Solicitarea OAR către MLPDA privind Obiectul dreptului de semnătură pentru arhitectul de interior

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În parcursul de reglementare a exercitării profesiei de arhitect de interior, prin Ordinul nr. 3545/2019, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MPLDA) a promovat modificarea Normelor metodologice la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, prin care a introdus dreptul arhitecților de interior de a elabora și semna documentații pentru proiecte de amenajări interioare.

Pentru ca dreptul arhitecților de interior de a semna documentații și proiecte tehnice să fie reglementat în Legea nr. 50/1991, Ordinul Arhitecților din România a formulat o adresă către MLPDA, prin care solicită promovarea unui proiect de modificare coresponzătoare a legislației. 

Amintim că specializarea arhitecților de interior a fost introdusă în legea nr. 184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect prin OG nr. 12/2016 și că, prin modificarea introdusă de legea nr. 43/2017 la Legea profesiei, Ordinul a fost însărcinat cu organizarea stagiului și acordarea dreptului de semnătură pentru arhitecții de interior.

Vă invităm să citiți mai jos conținutul integral al acestei adrese, care a fost trimisă dnei. Doina Diana Țenea, Director general – Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură din MLPDA.

Doamnă Director General,

Având în vedere

  • modificările aduse prin OG nr. 12/2016 și legea nr. 43/2017 la legea nr. 184/2001 privind reglementarea și exercitarea profesiei de arhitect
  • modificările aduse prin Ordinul MLPDA nr. 3545/2019 de modificare a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  • adresa OAR nr. 1063/04.06.2019 și revenirea cu aceeași adresă, în data de 18.11.2019

Cu privire la reglementarea regimului arhitectului de interior, vă solicităm respectuos să dispuneți

INIȚIEREA UNUI PROIECT DE MODIFICARE A LEGII NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ÎN SENSUL REGLEMENTĂRII DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ AL ARHITECTULUI DE INTERIOR

Pentru următoarele motive:

1. CONTEXT NORMATIV

Fără a relua argumentația din adresa OAR nr. 1063/04.06.2019 (anexa 1),  facem o scurtă prezentare a cadrului normativ:

  • în urma modificării introduse de OG nr. 12/2016, legea nr. 184/2001 reglementează, cu caracter de noutate, profesia de arhitect de interior, la art. 4 alin. (3);
  • prin modificarea introdusă de legea nr. 43/2017 în legea profesiei, Ordinul Arhitecților din România a fost însărcinat cu organizarea stagiului și acordarea dreptului de semnătură pentru arhitecții de interior.

Obiectul dreptului de semnătură este reglementat la art. 9 din legea nr. 50/1991 și enunță expres categoriile profesionale care își pot însuși documentații și proiecte tehnice.

Prin eforturile Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, modificarea introdusă de Ordinul MLPDA nr. 3545/2019 în Normele metodologice la legea nr. 50/1991 a introdus dreptul arhitecților de interior de a elabora și semna documentații pentru proiecte de amenajări interioare.

2. EXERCITAREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ DE CĂTRE ARHITECTUL DE INTERIOR NECESITĂ MODIFICAREA LEGISLAȚIEI PRIMARE

2.1. Legea nr. 50/1991 reglementează dreptul profesioniștilor de a întocmi și semna documentații și proiecte tehnice

Legea nr. 184/2001 face trimitere la reglementările din domeniul construcțiilor în ceea ce privește obiectul dreptului de semnătură în cazul arhitecților de interior

art. 11 (4) Dreptul de semnătură al conductorilor arhitecţi şi al arhitecţilor de interior se exercită pe teritoriul României şi este limitat la categoriile de lucrări pentru care legea recunoaşte acest drept.

Dreptul de semnătură acesta se exercită în limitele prevăzute de legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, care numește profesiile și capacitatea lor de a interveni asupra spațiului construit. Potrivit legii, documentațiile și proiectele tehnice care autorizează intervențiile în domeniul construcțiilor se întocmesc de arhitecți cu drept de semnătură

Art. 9 (1) Documentaţiile tehnice – D.T. şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:

a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectură pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane;

b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile aferente acestora;

c) de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

Articolul 9 reglementează obiectul exercitării dreptului de semnătură în cazul diferiților specialiști recunoscuți de lege. Arătăm că legea operează o distincție între proiectanți, în funcție de specializări și competențe dobândite, în speță arhitect și conductor arhitect.

Din acest motiv, apreciem că a asimila o nouă specializare cu drept de semnătură – cea a arhitecților de interior – specializărilor reglementate expres de text ar echivala unei adăugări la lege.

2.2 Modificarea legislației primare

Pentru ca arhitectul de interior să-și poată exercita în deplină legalitate dreptul de semnătură, este necesar ca această specializare să fie inclusă în rândul celor care au dreptul de a-și însuși și semna documentații și proiecte tehnice.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației are drept de inițiativă legislativă pentru includerea arhitectului de interior în rândul profesiilor care pot realiza documentații și proiecte tehnice. În acest sens, poate fi promovat un proiect de modificare sau actualizare a legislației în domeniul construcțiilor, în vederea punerii în acord a prezentelor norme și investirii acestora cu efecte juridice.

Menționăm faptul că suntem conștienți de demersul actual de elaborare a Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC), care va fi documentul de referință în domeniul construcțiilor. Cu toate acestea, este necesar de luat în considerare durata procedurii legislative. Astfel, ulterior finalizării și depunerii efective a proiectului CATUC la Parlament, procedura legislativă în cazul unui act normativ de o întindere și o complexitate atât de ridicată se poate prelungi. Acest lucru ar duce la extinderea situației de incertitudine juridică în cazul exercitării profesiei de arhitect de interior.

De aceea, ca situație tranzitorie până la finalizarea proiectului CATUC și adoptarea acestuia, vă solicităm respectuos să promovați un proiect de modificare a legislației în vigoare, în speță a legii nr. 50/1991, pentru reglementarea exercitării dreptului de semnătură de către arhitectul de interior.

3. INTERESUL OAR FAȚĂ DE EXERCITAREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ DE CĂTRE ARHITECTUL DE INTERIOR

Obiectul exercitării dreptului de semnătură de către arhitectul de interior prezintă interes pentru organizația noastră, întrucât modificarea introdusă prin legea nr. 43/2017 prevede organizarea stagiului  de către Ordinului Arhitecților din România.

ÎN ACEST SENS, VĂ SOLICITĂM RESPECTUOS SĂ DISPUNEȚI:

Inițierea unui proiect de modificare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii în sensul reglementării dreptului de semnătură al arhitectului de interior

Cu deosebită considerație,

arh. Alexandru Găvozdea,

președinte Ordinul Arhitecților din România.