Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea HG nr. 525/1996 – Dezbatere publică 20 iulie 2017

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România a fost reprezentat la dezbaterea publică de ieri, 20 iulie 2017 organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), cu privire la proiectul de modificare a H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, de domnul arh. Florin Medvedovici și dna. Adriana Iordache, consilier juridic.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții MDRAPFE au prezentat contextul elaborări modificărilor propuse, respectiv caracterul caduc al unora dintre prevederile actuale ale actului normativ, precum și prioritățile avute în vedere de minister în cadrul procesului de modificare și completare a acestuia. De asemenea, s-a precizat faptul că acest proces se limitează la schimbări punctuale, pe termen lung fiind avută în vedere reconceptualizarea generală a prevederilor în cauză, în cadrul procesului de codificare inițiat de minister.

Participanții la dezbatere au avut ocazia de a detalia amendamentele transmise și de a formula amendamente și observații suplimentare.

Amintim că proiectul de HG pentru modificarea si completarea HG nr. 525/1996 a fost lansat în consultare publică pe site-ul MDRAPFE în data de 23 Iunie 2017 și poate fi consultat aici: http://www.mdrap.ro/hg-pentru-modificarea-si-completarea-hg-nr.-525-1996-pentru-aprobarea-regulamentului-general-de-urbanism 

Persoanele interesate mai pot transmite amendamente până în data de marți 25 iulie a.c. (inclusiv)la următoarele adrese de email: anca.ginavar@mdrap.ro și iulia.matei@mdrap.ro.

  • INIȚIATOR Guvern
  • STADIU în dezbatere
  • DATA PUBLICĂRII 21.07.2017
  • CORELĂRI