Punct de vedere pe tema Proiectului de ORDIN pentru aprobarea “Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcții”

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

La data de 11.09.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei a adus la cunoştinţa publicului, pe site-ul propriu, Proiectul de ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcții.

Având în vedere impactul acestui act normativ asupra membrii săi, Ordinul Arhitecților din România a solicitat autorității emitente organizarea unei întâlniri publice, cu invitarea tuturor reprezentanților părților interesate, în vederea dezbaterii conținutului și efectelor acestuia pentru activitatea profesioniștilor implicați.   

De asemenea, la data de 29.09.2020, pe baza observațiilor primite din partea membrilor, OAR a transmis un punct de vedere privind documentul aflat în procedura transparenței decizionale, pe care îl puteți consulta, integral

  • DATA PUBLICĂRII 30.09.2020