Considerente privind optimizarea și modernizarea procesului de eliberare a dovezii de luare în evidență a proiectului de arhitectură

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Dragi colegi,

Cunoaștem cu toții discuțiile purtate pe diferite canale despre dovada de luare în evidență, începând deja cu primele luni ale existenței acesteia, acum aproape 15 ani.

Este binecunoscut și faptul că există o practică destul de neunitară la nivel național, chestiune de asemenea dezbătută de peste 10 ani în diferite cercuri ale organizației, fără a ajunge la concluzii operaționale. Observăm chiar unele depășiri ale cadrului regulamentar, în diverse momente și/sau diverse locuri din țară, unele legitimate de hotărâri judecătorești, altele aprobate de conferințe teritoriale, altele doar argumentate prin interpretarea integrată a reglementărilor existente.

Noi, la nivel național, nu favorizăm nici una dintre procedurile existente sau dorite ca soluție uniformizantă, dar remarcăm din nou necesitatea evidentă și exprimată vocal de a optimiza procedura și chiar de a revizita și moderniza scopurile procesului de luare în evidență și a dovezii aferente.

Astfel, Ordinul Arhitecților din România acționează ca un facilitator, catalizând un demers de revizuire a procesului și pune la dispoziție resurse de informații și know-how, personal și mijloace de lucru, pentru ca Grupul de Lucru al Președinților de Filiale OAR să poată construi un sistem mai bun, actual și util.

Acesta este cercul în care se poate dezvolta soluția, președinții de filiale, împreună, pot da cea mai completă viziune asupra situației din teritoriu dar și asupra aspirațiilor membrilor din filialele lor cu privire la acest proces, urmând ca decizia să fie luată de către Consiliul Național, integrând, bineînțeles, și atribuțiile și funcțiile generale ale organizației, conform actelor normative în vigoare.

Pe scurt, președinții se consultă cu membrii pe care îi reprezintă, converg spre o soluție comună în GdL Președinți, proiect care se înaintează CN, se dezbate și aprobă regulamentar. Scopul este de a susține un instrument care și-a dovedit utilitatea și necesitatea, eliminând totodată balastul anacronic sau eforturi redundante și eficientizând operațiunile.

Sunt convins că suntem animați de intenții bune, ele trebuie doar acordate și găsit traseul unificator.

Apreciez disponibilitatea, știu că e un efort consistent pe care l-ați propus în GdL Președinți și vă mulțumesc pentru asta!

Referitor la postarea recentă pe tema Normelor de igienă și sănătate publică, care a creat discuții aprinse pe diferite pagini de Facebook pe marginea paragrafului „ Nerespectarea acestor norme constituie sancțiune și va atrage răspunderea disciplinară, conform Regulamentului de organizare și funcționare a OAR”, doresc să menționez că este o exprimare defectuoasă. În mod evident, nicio sancțiune nu este implicită ci, în cazurile în care se constată abateri și încălcări ale normelor, se vor urma pașii legali, iar comisiile de disciplină la nivel intern și celelalte mecanisme, la nivel extern, vor constata și stabili sancțiunea.

Cu stimă,

Alexandru GĂVOZDEA

Președinte Ordinul Arhitecților din România

  • DATA PUBLICĂRII 08.05.2020