Proiect de Ordin – Ghid de finanțare pentru Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România a trimis ieri, 25 mai 2020, către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor un punct de vedere privind Proiectul de Ordin de Ministru pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice.

Redăm integral acest punct de vedere, realizat cu participarea domnului ing. Șoflete Marius, Proiectant și executant specializat de Case Pasive și Trainer atașat Ordinului Arhitecților din România în cadrul programului de formare profesională continuă pe subiectul de eficiență energetică.

„Stimate domnule Ministru,

În temeiul art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu referire la proiectul de Ordin de Ministru pentru  aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice, publicat în secțiunea Transparență  de pe site-ul Ministerului, în data de 12.05.2020, vă comunicăm următoarele:

1. Cu privire la verificarea lucrărilor de execuție și implementarea principiilor de creștere a performanței energetice a clădirii ce fac parte a finanțării și pe baza cărora se realizează deconturile aferente, considerăm că acestea ar trebui să fie efectuate pe baza unor rapoarte detaliate de execuție privind:

  • Prezentarea tuturor fișelor tehnice ale materialelor utilizate (termoizolații, coeficienți de transfer termic ai elementelor tâmplăriilor, fișe tehnice sisteme și echipamente cu descrierea detaliată a parametrilor tehnici), alături de facturi și procese verbale de recepție/primire/achiziție prin care să se facă dovada atingerii performanțelor tehnice propuse în auditul energetic inițial
  • Descrierea exactă a lucrărilor făcute, cu poze aferente – precum poze cu termoizolațiile puse în operă – inclusiv cu ruletă / elemente de măsurare, pentru a face dovada grosimii finale, poze cu profilele de tâmplărie și detaliile de montaj aferente, poze cu detalii de execuție specifice prin care se arată atingerea gradului de etanșeitate dorit
  • Descrierea detaliată a lucrărilor de intervenții efectuate pe instalații, cu poze din timpul montajului, însoțite de fișele tehnice ale echipamentelor aferente.

2. În plus față de certificatele de performanță energetică, propunem recunoașterea certificatelor Passive House, realizate de specialiști acreditați de Passivehaus Institute, din Darmstad, Germania.

Calculele și documentația care stau la baza realizării fiecărui certificat sunt verificate de către Passivehaus Institute, asigurând astfel o rigurozitate și un profesionalism ridicat și în final o mai mare precizie a simulărilor referitoare la îmbunătățirea energetică care se poate realiza prin lucrările propuse.

Cu deosebită considerație,
Arh. Alexandru Găvozdea,
Președinte al Ordinului Arhitecților din România