Legea nr. 170/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Președintele României a promulgat în data de 7 octombrie 2019 legea 170/2019 pentru modificarea OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, în ceea ce privește construcțiile cu destinație de unități sau instituții de învățământ.​

Noua lege introduce obligativitatea expertizării tehnice a clădirilor în care se desfășoară activități didactice, construite înainte de anul 1978. Sunt exceptate de la noua lege doar clădirile care au fost expertizate tehnic după anul 2010. ​ 

Scopul modificărilor este de a diagnostica starea imobilelor de învățământ pentru a se realiza un plan de intervenție asupra acestora, bazat pe date actuale. De asemenea, se află în curs de avizare Strategia națională pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale care include prevederi pentru reducerea numărului de clădiri cu risc seismic, fiind eligibile lucrări și intervenții și prin Planul Național de Dezvoltare Locală. 

Inițiativa aduce o abordare sistematică și planificată care să clarifice dimensiunea programului și să poată stabili un calendar de implementare a măsurilor:

  • 1 ianuarie 2021, termenul de pentru depunerea dispozițiile de începere a lucrărilor de expertizare, 
  • 1 iunie 2024, termenul de încadrare în gradul de risc seismic și fundamentarea măsurilor de intervenții. 

Nerespectarea prevederilor va aduce conducătorilor de instituții de învățământ o sancțiune contravențională a amenzii de la 1.000 la 10.000 lei, sursa de finanțare pentru acest program fiind asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale. ​

Puteți accesa expunerea de motive, evoluția legislativă și textul integral pe fișa propunerii PL-x nr. 11/2019, în varianta trimisă spre promulgare.

***

O inițiativă similară prevede aceleași măsuri pentru construcțiile cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic, construite înainte de anul 1978. Aceasta a fost adoptată de Senat și se află în procedură legislativă la Camera deputaților, cu aviz favorabil de la comisiile juridică, de disciplină și imunități și pentru sănătate și familie. Puteți urmări evoluția inițiativei pe fișa propunerii.

  • STADIU Promulgată de Președintele României
  • DATA PUBLICĂRII 09.10.2019