Solicitarea OAR către MLPDA de organizare a unei dezbateri publice pe tema proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Mai jos puteți consulta Solicitarea Ordinului Arhitecților din România trimisă în data de 13 februarie 2020 către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în atenția dlui. Ion Ștefan, ministrul de resort, cu referire la proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009, publicat spre consultare în data de 11.02.2020. 

Stimate Domnule Ministru,

Ordinul Arhitecților din România, organizația profesională a arhitecților înființată în temeiul legii nr. 184/2001, având rolul de a reprezenta şi ocroti, la nivel naţional şi internaţional, interesele profesiei de arhitect,

Luând în considerare impactul preconizat asupra procesului de autorizare și a mediului construit,

Având în vedere faptul că eliminarea din procesul de autorizare a construirii a dovezii de înregistrare a documentației la Ordinul Arhitecților din România ar împiedica organizația noastră de a-și îndeplini atribuțiile de ocrotire a interesului public și a profesiei de arhitect conferite prin lege,

În temeiul art. 7 alin. (9) și următoarele din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională,

Vă solicităm respectuos:

Organizarea unei dezbateri publice pentru consultarea cu privire la proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009, publicat spre consultare în data de 11.02.2020.

Cu stimă,

Arh. Lucian – Alexandru Găvozdea

Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România

  • DATA PUBLICĂRII 17.02.2020