PL-x 521/2018 pentru abrogarea modificarea art. 24, lit. a) a Legii 50/1995 privind autorizarea lucrărilor de construire

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Foto: Podul Constanța, București 2018

CĂTRE: ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ A ROMÂNIEI

dl. Klaus Werner Iohannis, Președintele României
dl. Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial

Ref: PL-x 521/2018 privind abrogarea art. 24, lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire

Stimate domnule Președinte,

În data de 19 decembrie 2018, Camera Deputaților a Parlamentului României a aprobat în Plen proiectul legislativ PL-x 521/2018 care prevede eliminarea răspunderii penale pentru realizarea lucrărilor de construire fără autorizație la categoriile reglementate prin art. 3, alin. (1) lit. c), e) și g) și care se referă la investiții de infrastructură și lucrări de artă (drumuri, poduri, apeducte, baraje), respectiv deschiderea de cariere și balastiere.  

Aderăm la punctul de vedere al Guvernului României și al Inspectoratului de Stat în Construcții, care nu susțin aceste modificări legislative, considerând consecințele negative ale lucrărilor realizate în condiții necorespunzătoare. Prevederile art. 3, alin. (1), lit. c), e) și g) vizează categorii de lucrări/ obiective de interes public, din domenii de activitate supuse unor legi speciale. Nerespectarea regimului autorizațiilor de construire încalcă inclusiv obligațiile legale impuse de aceste legi. Legea 50/1991, prin reglementările sale și în acord cu alte legi speciale din domeniu, asigură respectarea disciplinei și calității în construcții. Din acest motiv, relaxarea prevederilor legale privind necesitatea obținerii autorizației de construire reprezintă un act de periclitare a siguranței publice.

Recunoaștem necesitatea revizuirii Legii 50/1991, însă cu respectarea nivelului de importanță a lucrărilor, cu ajustarea corectă a sancțiunilor, în funcție de daune și consecințe.  

Având în vedere consecințele menționate, vă solicităm respectuos să nu promulgați acest proiect legislativ.

Cu deosebită stimă,

Alexandru Găvozdea, Președintele OAR