PL-x 161/2019 – Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În data de 7 mai 2019 a fost promulgat de către Președintele României proiectul legislativ 161/2019 (devenit Legea nr. 97/2019) pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. Proiectul a trecut de cele două Camere, fiind aprobat în comisiile speciale ale acestora în lunile martie și aprilie a.c.

Motivată de nivelul crescut al lucrărilor de construire la standarde necorespunzătoare și de practica obținerii unor avize sau autorizații provizorii, care creează aparența finalizării construcției și a legalității punând astfel în pericol a siguranței utilizatorilor, propunerea legislativă aduce două măsuri de responsabilizare a investitorilor:

  1. După efectuarea, conform legii, a recepției la terminarea lucrărilor de construcții și a recepției finale la expirarea perioadei de garanție, proiectul reglementează în mod explicit obligația investitorului de a permite utilizarea construcției numai după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor. Măsura se aplică indiferent că este vorba de o construcție nouă sau una existentă, dar la care lucrările au fost într-atât de extinse încât construcția nu a fost folosită pe durata lucrărilor de construcții.
  2. De asemenea, dacă în prezent proprietarul construcțiilor are obligația de a da în folosință construcția după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții, pentru simetrie de regim, se instituie și în sarcina acestuia obligația de a permite utilizarea construcției existente numai după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, dacă aceasta nu a fost folosită pe perioada intervenției.

Pentru asigurarea implementării acestor obligații, s-a instituit sancționarea nerespectării acestor două prevederi cu o amendă contravențională cuprinsă între 20.000 și 40.000 lei.

Recepția finală a lucrărilor de construire permite nu doar obținerea autorizațiilor de funcționare necesare, în condițiile legii, dar asigură și cadrul de utilizare a construcției în condiții sigure. Astfel se asigură responsabilizarea tuturor celor implicați în procesul de construire, atât la investitorului, cu echipa de proiectare și constructor, dar și a utilizatorului, prevenindu-se intervenții improvizate sau neadecvate. Prin urmare, salutăm modificarea legislativă și susținem întărirea cadrului normativ prin responsabilizarea investitorilor și proprietarilor deopotrivă, contribuind la protejarea societății și la menținerea unei piețe imobiliare sănătoase.