Punct de vedere al OAR privind OUG 29 și 30 din 18.03 și impactul lor asupra construcțiilor

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

23 martie 2020

Ordinul Arhitecților din România a înaintat astăzi instituțiilor abilitate ale statului o adresă ce conține o serie de puncte de vedere pe tema OUG 29 și 30 din 18.03.2020, solicitând sprijinul privind adaptarea acestor acte normative în vigoare pentru a asigura condiții similare și echitabile pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor, indiferent de forma de organizare.

Considerăm că pentru a relansa rapid activitatea economică în domeniul construcțiilor după ridicarea stării de urgență, activitate profund afectată de restricționarea întregului lanț de participanți la proces, și având în vedere modul de funcționare, organizare și gestiune al activității de proiectare, asistență tehnică și consultanță de construcții din România, este esențială păstrarea activă și funcțională a întregului corp de profesioniști din acest domeniu.

Astfel, apreciem că, pentru a avea un corp funcțional de profesioniști în domeniile arhitecturii, urbanismului, ingineriei pentru construcții și specialităților conexe (peisagistică, topografie, geologie, mediu, trafic ș.a.m.d.), este fundamental ca Guvernul României să asigure universalitatea măsurilor de protecție socială, dar mai cu seamă să favorizeze continuarea activității economice prin accesul la măsurile economice și bugetar-fiscale stabilite prin ordonanțele sus-menționate.

În plus, pledăm pentru implementarea cu succes a digitalizării integrale a serviciilor prestate pe parcursul întregului proces de avizare – autorizare a construirii și ne dorim ca autoritățile publice implicate să gestioneze la rândul lor implementarea fluxurilor digitale aferente receptării documentațiilor. Această digitalizare ar permite pregătirea neîntreruptă de proiecte publice și private, chiar și în perioada stării de urgență, astfel încât activitatea de dezvoltare a  mediului construit să fie cât mai puțin afectată. Este de notorietate că amplificarea investițiilor publice va fi un motor puternic de relansare a economiei, dar și aceste investiții au nevoie de proiectare judicioasă și competentă, pentru o bună cheltuire a banului public.

Adresa a fost elaborată în urma consultării inginerilor proiectanți de structuri pentru construcții și a inginerilor proiectanți de instalații pentru construcții, reprezentați de AICPS și AIIR, și întrunește adeziunea și susținerea acestora.

Adresa completă, înaintată de OAR către Guvernul României, Ministerul Finanțelor publice, Ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri, Ministerul muncii și protecției sociale și Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației este disponibilă aici.

Cu deosebită considerație,

Alexandru Găvozdea

Președintele Ordinului Arhitecților din România