentru participanți, cât și pentru beneficiari (administrațiile locale) având țelul comun de a sprijini dezvoltarea unui mediu construit de calitate. Pentru acestea, incepând cu luna august a anului trecut, OAR a purtat o serie de discuții cu reprezentanți ai Primăriei Mun. Timișoara și va sta în continuare la dispoziția acxesteia pentru orice informații suplimentare, fiind conștienți de gradul de noutate pe care o astfel de procedură îl are în contextul local și chiar național. 

De asemenea, OAR a realizat o metolodologie de bună practică pentru organizarea de concursuri și documentul Broșuri pentru administrații publice, care poate fi folosit în discuții cu orice potențial promotor al unui concurs, pentru a promova practica națională a concursurilor de arhitectură și de a identifica potențiale oportunități existente.