OUG 114/2018 și HG937/2018

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Informare asupra noilor acte normative adoptate de Guvernul României: OUG 114/2018 privind încadrarea corectă a activității de arhitectură în domeniul construcțiilor pentru facilități fiscale și HG 937/2018 pentru stabilirea salariului minim brut. 

Adresa trimisă către Ministerul Finanțelor Publice poate fi descărcată AICI

___________________

În atenția:

Domnului Eugen Orlando Teodorovici, Ministru al Finanțelor Publice

Cu referire la OUG nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, vă solicităm lămuriri cu privire la inserarea codului CAEN 711 la art 66, pct 1, lit. a), sublit. (ii), având în vedere următoarele aspecte:

Din corelarea art. 60, art. 76 din Legea 227/2015 (Codul fiscal) și art 66, pct 1, lit. a), sublit. (ii) din OUG 114/2018 rezultă că: 

Sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor (art. 76 alin. (1)-(3)) în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, dacă angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, care cuprind domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de codul CAEN 711- Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică. 

Avem următoarele observații:

1. Activitatea de arhitectură (CAEN 711) presupune proiectare, și, prin urmare, nu înglobează producerea de materiale de construcții (CAEN 41.42.43). Din acest motiv, în momentul constatării, pe bună dreptate, a acestui aspect, se vor putea solicita penalități și impozitul pe venit retroactiv, consecință negativă pentru cei care, de fapt, beneficiază de scutirea fiscală.

2. Acordul între Guvernul României şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii stabilește la pct. 18 integrează în mod voit codul CAEN 711- Activități de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanță tehnică, tocmai pentru ca acestea să beneficieze de scutirea fiscală, asemenea sectorului construcții. 

*Acordul poate fi consultat la LINK.

Considerăm astfel că intenția legiuitorului a fost aceea de a include activitatea de arhitectură în grila de scutiri fiscale de la art. 66, pct. 1, dar la lit. a) sublit. (i) alături de – activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii și nu la sublit (ii) – domenii de producere a materialelor de construcții,  în acest caz fiind necesară rectificarea actului normativ. 

Vă rugăm să ne transmiteți un punct de vedere oficial referitor la interpretarea art. 66 din OUG 114/2018, astfel încât să putem îndruma membrii OAR în vederea conformării la noile prevederi

  • STADIU Publicat în M.O.