Proiect de Ordin care vizează modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

La acest link puteți consulta tabelul comparativ cu amendamente și observații reprezentând punctul de vedere al Ordinului Arhitecților din România cu privire la Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009.

Acest tabel comparativ face parte din Adresa oficială trimisă în data de 9 decembrie 2019 de Președintele Ordinului Arhitecților din România, Arh. Lucian – Alexandru Găvozdea în atenția Domnului Ion Ștefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în temeiul art. 25 alin. (1) lit. c din Legea nr. 184 / 2001 privind exercitarea profesiei de arhitect, republicată.

  • DATA PUBLICĂRII 10.12.2019